Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea intaia Paralipomena (intaia a Cronicilor) 27

1. Iata fiii lui Israel, dupa numarul lor, capii de familie, capeteniile peste mii, peste sute si carmuitorii care, impartiti in cete, slujeau regelui la tot cuvantul, ducandu-se si venind in fiecare luna, in toate lunile anului. In fiecare ceata erau cate douazeci si patru de mii.

2. Peste ceata intai, pentru luna intai, era capetenia Iasobeam, fiul lui Zabdiel; in ceata lui erau douazeci si patru de mii;

3. El era din fiii lui Fares, mai-mare peste toate capeteniile de ostire in luna intai.

4. Peste ceata din luna a doua era Dodai Ahohitul; in ceata lui se afla si capetenia Miclot; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.

5. A treia mare capetenie de ostire, pentru luna a treia, era Benaia, fiul lui Iehoiada preotul; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.

6. Acest Benaia era unul dintre cei treizeci de viteji si capetenie peste ei; si in ceata lui se afla Amizabad, fiul sau.

7. A patra capetenie, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab, si dupa el era Zebadia, fiul sau; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii;

8. A cincea capetenie, pentru luna a cincea, era Samhut Izrahitul; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.

9. A sasea capetenie, pentru luna a sasea, era Ira, fiul lui Iches Tecoanul; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.

10. A saptea capetenie, pentru luna a saptea, era Helet Peloninul, din fiii lui Efraim; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.

11. A opta capetenie, pentru luna a opta, era Sibecai Husatitul, din semintia lui Zarah; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.

12. A noua capetenie, pentru luna a noua, era Abiezer Anatoteanul, din fiii lui Veniamin; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.

13. A zecea capetenie, pentru luna a zecea, era Maherai din Netofat, din familia lui Zara; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.

14. A unsprezecea capetenie, pentru luna a unsprezecea, era Benaia din Piraton, din fiii lui Efraim; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.

15. A douasprezecea capetenie, pentru luna a douasprezecea, era Heldai din Netofat, din urmasii lui Otniel; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.

16. Iar peste triburile lui Israel capetenii inalte erau: la Rubeniti, Eliezer, fiul lui Zicri; la Simeon, Sefatia, fiul lui Maaca;

17. La leviti era Hasabia, fiul lui Chemuel; la Aaron era Tadoc;

18. La Iuda era Elihu, din fratii lui David; la Isahar era Omri, fiul lui Micael;

19. La Zabulon era Ismaia, fiul lui Obadia; la Neftali era Ierimot, fiul lui Azriel;

20. La fiii lui Efraim era Hoseia, fiul lui Azazia; la jumatatea de trib a lui Manase era Ioil, fiul lui Pedaia;

21. La jumatatea de trib al lui Manase din Galaad, era Ido, fiul lui Zaharia; la Veniamin era Iaasiel, fiul lui Abner;

22. La Dan era Azareel, fiul lui Ieroham. Iata capeteniile triburilor lui Israel.

23. David n-a facut numaratoarea acelora, care erau de la douazeci de ani in jos, pentru ca Domnul zisese ca El va inmulti pe Israel ca stelele cerului.

24. Ioab, fiul Teruiei, incepuse sa faca numaratoarea, dar nu o sfarsise. Si pentru aceasta a venit mania lui Dumnezeu asupra lui Israel si numaratoarea aceea n-a intrat in cronica regelui David.

25. Peste vistieriile regale era Azmavet, fiul lui Adiel, iar peste depozitele de provizii de la camp, de prin cetati si de prin sate si turnuri era Ionatan, fiul lui Uzia.

26. Peste cei ce se indeletniceau cu lucrul campului, cu agricultura, era Ezri, fiul lui Chelub.

27. Peste vii era Simei din Rama, iar peste depozitele de vin din vii era Zabdi, fiul lui Sifmi.

28. Peste livezile de maslini si de smochini din campie era Baal-Hanan din Gheder, iar peste depozitele de untdelemn era Ioas.

29. Peste vitele mari care pasteau in Saron era Sitrai Hasaroneanul; iar peste cele din vai, Safat, fiul lui Adlai.

30. Peste camile era Obil Ismaelitul; peste asini era Iehdia Meroneanul.

31. Peste oi si capre era Iaziz Agariteanul. Toti acestia erau capetenii peste averea regelui David.

32. Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om intelept si scriitor; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era pe langa fiii regelui.

33. Ahitofel era sfetnicul regelui; Husai Architul era prietenul regelui.

34. Iar dupa Ahitofel a fost Iehoiada, fiul lui Benaia si Abiatar, iar Ioab era capetenia ostirii pe langa rege.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***