Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea intaia Paralipomena (intaia a Cronicilor) 24

1. Iata acum cetele in care au fost impartiti fiii lui Aaron: Fiii lui Aaron au fost: Nadab, Abiud, Eleazar si Itamar.

2. Nadab si Abiud au murit inainte de tatal lor, iar copii n-au avut si de aceea au preotit numai pe Eleazar si Itamar.

3. David i-a impartit astfel: Pe Tadoc, unul din fiii lui Eleazar si pe Ahimelec, unul din fiii lui Itamar, i-a pus sa faca slujbele cu randul.

4. S-au gasit insa intre fiii lui Eleazar mai multe capetenii decat intre fiii lui Itamar si i-a impartit astfel: Din fiii lui Eleazar saisprezece capi de familii, iar din fiii lui Itamar opt.

5. Si i-a impartit prin sorti, pentru ca cei mai insemnati in locasul sfant si inaintea lui erau dintre fiii lui Eleazar si dintre fiii lui Itamar.

6. Si i-a inscris Semaia, fiul lui Natanael, scriitor din leviti, inaintea fetei regelui si a capeteniilor, inaintea preotilor Tadoc si Ahimelec, fiul lui Abiatar si inaintea capilor de familie ai preotilor si levitilor, luand prin tragere la sorti o familie din neamul lui Eleazar si apoi una din neamul lui Itamar.

7. Intaiul sort a cazut lui Iehoiarib, al doilea lui Iedaia,

8. Al treilea lui Harim, al patrulea lui Seorim,

9. Al cincilea lui Malchia, al saselea lui Miiamin,

10. Al saptelea lui Hacot, al optulea lui Abia,

11. Al noualea lui Iesua, al zecelea lui Secania,

12. Al unsprezecelea lui Eliasib, al doisprezecelea lui Iachim,

13. Al treisprezecelea lui Hupa, al paisprezecelea lui Isbaal,

14. Al cincisprezecelea lui Bilga, al saisprezecelea lui Imer,

15. Al saptesprezecelea lui Hezir, al optsprezecelea lui Hapitet,

16. Al nouasprezecelea lui Petahia, al douazecilea lui Iezechiel,

17. Al douazeci si unulea lui Iachin, al douazeci si doilea lui Gamul,

18. Al douazeci si treilea lui Delaia si al douazeci si patrulea lui Maazia.

19. Aceasta era insirarea lor la slujba, cum trebuia sa vina in templul Domnului, dupa randuiala lor data prin Aaron, tatal lor, cum poruncise acestuia Domnul Dumnezeul lui Israel.

20. Ceilalti fiii ai lui Levi au fost impartiti astfel: Din fiii lui Amram: Subael; din fiii lui Subael: Iehdia;

21. Din fiii lui Rehabia, intaiul era Isia;

22. Din ai lui Ithar, Selomot; din ai lui Selomot era Iahat;

23. Din ai lui Hebron intaiul era Ieria, al doilea, Amaria, al treilea, Iahaziel, al patrulea, Iecameam.

24. Din ai lui Uziel era Mica; din ai lui Mica era Samir.

25. Fratele lui Mica a fost Isia; din fiii lui Isia era Zaharia.

26. Fiii lui Merari au fost: Mahli si Musi; din fiii lui Iaazia a fost Beno;

27. Din fiii lui Merari, dupa Iaazia, au fost: Beno, Soham, Zacur si Ibri.

28. Mahli a avut pe Eleazar, iar acesta n-a avut fii.

29. Chis a avut pe Ierahmeel.

30. Fiii lui Musi au fost: Mahli, Eder si Ierimot. Acestia sunt fiii levitilor, dupa familii.

31. Au aruncat si ei sorti la fel ca si fratii lor, fiii lui Aaron, inaintea fetei regelui David, a lui Tadoc si Ahimelec, si a capilor familiilor preotesti si levite, fara sa se faca deosebire intre cei batrani si cei tineri.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***