Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Numerii 7

1. Cand a asezat Moise cortul si l-a miruit si l-a sfintit pe el si toate lucrurile lui, jertfelnicul si toate obiectele lui, si le-a miruit si le-a sfintit,

2. Atunci au venit cele douasprezece capetenii ale lui Israel, capii familiilor lor, mai-marii semintiilor, care supravegheasera numaratoarea,

3. Si au adus Domnului darurile lor, sase care acoperite si doisprezece boi, cate un car de fiecare doua capetenii si cate un bou de fiecare capetenie si le-au adus inaintea cortului.

4. A grait Domnul lui Moise zicand:

5. "Primeste-le de la ei, ca sa fie pentru facerea lucrarilor trebuitoare la cortul adunarii si le da levitilor, potrivit cu felul slujbei fiecaruia".

6. Si Moise, luand carele si boii, le-a dat levitilor:

7. Doua care si patru boi a dat fiilor lui Gherson, dupa slujba lor;

8. Patru care si opt boi a dat fiilor lui Merari, dupa slujba lor, sub povata lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul.

9. Iar fiilor lui Cahat nu le-a dat, pentru ca slujba lor era de a duce lucrurile sfinte, pe care trebuia sa le poarte pe umeri.

10. Au mai adus capeteniile jertfe pentru sfintirea jertfelnicului, in ziua miruirii lui, si au infatisat capeteniile prinoasele lor inaintea jertfelnicului.

11. Atunci a zis Domnul catre Moise: "Cate o capetenie pe fiecare zi sa aduca prinosul sau pentru sfintirea jertfelnicului".

12. In ziua intai a adus darul sau Naason, fiul lui Aminadab, capetenia semintiei lui Iuda.

13. si darul lui a fost: un blid de argint in greutate de o suta treizeci de sicli si o cupa de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul sfant, amandoua pline cu faina de grau, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa;

14. O cadelnita de aur de zece sicli, plina cu miresme;

15. Un vitel, un berbec si un miel de un an pentru ardere de tot;

16. Un tap, jertfa pentru pacat;

17. Iar ca jertfa de impacare: doi boi, cinci berbeci, cinci tapi, cinci miei de un an. Acestea au fost darurile lui Naason, fiul lui Aminadab.

18. In ziua a doua a adus Natanael, fiul lui Tuar, capetenia semintiei lui Isahar.

19. Acesta a adus dar din partea sa: un blid de argint in greutate de o suta treizeci de sicli si o cupa de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul sfant, amandoua pline cu faina de grau, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa;

20. O cadelnita de aur de zece sicli, plina cu miresme;

21. Un vitel, un berbec si un miel de un an pentru ardere de tot;

22. Un tap, jertfa pentru pacat;

23. Iar ca jertfa de impacare: doi boi, cinci berbeci, cinci tapi si cinci miei de un an. Acestea au fost darurile lui Natanael, fiul lui Tuar.

24. In ziua a treia a adus capetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon.

25. Darurile lui au fost: un blid de argint in greutate de o suta treizeci de sicli si o cupa de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul sfant, amandoua pline cu faina de grau, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa;

26. O cadelnita de aur de zece sicli, plina cu miresme;

27. Un vitel, un berbec si un miel de un an ardere de tot;

28. Un tap, jertfa pentru pacat;

29. Iar pentru jertfa de impacare: doi boi, cinci berbeci, cinci tapi si cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Eliab, fiul lui Helon.

30. In ziua a patra a adus capetenia fiilor lui Ruben, Elitur, fiul lui Sedeur.

31. Darurile lui au fost: un blid de argint in greutate de o suta treizeci de sicli si o cupa de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul sfant, amandoua pline cu faina de grau, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa;

32. O cadelnita de aur de zece sicli, plina cu miresme;

33. Un vitel, un berbec si un miel de un an, pentru ardere de tot;

34. Un tap, jertfa pentru pacat;

35. Iar pentru jertfa de impacare: doi boi, cinci berbeci, cinci tapi si cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Elitur, fiul lui Sedeur.

36. In ziua a cincea a adus capetenia fiilor lui Simeon, Selumiel, fiul lui Turisadai.

37. Darurile lui au fost: un blid de argint in greutate de o suta treizeci de sicli si o cupa de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul sfant, amandoua pline cu faina de grau, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa;

38. O cadelnita de aur de zece sicli, plina cu miresme;

39. Un vitel, un berbec si un miel de un an, pentru ardere de tot;

40. Un tap, jertfa pentru pacat;

41. Iar pentru jertfa de impacare: doi boi, cinci berbeci, cinci tapi si cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Selumiel, fiul lui Turisadai.

42. In ziua a sasea a adus capetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Raguel.

43. Darurile lui au fost: un blid de argint in greutate de o suta treizeci de sicli si o cupa de argint de saptezeci sicli, dupa siclul sfant, amandoua pline cu faina de grau, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa;

44. O cadelnita de aur de zece sicli, plina cu miresme;

45. Un vitel, un berbec si un miel de un an pentru ardere de tot;

46. Un tap, jertfa pentru pacat;

47. Iar pentru jertfa de impacare: doi boi, cinci berbeci, cinci tapi si cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Eliasaf, fiul lui Raguel.

