Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea intaia Paralipomena (intaia a Cronicilor) 15

1. David si-a zidit case in cetatea lui David; a pregatit un loc chivotului lui Dumnezeu, si a ridicat un cort pentru el.

2. Atunci David a zis: ?Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decit de Leviti, caci pe ei i-a ales Domnul sa duca chivotul lui Dumnezeu si sa-i slujeasca pe vecie.

3. Si David a strins tot Israelul la Ierusalim ca sa suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregatise.

4. David a strins pe fiii lui Aaron si pe Leviti:

5. din fiii lui Chehat: pe capetenia Uriel si pe fratii sai, o suta douazeci;

6. din fiii lui Merari: pe capetenia Asaia si pe fratii sai, doua sute douazeci;

7. din fiii lui Ghersom: pe capetenia Ioel si pe fratii sai, o suta treizeci;

8. din fiii lui Elitafan: pe capetenia Semaia si pe fratii sai, doua sute;

9. din fiii lui Hebron, pe capetenia Eliel si pe fratii sai, optzeci;

10. din fiii lui Uziel, pe capetenia Aminadab si pe fratii sai, o suta doisprezece.

11. David a chemat pe preotii Tadoc si Abiatar, si pe Levitii Uriel, Asaia, Ioel, Semaia, Eliel si Aminadab.

12. Si le-a zis: ?Voi sinteti capii de familie ai Levitilor, sfintiti-va, voi si fratii vostri, si suiti chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel, la locul pe care i l-am pregatit.

13. Pentru ca n'ati fost intiias data, deaceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, caci nu L-am cautat dupa lege.?

14. Preotii si Levitii s'au sfintit ca sa suie chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel.

15. Fiii Levitilor au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niste drugi, cum poruncise Moise, dupa cuvintul Domnului.

16. Si David a zis capeteniilor Levitilor sa aseze pe fratii lor cintareti cu instrumente de muzica, cu laute, arfe si timbale, si sa sune din ele cintari rasunatoare, in semn de bucurie.

17. Levitii au asezat pe Heman, fiul lui Ioel; dintre fratii lui, pe Asaf, fiul lui Berechia; si dintre fiii lui Merari, fratii lor, pe Etan, fiul lui Cusaia;

18. apoi impreuna cu ei pe fratii lor de a doua mina: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, Semiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele si Micneia, si Obed-Edom si Ieiel, usieri.

19. Cintaretii Heman, Asaf si Etan aveau timbale de arama, ca sa sune din ele.

20. Zaharia, Aziel, Semiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia si Benaia aveau laute pe alamot;

21. si Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel si Azazia, aveau arfe cu opt coarde, ca sa sune tare.

22. Chenania, capetenia muzicii intre Leviti, cirmuia muzica, fiindca era mester.

23. Berechia si Elcana erau usierii chivotului.

24. Sebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia si Eliezer, preotii, sunau din trimbite inaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom si Iehia erau usierii chivotului.

25. David, batrinii lui Israel, si capeteniile miilor au pornit astfel sa suie chivotul legamintului Domnului de la casa lui Obed-Edom, in mijlocul bucuriei.

26. Cind a ajutat Dumnezeu pe Leviti sa ridice chivotul legamintului Domnului, au jertfit sapte vitei si sapte berbeci.

27. David era imbracat cu o manta de in suptire; tot asa erau imbracati toti Levitii, cari duceau chivotul, cintaretii, si Chenania, capetenia muzicii intre cintareti, si David avea pe el un efod de in.

28. Tot Israelul a suit chivotul legamintului Domnului cu strigate de bucurie, cu sunete de goarne, de trimbite, si de chimvale, si facind sa rasune lautele si arfele.

29. Pe cind intra in cetatea lui David chivotul legamintului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastra, si cind a vazut pe imparatul David sarind si jucind, l-a dispretuit in inima ei.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***