Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea intaia Paralipomena (intaia a Cronicilor) 7

1. Fiii lui Isahar au fost patru: Tola, Pua, Iasub si Simron.

2. Fiii lui Tola au fost: Uzi, Refaia, Ieriil, Iahmai, Ibsam si, Samuel; acestia sunt cei mai de seama in neamul lui Tola, oameni razboinici in neamul lor; numarul lor in zilele lui David era douazeci si doua de mii si sase sute.

3. Fiul lui Uzi a fost Izrahia; iar fiii lui Izrahia au fost: Micael, Obadia, Ioil si Isia, de toti cinci. Toti acestia sunt capetenii.

4. Ei, dupa familiile lor si dupa neamurile lor, aveau ostire de treizeci si sase de mii de oameni, pentru ca ei au avut multe femei si multi copii.

5. Iar fratii lor, in toate neamurile lui Isahar, aveau oameni de lupta optzeci si sapte de mii, inscrisi in tablitele cele cu spita neamului.

6. Veniamin a avut trei: pe Bela, Becher si Iediael (Asbel).

7. Fiii lui Bela au fost cinci: Etbon, Uzi, Uziel, Ierimot si Iri, toti capetenii de familii, oameni razboinici. In tablitele cu spita neamului sunt inscrisi douazeci si doua de mii treizeci si patru.

8. Fiii lui Becher au fost: Zemira, Ioas, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot si Alemet; toti acestia sunt fiii lui Becher.

9. In tablitele cu spita neamului sunt inscrisi din acestia, dupa familiile si dupa neamurile lor, oameni razboinici douazeci de mii si doua sute.

10. Fiul lui Iediael (Asbel) a fost Bilhan. Fiii lui Bilhan au fost: Ieus, Veniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis si Ahisahar.

11. Toti acesti fii ai lui Iediael (Asbel), au fost capi de familie, oameni razboinici; saptesprezece mii si doua sute erau in stare de a iesi la razboi.

12. Supim si Hupim erau fiii lui Ir, iar Husim era fiul lui Aher.

13. Fiii lui Neftali au fost: Iahtiel, Guni, Ieter si Salum (Silem), copiii Bilhei.

14. Fiii lui Manase au fost: Asriel, pe care l-a nascut concubina sa arameana; tot aceasta a nascut pe Machir, tatal lui Galaad.

15. Machir si-a luat de femeie pe sora lui Hupim si a lui Supim, al carei nume era Maaca. Numele fiului al doilea a fost Salfaad. Salfaad a avut numai fete.

16. Maaca, femeia lui Machir, a nascut un fiu si i-a pus numele Peres, iar numele fratelui lui era Seres. Fiii acestuia au fost Ulam si Rechem.

17. Fiul lui Ulam a fost Bedan. Acestia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.

18. Sora sa, Molechet, a nascut pe Ishod, pe Abiezer si pe Mahla.

19. Fiii lui Semida au fost: Ahian, Sechem, Lichi si Aniam.

20. Fiii lui Efraim au fost: Sutelah, Bered, fiul lui; Tahat, fiul lui; Eleadah, fiul lui si Tahat, fiul lui;

21. Zabad, fiul lui; Sutelah, fiul lui; Ezer si Elead. Pe acestia i-au ucis locuitorii din Gat, bastinasii jarii aceleia, pentru ca ei se dusesera sa le apuce turmele lor.

22. Dupa ei a plans Efraim, tatal lor, zile multe si au venit fratii lui sa-l mangaie.

23. Apoi a intrat el la femeia sa si ea a zamislit si a nascut un fiu si el i-a pus numele Beria, pentru ca nenorocirea se atinsese de casa lui.

24. Si a avut el si o fata: Seera. Aceasta a zidit Bethoronul de jos si de sus si Uzen-Seera.

25. Refah, fiul sau, si Resef, fiul sau; Telah, fiul sau, si Tahan, fiul sau.

26. Ladan, fiul sau; Amiud, fiul sau, si Elisama, fiul sau.

27. Non, fiul sau; Iosua, fiul sau.

28. Mosiile lor si locurile lor de locuit au fost: Betelul si cetatile care tineau de el, spre rasarit Naaranul, spre apus Ghezerul si cetatile care tineau de el; Sichemul si cetatile care tineau de el pana la Gaza si cetatile ce tineau de aceasta.

29. Iar din partea fiilor lui Manase: Bet-Seanul si cetatile ce tineau de el, Taanacul si cetatile ce tineau de el, Meghidonul si cetatile ce tineau de el, Dorul si cetatile ce tineau de el. in ele locuiau fiii lui Iosif, fiul lui Israel.

30. Fiii lui Aser erau: Imna, Isva, Isvi si Beria si sora lor Serah.

31. Fiii lui Beria au fost: Heber si Malchiel. Acesta e tatal lui Birzait.

32. Heber a avut fii pe Iaflet, Semer si Hotam si pe sora lor Sua.

33. Fiii lui Iaflet au fost: Pasac, Bimhal si Asvat. Acestia sunt fiii lui Iaflet.

34. Fiii lui Semer au fost: Ahi, Rohga, Huba si Aram.

35. Fiii lui Helem, fratele lui, au fost: Tofah, Imna, Seles si Amal.

36. Fiii lui Tofah au fost: Suah, Harnefer, Sual, Beri, Imra,

37. Beter, Hod, Sama, Silsa, Itran si Beera.

38. Fiii lui Ieter au fost: Iefune, Pispa si Ara.

39. Fiii nascuti din Ula au fost: Arah, Haniel si Ritia.

40. Toti acestia sunt fiii lui Aser, capi de familie, oameni alesi, razboinici, capetenii de mana intai. In tablitele lor cu spita neamului sunt inscrisi in ostire pentru razboi un numar de douazeci si sase de mii de oameni.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***