Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea intaia Paralipomena (intaia a Cronicilor) 2

1. Iata acum fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,

2. Dan, Iosif, Veniamin, Neftali, Gad si Aser.

3. Fiii lui Iuda sunt: Ir, Onan si Sela. Acesti trei i s-au nascut lui din fata unui canaanit anume Sua. Ir, intaiul nascut al lui Iuda, a fost rau in ochii Domnului si l-a omorat.

4. Tamara, nora lui Iuda, i-a nascut acestuia pe Fares si pe Zara. Asa ca, de totii, fiii lui Iuda au fost cinci.

5. Fiii lui Fares sunt Hetron si Hamul.

6. Fiii lui Zara sunt: Zimri, Etan, Heman, Calcol si Darda; cinci de toti.

7. Fiul lui Carmi este Acar, care a adus nenorocire asupra lui Israel, calcand juramantul.

8. Fiul lui Etan este Azaria.

9. Fiii lui Hetron care i s-a nascut sunt: Ierahmeel, Ram si Chelubai (Caleb).

10. Lui Ram insa i s-a nascut Aminadab; lui Aminadab i s-a nascut Naason, capetenia fiilor lui Iuda.

11. Lui Naason i s-a nascut Salmon, lui Salmon i s-a nascut Booz.

12. Lui Booz i s-a nascut Obed, lui Obed i s-a nascut Iesei.

13. Lui Iesei i s-a nascut Eliab, intaiul sau nascut, apoi al doilea, Aminadab, al treilea, Sama,

14. Al patrulea, Natanael, al cincilea, Radai,

15. Al saselea, Otem si al saptelea, David.

16. Surorile lor au fost Teruia si Abigail. Fiii Teruiei au fost trei: Abisai, Ioab si Asael.

17. Abigail a nascut pe Amasa; iar tatal lui Amasa este Ieter Ismaelitul.

18. Caleb, fiul lui Hetron, a avut de la Azuba, femeia sa, si de la Ieriot urmatorii copii: Ieser, Sobab si Ardon.

19. Murind insa Azuba, Caleb si-a luat de femeie pe Efrata si aceasta i-a nascut pe Hur.

20. Lui Hur i s-a nascut Urie; lui Urie i s-a nascut Betaleel.

21. Dupa aceea Hetron a intrat la fata lui Machir, tatal lui Galaad; si a luat-o, fiind de saizeci de ani si ea i-a nascut fiu pe Segub.

22. Lui Segub i s-a nascut Iair si avea el atunci douazeci si trei de cetati in pamantul Galaadului.

23. Dar Ghesurenii si Sirienii le-au luat salasurile lui Iair cu Chenatul si cetatile care tineau de el, in numar de saizeci. Toate aceste cetati erau ale fiilor lui Machir, tatal lui Galaad.

24. Dupa ce a murit Hetron, Caleb a intrat la Efrata, femeia lui Hetron, tatal sau, care a nascut pe Asur, tatal lui Tecoa.

25. Fiii lui Ierahmeel, intaiul nascut al lui Hetron, sunt: intaiul nascut Ram, dupa el Vuna, Oren, Otem si Ahia.

26. Ierahmeel a mai avut si alta femeie, cu numele Atara; aceasta este mama lui Onan.

27. Fiii lui Ram, intaiul nascut al lui Ierahmeel, sunt: Maat, Iamin si Echer.

28. Fiii lui Onan au fost: Samai si Iada. Fiii lui Samai au fost: Nadab si Abisur.

29. Numele femeii lui Abisur era Abihail si aceasta i-a nascut pe Ahban si pe Molid.

30. Fiii lui Nadab au fost: Seled si Efraim. Dar Seled a murit fara copii.

31. Fiul lui Efraim a fost Isei, iar fiul lui Isei a fost Sesan; iar fiul lui Sesan a fost Ahlai.

32. Fiii lui Iada, fratele lui Samai, au fost Ieter si Ionatan. Ieter a murit fara copii.

33. Fiii lui Ionatan au fost: Pelet si Zaza. Acestia sunt fiii lui Ierahmeel.

34. Sesan n-a avut fii, ci numai fiice. Sesan avea un rob egiptean, cu numele Iarha.

35. Sesan a dat pe o fata a sa lui Iarha, robul sau, de femeie si ea a nascut pe Atai.

36. Atai a avut de fiu pe Natan, iar lui Natan i s-a nascut Zabad.

37. Lui Zabad i s-a nascut Eflal, iar lui Eflal i s-a nascut Obed.

38. Lui Obed i s-a nascut Iehu, iar lui Iehu i s-a nascut Azaria.

39. Lui Azaria i s-a nascut Helet, iar lui Helet i s-a nascut Eleasa.

40. Lui Eleasa i s-a nascut Sismai, iar lui Sismai i s-a nascut Salum.

41. Salum a avut de fiu pe Iecamia, iar Iecamia pe Elisama.

42. Fiul lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, era Mesa, intaiul sau nascut, tatal lui Zif. Acesta a avut ca fiu pe Maresa, tatal lui Hebron.

43. Fiii lui Hebron sunt: Core, Tapuah, Rechem si Sema.

44. Lui Sema i s-a nascut Raham tatal lui Iorchean, iar lui Rechem i s-a nascut Samai.

45. Fiul lui Samai a fost Maon, iar Maon este tatal lui Bet-Tur.

46. Si Efa, concubina lui Caleb, a nascut pe Haran, Mota si Gazez; iar Haran a fost tatal lui Gazez.

47. Fiii lui Iahdai sunt: Reghem, Iotan, Ghesan, Pelet, Efa si Saaf.

48. Concubina lui Caleb, Maaca, a nascut pe Seber si pe Tirhana;

49. Tot ea a nascut pe Saaf, tatal Madmanei, pe Seva, tatal Macbenei si tatal Ghibeii. Fiica lui Caleb este Acsa.

50. Acestia au fost fiii lui Caleb. Fiul lui Hur, intaiul nascut al Efratei a fost Sobal, tatal lui Chiriat-Iearim;

51. Salma, tatal lui Betleem; Haref, tatal lui Betgader.

52. Sobal, tatal Chiriat-Iearimului a avut fii pe Haroe, Hati si Hamenuhot.

53. Familiile Chiriat-Iearimului sunt: Itrienii, Putienii, Sumatienii si Misraenii. Din acestea se trag Toreenii si Estauleenii.

54. Fiii lui Salma sunt: Betleem, Netofatitii, Atrot-Bet-Ioab, jumatate din Manahteni, Toareni,

55. Familiile Soferitilor, care traiau in Iabet, Tiratitii, Simatitii, Sucatitii. Acestia sunt Chineenii, care se trag din Hamat, tatal casei lui Recab.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***