Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea intaia Paralipomena (intaia a Cronicilor) 3

1. Fiii lui David, care i s-au nascut in Hebron, au fost: intaiul nascut Amnon din Ahinoama Izreeliteanca; al doilea, Daniel, din Abigail Carmeliteanca.

2. Al treilea, Abesalom, fiul Maacai, fata lui Talmai, regele din Ghesur; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;

3. Al cincilea, Sefatia din Abitala; al saselea, Itrean din Egla, femeia sa.

4. Acesti sase i s-au nascut in Hebron. In Hebron David a domnit sapte ani si sase luni, iar in Ierusalim a domnit treizeci si trei de ani.

5. Iata si cei ce i s-au nascut in Ierusalim: Simea, Sobab, Natan si Solomon, patru, din Batseba, fiica lui Amiel.

6. Ibhar, Elisama, Elifelet,

7. Nogah, Nefeg, Iafia,

8. Elisama, Eliada si Elifelet; in total noua.

9. Acestia sunt toti fiii lui David, afara de cei de la tiitoare. Iar sora lor era Tamara.

10. Fiul lui Solomon este Roboam; fiul acestuia este Abia, iar al acestuia, Asa, iar al lui Asa este Iosafat.

11. Fiul acestuia este Ioram, al acestuia este Ahazia si al acestuia este Ioas.

12. Fiul lui este Amasia, al acestuia este Azaria, iar al acestuia este Ioatam.

13. Fiul acestuia este Ahaz, al acestuia este Iezechia, iar al acestuia este Manase;

14. Fiul acestuia este Amon, iar al acestuia este Iosia.

15. Fiii lui Iosia au fost: intaiul nascut Iohanan, al doilea Ioiachim, al treilea Sedechia si al patrulea Salum.

16. Fiii lui Ioiachim au fost: Iehonia, fiul lui; Sedechia, fiul lui.

17. Fiii lui Iehonia, cel dus in robie, au fost: Salatiel,

18. Malchiram, Pedaia, Senatar, Iecamia, Hosama si Nedabia.

19. Iar fiii lui Pedaia au fost: Zorobabel si Simei. Iar fiii lui Zorobabel au fost: Mesulam si Hanania, si sora lor Selomit.

20. Fiii lui Mesulam: Hasuba, Ohel, Berechia, Hasadia si Iusab-Hesed.

21. Fiii lui Hanania au fost Pelatia si Isaia; fiul acestuia a fost Refaia, al acestuia a fost Arnan, al acestuia a fost Obadia, iar al acestuia Secania.

22. Fiii lui Secania au fost sase: Semaia, Hatus, Igheal, Bariah, Nearia si Safat.

23. Fiii lui Nearia au fost trei: Elioenai, Iezechia si Azricam.

24. Fiii lui Elioenai au fost sapte: Hodavia, Eliasib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia si Anani.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***