Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea intaia Paralipomena (intaia a Cronicilor) 9

1. Asa au fost numarati dupa neamurile lor toti Israelitii si iata sunt inscrisi in cartea regilor lui Israel. Iar Iudeii, pentru faradelegile lor, au fost dusi in Babilon.

2. Cei dintai locuitori care au trait in pamanturile lor, prin orasele lui Israel, au fost Israelitii, preotii, levitii si cei afierositi templului.

3. In Ierusalim au trait unii din fiii lui Iuda, din fiii lui Veniamin si din fiii lui Efraim si ai lui Manase.

4. Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, din fiii lui Fares, fiul lui Iuda;

5. Din fiii lui Siloni: Asaia, intaiul nascut, si fiii acestuia.

6. Din fiii lui Zerah: Ieuel si fratii lui, sase sute nouazeci;

7. Din fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Mesulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua

8. Si Ibneia, fiul lui Ieroham, si Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri, si Mesulam, fiul lui Sefatia, fiul lui Reguel, fiul lui Ibneia

9. Si fratii lor, dupa neamurile lor: noua sute cincizeci si sase. Acesti barbati erau capi de familie in neamul lor.

10. Iar dintre preoti: Iedaia, Ioiarib, Iachin

11. Si Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Mesulam, fiul lui Tadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, capetenia in casa lui Dumnezeu;

12. Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pashur, fiul lui Malchia; si Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Mesulam, fiul lui Mesilemit, fiul lui Imer.

13. Si fratii lor, capi in familiile lor: o mie sapte sute saizeci, barbati de isprava la slujbele din casa Domnului.

14. Iar din leviti: Semaia, fiul lui Hasub, fiul lui Azricam, fiul lui Hasabia; acestia sunt din fiii lui Merari.

15. Bacbacar, Heres, Galal si Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf,

16. Obadia, fiul lui Semaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia in satele Netofatitilor.

17. Iar din portari: Salum, Acub, Talmon si Ahiman si fratii lor; Salum era capetenie.

18. Acesti portari fac straja fiilor levitilor pana astazi la portile regale cele de la rasarit.

19. Salum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Corah, si fratii lui cei din neamul lui Corah, dupa datoria slujbei lor, aveau paza cortului, iar parintii lor pazeau intrarea in tabara Domnului.

20. Finees, fiul lui Eleazar, fusese inainte capetenie peste ei si Domnul era cu el.

21. Zaharia, fiul lui Meselemia, era portar la usa cortului adunarii.

22. Toti cei alesi ca portari la praguri erau doua sute doisprezece. Ei erau inscrisi in registre dupa asezarile lor. Pe ei ii pusese David si Samuel inainte-vazatorul, pentru credinciosia lor.

23. Si ei si fiii lor tineau straja la usile casei Domnului, la casa cortului.

24. In patru laturi se aflau portari: la rasarit, la apus, la miazanoapte si la miazazi.

25. Iar fratii lor traiau in salasurile lor, venind la ei din timp in timp, pentru sapte zile.

26. Aceste patru capetenii de portari leviti erau de incredere si tot ei aveau grija casei Domnului si vistieriei ei.

27. Imprejurul casei lui Dumnezeu ei petreceau si noaptea, caci asupra lor era lasata paza si trebuia sa deschida in fiecare dimineata usile.

28. Unii din ei erau pusi de paza la vasele de slujba, asa ca ei cu numar le primeau si cu numar le dadeau.

29. Altora din ei le era incredintata cealalta zestre si toate lucrurile trebuitoare pentru cele sfinte: faina cea mai buna, vinul, untdelemnul si tamaia cea mirositoare.

30. Iar dintre fiii preotilor unii pregateau mir cu aromate.

31. Matatia levitul, care era intaiul nascut al lui Salum, fiul lui Core, era pus sa aiba grija de coptul aluaturilor in tigai.

32. Unora din fratii lor, din fiii lui Cahat, le era incredintata pregatirea painilor punerii inainte, ca sa le puna in fiecare zi de odihna.

33. Iar cantaretii, cei mai de seama din neamul Levitilor, erau liberi de ocupatii in camarile templului, pentru ca ziua si noaptea erau indatorati sa se indeletniceasca cu cantarea.

34. Acestia erau cei mai de seama intre familiile levitilor si locuiau in Ierusalim.

35. In Ghibeon locuiau: tatal Ghibeonitilor, Ieguel, a carui femeie se numea Maaca;

36. Si fiul lui, intaiul nascut, se numea Abdon; dupa el venea Tur, Chis, Baal, Ner, Nadab,

37. Ghedor, Ahio, Zaharia si Miclot.

38. Lui Miclot i s-a nascut Simeam. Si ei traiau langa fratii lor, in Ierusalim, impreuna cu fratii lor.

39. Lui Ner i s-a nascut Chis; lui Chis i s-a nascut Saul, lui Saul i s-a nascut Ionatan, Melchisua, Aminadab si Esbaal.

40. Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; lui Meribaal i s-a nascut Mica.

41. Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tareia si Ahaz.

42. Lui Ahaz i s-a nascut Iara; lui Iara i s-au nascut Alemet, Asmavet si Zimri; lui Zimri i s-a nascut Mota.

43. Lui Mota i s-a nascut Binea; Refaia, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Atel, fiul lui.

44. Lui Atel i s-au nascut sase fii si iata numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Searia, Obadia si Hanan. Acestia sunt fiii lui Atel.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***