Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea a treia a Regilor 4

1. Si a fost regele Solomon rege peste tot Israelul.

2. Iata acum capeteniile pe care le avea el la curtea sa: Azaria, fiul lui Tadoc, preotul;

3. Elihoref si Ahia, fiii lui Sisa, scriitori; Ioasaf, fiul lui Ahilud, cronicar;

4. Benaia, fiul lui Iehoiada, capetenie peste ostire; Tadoc si Abiatar, preoti;

5. Azaria, fiul lui Natan, capetenie peste ispravnici, iar Zabud, fiul lui Natan, preot si prieten al regelui;

6. Ahisar era capetenie peste casa regelui; Eliav, fiul lui Saf, era peste mosii si Adoniram, fiul lui Abda, era peste dari.

7. Si mai avea Solomon doisprezece ispravnici peste tot Israelul, care aduceau alimente pentru rege si casa lui; fiecare trebuia sa aduca alimente pe o luna in an.

8. Iata numele lor: Ben-Hur, peste muntele lui Efraim, singur;

9. Ben-Decher, peste Macat, peste Saalebim, peste Bet-Semes, peste Elon si peste Bet-Hanan;

10. Ben-Hased, peste Arubot; si tot sub el mai era si Soco, cum si tot pamantul Hefer;

11. Ben-Abinadab, peste tot Nafat-Dor; Tafat, fiica lui Solomon, era femeia lui;

12. Baana, fiul lui Ahilud, peste Tanac, peste Meghidon si peste tot pamantul Bet-Seanului, care este aproape de Tartan, mai jos de Izreel, de la Bet-Sean pana la Abel-Mehol si chiar pana dincolo de Iocmeam;

13. Ben-Gheber, peste Ramot-Galaad; sub el mai erau si satele lui Iair, fiul lui Manase, care sunt in Galaad; tot sub el mai era si tinutul Argob, care este in Vasan, saizeci de cetati mari cu ziduri si zavoare de arama;

14. Ahinadab, fiul lui Ido, peste Mahanaim;

15. Ahimaat, care a avut de femeie pe Basemat, fiica lui Solomon, era peste pamantul Neftali;

16. Baana, fiul lui Husai, peste Aser si Bealot;

17. Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar;

18. Simei, fiul lui Ela, peste Veniamin;

19. Gheber, fiul lui Urie, peste Galaad, peste tara lui Sihon, regele Amoreilor, si a lui Og, regele Vasanului. El era singur ispravnic peste aceste pamanturi.

20. Iuda si Israel, care erau nesfarsit de multi la numar, ca nisipul de pe tarmul marii, mancau, beau si se veseleau.

21. Solomon domnea peste toate regatele de la raul Eufrat pana la pamantul Filistenilor si pana in hotarul Egiptului. Acestea ii aduceau daruri si au slujit lui Solomon in toate zilele vietii lui.

22. Hrana lui Solomon pe fiecare zi era: treizeci de core faina de grau si saizeci core de alte preparate de faina;

23. Zece boi ingrasati, douazeci boi din cei care pasteau iarba si o suta de oi, afara de vanatul de cerbi, caprioare, ciute si de pasarile ingrasate;

24. Caci domnea peste tot pamantul de dincoace de Eufrat, de la Tifsah pana la Gaza, si peste toti regii de dincoace de Eufrat, si era in pace cu toate tarile de primprejur.

25. Astfel a trait Iuda si Israelul in liniste, fiecare sub vita sa de vie si sub smochinul sau, de la Dan pana la Beer-Seba, in toate zilele lui Solomon.

26. Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui si douasprezece mii de calareti.

27. Si acei ispravnici aduceau regelui Solomon tot ce trebuia pentru masa regelui, fiecare in luna lui, si nu lasa sa duca lipsa de nimic.

28. Si orz si paie pentru cai si pentru celelalte vite aducea fiecare, cand ii era randul lui, la locul unde se afla regele.

29. Si a dat Dumnezeu lui Solomon intelepciune si pricepere foarte mare si cunostinte multe, ca nisipul de pe tarmul marii.

30. Si era intelepciunea lui Solomon mai presus de intelepciunea tuturor fiilor Rasaritului si mai presus de toata intelepciunea Egiptenilor.

31. El era mai intelept decat toti oamenii; mai intelept mult si decat Etan Ezrahiteanul, decat Heman si decat Calcol si Darda, feciorii lui Mahol; si numele lui era in slava la toate popoarele de primprejur.

32. Solomon a spus trei mii de pilde; si cantarile lui au fost o mie si cinci.

33. El a vorbit despre copaci, de la cedrii cei din Liban pana la isopul de pe ziduri; a vorbit si despre animale, despre pasari, despre taratoare si despre pesti.

34. Si veneau de la toate popoarele, ca sa asculte intelepciunea lui Solomon, si de la toti regii pamantului care auzeau de intelepciunea lui.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***