Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea intaia Paralipomena (intaia a Cronicilor) 8

1. Lui Veniamin i s-a nascut Bela, intaiul sau nascut; al doilea, Asbel, al treilea, Ahrah,

2. Al patrulea, Noha si al cincilea, Rafa.

3. Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abiud,

4. Abisua, Naaman, Ahoah,

5. Ghera, Sefufan si Huram.

6. Iata fiii lui Ehud, care au fost capi de familii, care au trait in Gheba si au fost stramutati in Manahat:

7. Naaman, Ahia si Ghera, care i-a stramutat, a nascut pe Uza si pe Ahiud.

8. Lui Saharaim i s-au nascut copii in tara Moabitilor, dupa ce a dat drumul femeilor sale, Husim si Baara.

9. I s-au nascut din Hodesa, femeia sa: Iobab, Tibia, Mesa si Malcam;

10. Ieut, Sachia si Mirma. Acestia sunt fiii lui, capi de familie.

11. Din Husim i s-au nascut Abitub si Elpaal.

12. Fiii lui Elpaal au fost: Eber, Miseam si Semed, care au zidit Ono si Lodul si cetatile ce tineau de el,

13. Precum si Beria si Sema. - Acestia au fost capii familiilor locuitorilor Aialonului; ei au alungat pe locuitorii din Gat. -

14. Ahio, Sasac, si Iremot;

15. Zebadia, Arad si Eder;

16. Micael, Ispa si Ioha, fiii lui Beria.

17. Zecadia, Mesulam, Hizchi si Heber,

18. Iesmere, Izliah si Iobab, fiii lui Elpaal.

19. Iachim, Zicri si Zabdi,

20. Elienai, Tiltai si Eliel,

21. Adaia, Beraia si Simrat, fiii lui Simei.

22. Ispan, Eber si Eliel,

23. Abdon, Zicri si Hanan,

24. Hanania, Elam si Antotia,

25. Ifdia si Fanuil, fiii lui Sisac.

26. Samserai, Seharia si Atalia,

27. Iaaresia, Elia si Zicri, fiii lui Ieroham.

28. Acestea sunt capeteniile familiilor mai de seama ale neamului lor. Ei au locuit in Ierusalim.

29. In Ghibeon a trait Ieguel, tatal Ghibeonitilor. Numele femeii lui a fost Maaca

30. Si fiul lui, intaiul nascut, Abdon, dupa el Tur, Chis, Baal, Nadab, Ner,

31. Ghedeor, Ahio, Zecher si Miclot;

32. Lui Miclot i s-a nascut Simea. Si au trait ei impreuna cu fratii lor in Ierusalim.

33. Lui Ner i s-a nascut Chis; lui Chis i s-a nascut Saul; lui Saul i s-a nascut Ionatan, Melchisua, Aminadab si Esbaal.

34. Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; (Mefiboset); a avut de fiu pe Mica.

35. Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tarea si Ahaz.

36. Lui Ahaz i s-a nascut Iehoada, lui Iehoada i s-a nascut Alemet, Asmavet si Zimri; lui Zimri i s-a nascut Mota;

37. Lui Mota i s-a nascut Binea; Rafa, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Atel, fiul lui.

38. Atel a avut sase feciori si iata numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Searia, Obadia si Hanan. Toti acestia sunt fiii lui Atel.

39. Fiii lui Esec, fratele sau, au fost: Ulam, intaiul sau nascut; al doilea, Ieus; al treilea Elifelet.

40. Fiii lui Ulam au fost oameni razboinici, tragatori din arc, avand multi copii si nepoti pana la o suta cincizeci. Toti acestia sunt din fiii lui Veniamin.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***