Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea intaia Paralipomena (intaia a Cronicilor) 11

1. Dupa aceea s-au adunat toti Israelitii la David in Hebron zicand: "Iata noi suntem oasele tale si carnea ta.

2. Si mai inainte, cand Saul era inca rege, tu ai povatuit pe Israel la razboi si l-ai adus teafar inapoi si Domnul Dumnezeul tau ti-a spus: Tu vei paste pe poporul Meu Israel si tu vei fi povatuitorul poporului Meu Israel".

3. Si au venit toate capeteniile lui Israel la rege in Hebron si a incheiat cu ei David legamant in Hebron inaintea fetei Domnului; si au uns pe David de rege peste Israel, dupa cuvantul Domnului care fusese prin Samuel.

4. Apoi s-a dus David si tot Israelul la Ierusalim, adica la Iebus. Acolo insa erau Iebuseii, locuitorii tarii aceleia.

5. si au zis locuitorii Iebusului catre David: "Nu vei intra aici!" Dar David a luat cetatea Sionului. Aceasta este cetatea lui David.

6. Apoi a zis David: "Cine va lovi cel dintai pe Iebuseu, acela va fi cap si capetenie peste ostire". Si s-a sculat inainte de toti Ioab, fiul Teruiei, si s-a facut capetenie.

7. David a locuit in cetatea aceea si ea s-a si numit cetatea lui David.

8. El a zidit cetatea imprejur, incepand de la Milo, iar Ioab a reinnoit celelalte parti ale cetatii.

9. Dupa aceea a propasit David si s-a ridicat din ce in ce mai mult si Domnul Savaot era cu. el.

10. Iata cei mai de seama dintre puternicii lui David, care s-au luptat tare impreuna cu el, in domnia lui, impreuna cu tot Israelul, ca sa intareasca domnia lui asupra lui Israel, dupa cuvantul Domnului.

11. Si iata numarul vitejilor pe care i-a avut David: Iasobeam (Ioseb-Basebet), fiul lui Hacmoni, cel mai de seama intre cei treizeci; el si-a ridicat sulita asupra a trei sute de oameni si i-a ucis dintr-o data.

12. Dupa el vine Eleazar, fiul lui Dodo Ahohitul, unul din cei trei viteji.

13. Acesta a fost cu David la Pasdamim, unde se adunasera Filistenii pentru razboi. Acolo, parte din camp era semanat cu orz si Israelitii au fugit de Filisteni;

14. Dar ei au stat in mijlocul campului, l-au aparat si au infrant pe Filisteni si le-a daruit Domnul biruinta mare.

15. Trei din cele treizeci de capetenii s-au coborat pe stanca la David, in pestera Adulam, cand tabara Filistenilor era asezata in valea Refaim.

16. David atunci era la loc intarit, iar ostirea de intarire a Filistenilor era atunci in Betleem.

17. Si a dorit David si a zis: "Cine ma va adapa cu apa din fantana Betleemului care este la poarta?"

18. Atunci acesti trei au strabatut prin tabara Filistenilor, au scos apa din fantana Betleemului cea de la poarta si au luat-o si au dus-o lui David. Dar David n-a voit sa o bea si a varsat-o inaintea Domnului,

19. Zicand: "Sa ma fereasca Dumnezeu sa fac eu aceasta! As putea sa beau eu sangele celor care s-au dus acolo cu primejduirea vietii lor? Caci cu primejduirea vietii lor au adus-o!" Si n-a vrut sa o bea. Iata ce au facut acesti trei viteji.

20. Si Abisai, fratele lui Ioab, era capetenia celor trei; el a ranit deodata cu sulita trei sute de oameni si era vestit intre cei trei.

21. El era mai stralucit decat cei treizeci si le era capetenie, dar cu ceilalti trei nu era deopotriva.

22. Benaia, fiul lui Iehoiada, barbat viteaz, mare dupa fapte, era din Cabteel; el a ucis doi fii ai lui Ariel Moabitul si s-a coborat intr-o groapa si a ucis un leu pe o vreme cu zapada.

23. Tot el a ucis un egiptean, un om cu statura de cinci coti, care avea in mana o sulita, ca un sul de la razboiul de tesut; el s-a dus la el cu toiagul, i-a smuls sulita din mana si l-a ucis cu sulita lui.

24. Iata ce a facut Benaia, fiul lui Iehoiada, care era in cinste la cei trei viteji.

25. El era mai vestit decat cei treizeci, dar cu cei trei nu era deopotriva si David l-a pus cel mai de aproape implinitor al poruncilor sale.

26. Iar dintre ostenii cei mai de seama erau: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem;

27. Samot din Haror; Helet din Pelon;

28. Ira, fiul lui Iches din Tecoa; Abiezer din Anatot;

29. Sibecai Husateul, Ilai din Ahoh;

30. Maharai din Netofat, Heled, fiul lui Baana din Netofat,

31. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea lui Veniamin; Benaia din Piraton

32. Hurai din Nahali-Gaas; Abiel din Araba;

33. Azmavet din Bahurim; Eliahba din Saalbon;

34. Fiii lui Hasem din Ghizon: Ionatan, fiul lui Saghi din Harar;

35. Ahiam, fiul lui Sacar din Harar; Elifelet, fiul lui Uri.

36. Hefer din Mechera, Ahia din Pelon,

37. Hetro din Carmel, Naarai, fiul lui Ezbai;

38. Ioil, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;

39. Telec Amonitul; Nahrai din Beerot, purtatorul de arme al lui Ioab, fiul Teruiei,

40. Ira din Iatir, Gareb din Iatir;

41. Urie Heteul; Zabad, fiul lui Ahlai;

42. Adina, fiul lui Siza Rubenitul, capetenia Rubenitilor care avea sub el treizeci de insi,

43. Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni,

44. Uzia din Astarot; Sama si Iehiel, fiii lui Hotam din Aroer,

45. Iediael, fiul lui Simri si Ioha, fratele lui Tititul,

46. Eliel din Mahavim, Ieribai si Iosavia, fiii lui Elnaam si Itma Moabitul,

47. Eliel, Obed si Iaasiel din Metoba.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***