Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea intaia Paralipomena (intaia a Cronicilor) 6

1. Fiii lui Levi sunt: Ghersom, Cahat si Merari.

2. Fiii lui Cahat sunt: Amram, Ithar, Hebron si Uziel.

3. Copiii lui Amram sunt: Aaron, Moise si Mariam. Fiii lui Aaron sunt: Nadab, Abiud, Eleazar si Itamar.

4. Lui Eleazar i s-a nascut Finees, lui Finees i s-a nascut Abisua;

5. Lui Abisua i s-a nascut Buchi, iar lui Buchi i s-a nascut Uzi;

6. Lui Uzi i s-a nascut Zerahia, iar lui Zerahia i s-a nascut Meraiot.

7. Lui Meraiot i s-a nascut Amaria, iar lui Amaria i s-a nascut Ahitub;

8. Lui Ahitub i s-a nascut Tadoc, iar lui Tadoc i s-a nascut Ahimaat;

9. Lui Ahimaat i s-a nascut Azaria, iar lui Azaria i s-a nascut Iohanan;

10. Lui Iohanan. i s-a nascut Azaria; acesta e acela care a fost preot la templul zidit de Solomon in Ierusalim.

11. Lui Azaria i s-a nascut Amaria, iar lui Amaria i s-a nascut Ahitub;

12. Lui Ahitub i s-a nascut Tadoc, iar lui Tadoc i s-a nascut Salum;

13. Lui Salum i s-a nascut Hilchia, iar lui Hilchia i s-a nascut Azaria;

14. Lui Azaria i s-a nascut Seraia, iar lui Seraia i s-a nascut Iehosadac.

15. Iehosadac a mers in robie cand Domnul a stramutat pe cei din Iuda si pe cei din Ierusalim prin mana lui Nabucodonosor.

16. Astfel fiii lui Levi au fost: Ghersom, Cahat si Merari.

17. Iata numele fiilor lui Ghersom: Libni si Simei.

18. Fiii lui Cahat au fost: Amram, Ithar, Hebron si Uziel.

19. Fiii lui Merari au fost: Mahli si Musi. Iata urmasii lui Levi dupa neamurile lor.

20. Ghersom a avut pe Libni, fiul lui; pe Iahat, fiul lui, si pe Zima, fiul lui;

21. Pe Ioah, fiul lui; pe Ido, fiul lui; pe Zerah, fiul lui, si pe Ieatrai, fiul lui.

22. Fiii lui Cahat au fost: Aminadab, fiul lui; Core, fiul lui, si Asir, fiul lui;

23. Elcana, fiul lui; Ebiasaf, fiul lui, si Asir, fiul lui;

24. Tahat, fiul lui, Uriel, fiul lui; Uzia, fiul lui, si Saul, fiul lui.

25. Fiii lui Elcana sunt: Amasai si Ahimot,

26. Elcana, fiul lui; Tofai fiul lui, si Nahat, fiul lui,

27. Eliab, fiul lui; Ieroham, fiul lui; Elcana, fiul lui; Samuel, fiul lui.

28. Fiii lui Samuel au fost: intaiul nascut Ioil, al doilea, Abia.

29. Fiii lui Merari au fost: Mahli, Libni, fiul lui; Simei, fiul lui; Uza, fiul lui;

30. Simea, fiul lui; Aghia, fiul lui, si Asaia, fiul lui.

31. Iata cei pe care David i-a pus capetenii peste cantareti in casa Domnului, in timpul cand a asezat in ea chivotul legii,

32. Care au servit de cantareti inaintea cortului adunarii, pana cand Solomon a zidit templul Domnului in Ierusalim, si care fusesera randuiti la slujba lor dupa randuiala lor;

33. Iata pe cei care au fost randuiti cu fiii lor: din fiii lui Cahat: Heman cantaretul, fiul lui Ioil, fiul lui Samuel,

34. Fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,

35. Fiul lui Tuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,

36. Fiul lui Elcana, fiul lui Ioil, fiul lui Azaria, fiul lui Tefania,

37. Fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Abiasaf, fiul lui Core,

38. Fiul lui Ithar, fiul lui Cahat, fiul lui Levi, fiul lui Israel.

39. Si fratele sau Asaf, care statea in partea dreapta a lui, adica Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Simea,

40. Fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,

41. Fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,

42. Fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Simei,

43. Fiul lui Iahat, fiul lui Ghersom, fiul lui Levi.

44. Iar din fiii lui Merari, fratii lor, au fost in partea stanga: Etan, fiul lui Chisi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,

45. Fiul lui Hasabia, fiul lui Amasia, fiul lui Hilchia,

46. Fiul lui Amti, fiul lui Bani, fiul lui Semer,

47. Fiul lui Mahli, fiul lui Musi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

48. Fratii lor leviti erau randuiti la tot felul de slujbe, la casa Domnului.

49. Iar Aaron si fiii lor ardeau pe jertfelnic arderi de tot si tamaie pe altarul tamaierii, savarsind toate slujbele sfinte in Sfanta Sfintelor si pentru ispasirea lui Israel, in toate, cum poruncise robul lui Dumnezeu Moise.