48. In ziua a saptea a adus capetenia fiilor lui Efraim, Elisama, fiul lui Amihud.

49. Darurile lui au fost: un blid de argint in greutate de o suta treizeci de sicli si o cupa de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul sfant, amandoua pline cu faina de grau, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa;

50. O cadelnita de aur de zece sicli, plina cu miresme;

51. Un vitel, un berbec si un miel de un an pentru ardere de tot;

52. Un tap, jertfa pentru pacat;

53. Iar pentru jertfa de impacare: doi boi, cinci berbeci, cinci tapi si cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Elisama, fiul lui Amihud.

54. In ziua a opta a adus capetenia fiilor lui Manase, Gamaliel, fiul lui Pedatur.

55. Darurile lui au fost: un blid de argint in greutate de o suta treizeci de sicli si o cupa de argint de saptezeci sicli, dupa siclul sfant, amandoua pline cu faina de grau, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa;

56. O cadelnita de aur de zece sicli, plina cu miresme;

57. Un vitel, un berbec si un miel de un an pentru ardere de tot;

58. Un tap, jertfa pentru pacat;

59. Iar pentru jertfa de impacare: doi boi, cinci berbeci, cinci tapi si cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Gamaliel, fiul lui Pedatur.

60. In ziua a noua a adus capetenia fiilor lui Veniamin, Abidan, fiul lui Ghedeon.

61. Darurile lui au fost: un blid de argint in greutate de o suta treizeci sicli si o cupa de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul sfant, amandoua pline cu faina, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa;

62. O cadelnita de aur de zece sicli, plina cu miresme;

63. Un vitel, un berbec si un miel de un an, pentru ardere de tot;

64. Un jap, jertfa pentru pacat;

65. Iar pentru jertfa de impacare: doi boi, cinci berbeci, cinci tapi si cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Abidan, fiul lui Ghedeon.

66. In ziua a zecea a adus capetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amisadai.

67. Darurile lui au fost: un blid de argint in greutate de o suta treizeci sicli si o cupa de argint de saptezeci sicli, dupa siclul sfant, amandoua pline cu faina de grau, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa;

68. O cadelnita de aur de zece sicli, plina cu miresme;

69. Un vitel, un berbec si un miel de un an, pentru ardere de tot;

70. Un jap, jertfa pentru pacat;

71. Iar pentru jertfa de impacare: doi boi, cinci berbeci, cinci tapi si cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Ahiezer, fiul lui Amisadai.

72. In ziua a unsprezecea a adus capetenia fiilor lui Aser, Paghiel, fiul lui Ocran.

73. Darurile lui au fost: un blid de argint in greutate de o suta treizeci de sicli si o cupa de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul sfant, amandoua pline cu faina de grau, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa;

74. O cadelnita de aur de zece sicli, plina cu miresme;

75. Un vitel, un berbec si un miel de un an pentru arderea de tot;

76. Un tap, jertfa pentru pacat;

77. Iar pentru jertfa de impacare: doi boi, cinci berbeci, cinci tapi si cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Paghiel, fiul lui Ocran.

78. In ziua a douasprezecea a adus capetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan.

79. Darurile lui au fost: un blid de argint in greutate de o suta treizeci de sicli si o cupa de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul sfant, amandoua pline cu faina de grau, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa;

80. O cadelnita de aur de zece sicli, plina cu miresme;

81. Un vitel, un berbec si un miel de un an pentru ardere de tot;

82. Un tap, jertfa pentru pacat;

83. Iar pentru jertfa de impacare: doi boi, cinci berbeci, cinci tapi si cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Ahira, fiul lui Enan.

84. Acestea au fost darurile din partea capeteniilor lui Israel, aduse la sfintirea jertfelnicului, in ziua miruirii lui: douasprezece blide de argint, douasprezece cupe de argint, douasprezece cadelnite de aur,

85. Avand fiecare blid o suta treizeci sicli de argint si fiecare cupa cate saptezeci de sicli; deci argintul tot in aceste vase a fost doua mii patru sute sicli, dupa siclul sfant;

86. Douasprezece cadelnite de aur, pline cu miresme, de cate zece sicli fiecare, dupa siclul sfant; deci tot aurul cadelnitelor a fost o suta douazeci de sicli;

87. Pentru arderi de tot au fost: doisprezece vitei din vitele mari, doisprezece berbeci si doisprezece miei de un an si impreuna cu ei prinosul de paine si turnarea lor; doisprezece tapi, jertfa pentru pacat;

88. Iar pentru jertfa de impacare au fost: douazeci si patru de boi, saizeci de berbeci, saizeci de tapi si saizeci de miei de un an, fara meteahna. Acestea au fost darurile la sfintirea jertfelnicului, dupa miruirea lui.

89. Cand a intrat Moise in cortul adunarii, ca sa graiasca cu Domnul, a auzit un glas, care-i graia de sus de pe chivotul legii, dintre cei doi heruvimi. Glasul acela graia cu el.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***