Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea intaia Paralipomena (intaia a Cronicilor) 4

1. Fiii lui Iuda au fost: Fares, Hetron, Carmi, Hur si Sobal.

2. Reaia, fiul lui Sobal, a avut fiu pe Iahat; lui Iahat i s-a nascut Ahumai si Lahad. Din el se trag familiile Toreenilor.

3. Fiii lui Etam sunt: Izreel, Isma si Idbas, si sora lor cu numele Hatlelponi.

4. Panuel, tatal lui Ghedor si Ezer, tatal lui Husa sunt fiii lui Hur, intaiul nascut din Efrata si tatal lui Betleem.

5. Ashur, tatal lui Tecoa, a avut doua femei: pe Helea si Naara.

6. Naara i-a nascut pe Ahuzam, Hefer, Temni si Ahastari. Acestia sunt fiii Naarei.

7. Iar fiii Helei sunt: Teret, Tohar Etna si Cot.

8. Lui Cot i s-au nascut: Anub, Tobeba, Iahet si familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.

9. Iabet a fost mai insemnat decat fratii sai. Mama lui i-a dat numele de Iabet, zicand: "Cu durere l-am nascut".

10. Si a strigat Iabet catre Dumnezeul lui Israel si a zis: "O, de m-ai binecuvanta Tu cu binecuvantare, de ai largi hotarele mele si de ar fi mana Ta cu mine, pazindu-ma de rele, ca sa nu fiu omorat!..." Atunci Dumnezeu i-a trimis ceea ce a dorit el.

11. Si lui Chelub, fratele lui Suha, i s-a nascut Mehir. Acesta e tatal lui Eston.

12. Lui Eston i s-au nascut Bet-Rafa, Paseah si Techina, tatal cetatii Nahas; acestia sunt locuitorii din Recab.

13. Fiii lui Chenaz sunt Otniel si Seraia. Fiii lui Otniel au fost Hatat si Meonotai.

14. Lui Meonotai i s-a nascut Ofra. Lui Seraia i s-a nascut Ioab, stramosul lui Gheharasim, numiti asa pentru ca ei erau dulgheri.

15. Fiii lui Caleb, fiul lui Iefoni, au fost: Ir, Ela si Naam. Fiul lui Ela a fost Chenaz.

16. Fiii lui Iehaleleel au fost: Zif, Zifa, Tiria si Asareel.

17. Fiii lui Ezra sunt: Ieter, Mered, Efer si Ialon; iar lui Ieter i s-au nascut Miriam, Samai si Isbah, tatal lui Estemoa.

18. Femeia acestuia, Iehudia, a nascut pe Iered, tatal lui Ghedor, pe Heber, tatal lui Soco, si pe Iecutiel, tatal lui Zanoah. Acestia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered.

19. Fiii femeii acestuia, Hodia, sora lui Naham, tatal Cheilei, sunt: Garmi si Estemoa Maacateanul.

20. Fiii lui Simeon sunt: Amnon, Rina, Benhanan si Tilon. Fiii lui Isi sunt Zohet si Benzohet.

21. Fiii lui Sela, fiul lui Iuda, sunt: Er, tatal lui Leca, Laeda, tatal lui Maresa, si familiile din casa lui Asbeia, care lucrau visonul,

22. Iochim si locuitorii din Cozeba; Ioas si Saraf, care au stapanit asupra Moabului si Iasubi-Lehem. Dar acestea sunt intamplari mai vechi.

23. Acestia erau olari si traiau la gradini si la livezi si prin cetati; ei traiau acolo la rege ca sa-i lucreze lui.

24. Fiii lui Simeon au fost: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah si Saul.

25. Fiul lui Saul a fost Salum, fiul acestuia a fost Mibsam, iar al acestuia a fost Misma.

26. Fiii lui Misma au fost: Hamuel, fiul lui; fiul acestuia a fost Zacur, iar al acestuia a fost Simei.

27. Simei a avut saisprezece fii si sase fete, iar fratii lui au avut putini copii si tot neamul lor n-a fost asa de numeros ca neamul fiilor lui Iuda.

28. Ei traiau in Beer-Seba, Molada si Hatar-Sual,

29. In Bilha, Etem, Tolad,

30. Betuel, Horma, Ticlag,

31. In Bet-Marcabot, Hatar-Susim, Bet-Birei si Saaraim. Iata cetatile lor dinainte de domnia lui David cu satele lor.

32. Si mai aveau: Etam, Ain, Rimon, Tochen si Asan, cinci cetati,

33. Cu toate satele lor, care se aflau imprejurul acestor cetati pana la Baal. Iata locurile lor de locuinta si spita neamului lor:

34. Mesobab, Iamlec si Iosa, fiul lui Amasia

35. Ioil si Iehu, fiul lui Iosibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;

36. Elioenai, Iaacoba, Iesohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia,

37. Ziza, fiul lui Sifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Simri, fiul lui Semaia.

38. Acesti numiti mai sus au fost capetenii neamurilor lor, iar casa tatalui lor s-a impartit in multe ramuri.

39. Ei s-au intins pana in partea Gherarei si pana in partea de rasarit a vaii Gai, ca sa gaseasca pasuni pentru turmele lor;

40. Si au gasit pasuni grase si bune si pamant larg, linistit si lipsit de primejdii, pentru ca inainte de ei au trait acolo numai putini Hamiti.

41. si au venit acestia, care sunt scrisi pe nume, in zilele lui Iezechia, regele Iudei, si au batut pe nomazi si pe cei asezati, care se aflau acolo si i-au nimicit pentru totdeauna si s-au asezat in locul lor, caci acolo se aflau pasuni pentru turmele lor.

42. Dar din ei, din fiii lui Simeon, s-au dus catre muntele Seir cinci sute de oameni, in frunte cu Pelatia, Nearia, Refaia si Uziel, fiii lui Isei,

43. Si au batut ramasita de Amaleciti, ce se mai gasea acolo, si traiesc acolo pana in ziua de astazi.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***