50. Iata fiii lui Aaron: Eleazar, fiul lui; Finees, fiul lui; Abisua, fiul lui;

51. Buchi, fiul lui; Uzi, fiul lui; Zerahia, fiul lui;

52. Meraiot, fiul lui; Amaria, fiul lui; Ahitub, fiul lui;

53. Tadoc, fiul lui; Ahimaat, fiul lui.

54. Iata locuintele lor dupa satele lor in hotarele lor: fiilor lui Aaron din familia lui Cahat, dupa cum le-a cazut sortul,

55. Li s-au dat Hebronul, in pamantul lui Iuda si imprejurimile lui,

56. Iar tarinile acestei cetati si satele ei s-au dat lui Caleb, fiul lui Iefonie.

57. Fiilor lui Aaron li s-au dat de asemenea orasele de scapare: Hebron si Libna si imprejurimile lor, Iatir si Estemoa si tinuturile lor,

58. Hilenul (Holonul) si pasunile lui, Debirul si pasunile lui;

59. Asanul (Ainul) si imprejurimile lui, Betsemesul si imprejurimile lui;

60. Iar de la tribul lui Veniamin: Gheba si pasunile ei, Alemetul (Almonul) si imprejurimile lui, Anatotul si tinuturile lui; cetatile familiilor lor erau de toate treisprezece cetati.

61. Celorlalti fii ai lui Cahat, din familiile acestui trib, li s-au dat, dupa sorti, zece cetati din hotarele jumatatii tribului lui Manase.

62. Fiilor lui Ghersom, dupa familiile lor, li s-au dat treisprezece cetati din tribul lui Isahar, din tribul lui Aser, din tribul lui Neftali si din tribul lui Manase, in Vasan.

63. Fiilor lui Merari, dupa familiile lor, li s-au dat prin sorti douasprezece cetati din tribul lui Ruben, din tribul lui Gad si din tribul lui Zabulon.

64. Asa au dat fiii lui Israel Levitilor cetati cu imprejurimile lor.

65. Li s-au dat prin sorti din tribul fiilor lui Iuda, din tribul fiilor lui Simeon si din tribul fiilor lui Veniamin acele cetati pe care ei le-au numit pe nume.

66. Iar unora din familiile fiilor lui Cahat li s-au dat cetati din tribul lui Efraim.

67. Li s-au dat cetatile de scapare: Sichemul si imprejurimile lui, pe muntele Efraim si Ghezerul cu imprejurimile lui;

68. Iocmeamul (Chibtoimul) cu imprejurimile lui si Bethoronul cu imprejurimile lui;

69. Aialonul cu imprejurimile lui si Gat-Rimonul cu imprejurimile lui.

70. Din jumatatea tribului lui Manase li s-au dat: Anerul cu imprejurimile lui, Bileanul cu imprejurimile lui. Acestea sunt locuintele pentru ceilalti fii ai lui Cahat.

71. Fiilor lui Ghersom din familiile din jumatatea tribului lui Manase li s-au dat Golanul in Vasan cu imprejurimile lui si Astarotul cu imprejurimile lui.

72. Din tribul lui Isahar li s-au dat Chedesul (Chisionul) cu imprejurimile lui, Dobratul cu imprejurimile lui,

73. Ramotul cu imprejurimile lui si Anemul cu imprejurimile lui.

74. Din tribul lui Aser li s-au dat: Masalul cu imprejurimile lui si Abdonul cu imprejurimile lui;

75. Hucocul (Helcotul) cu tinutul lui si Rehobul cu tinutul lui;

76. Din tribul lui Neftali li s-au dat Chedesul in Galileea, cu tinutul lui, Hamonul cu tinutul lui si Chiriataimul cu tinutul lui.

77. Iar celorlalti fii ai lui Merari li s-au dat: din tribul lui Zabulon, Rimonul cu tinutul lui si Taborul cu tinutul lui,

78. Iar dincolo de Iordan, in fata Ierihonului, la rasarit de Iordan, li s-a dat in tribul lui Ruben: Beterul, in pustiu, cu tinutul lui, si Iahta cu tinutul ei,

79. Chedemotul cu imprejurimile lui si Mefaatul cu tinutul lui.

80. Din tribul lui Gad li s-au dat: Ramotul in Galaad cu tinutul lui si Mahanaimul cu tinutul lui;

81. Hesbonul si Iazerul cu tinuturile lor.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***