Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Numerii 33

1. Iata acum popasurile fiilor lui Israel, dupa ce au iesit ei din pamantul Egiptului cu ostirile lor, sub mana lui Moise si Aaron.

2. Moise, din porunca Domnului, a scris calatoria lor cu popasurile lor; iar popasurile lor sunt acestea:

3. In luna intai, in ziua a cincisprezecea a lunii intai, a doua zi de Pasti, fiii lui Israel au purces din Ramses (Gosen) si au iesit, sub mana inalta, inaintea ochilor a tot Egiptul.

4. In vremea aceea Egiptenii ingropau pe toti cei ce murisera dintre ei, pe toti intai-nascutii, pe care-i lovise Domnul, in tara Egiptului, cand a facut Domnul judecata asupra dumnezeilor lor.

5. Dupa ce au pornit fiii lui Israel din Ramses (Gosen), au poposit in Sucot.

6. Pornind apoi din Sucot, au tabarat la Etam, care este la marginea pustiului.

7. Din Etam au pornit si s-au indreptat spre Pi-Hahirot, care este in tara Baal-Tefonului, si si-au asezat tabara inaintea Migdolului.

8. Pornind apoi din Pi-Hahirot, au trecut prin mare in pustie si, mergand cale de trei zile prin pustiul Etam, si-au asezat tabara la Mara.

9. Plecand de la Mara, au venit la Elim. In Elim insa erau douasprezece izvoare de apa si saptezeci de finici si au tabarat acolo langa apa.

10. Pornind apoi din Elim, au tabarat la Marea Rosie.

11. Au pornit apoi de la Marea Rosie si au tabarat in pustiul Sin.

12. Pornind din pustiul Sin, au poposit la Dofca.

13. Pornind din Dofca, au tabarat la Alus.

14. Pornind din Alus, si-au asezat tabara la Rafidim. Acolo nu era apa ca sa bea poporul.

15. Pornind din Rafidim, au tabarat in pustiul Sinai.

16. Iar dupa ce au pornit din pustiul Sinai, au poposit la Chibrot-Hataava.

17. Pornind din Chibrot-Hataava, au tabarat in Haserot.

18. Pornind din Haserot, au poposit la Ritma.

19. Pornind din Ritma, si-au asezat tabara la Rimon-Peret.

20. Pornind din Rimon-Peret, au tabarat in Libna.

21. Pornind din Libna, au tabarat la Risa.

22. Pornind din Risa, si-au asezat tabara la Chehelata.

23. Pornind din Chehelata, au tabarat pe Muntele Safer.

24. Pornind de pe Muntele Safer, au poposit in Harada.

25. Pornind din Harada, au tabarat la Machelot.

26. Pornind din Machelot, au poposit in Tahat.

27. Pornind din Tahat, s-au asezat cu tabara in Tarah.

28. Pornind din Tarah, au tabarat in Mitca.

29. Pornind din Mitca, au tabarat in Hasmona.

30. Pornind din Hasmona, au poposit la Moserot.

31. Pornind din Moserot, si-au asezat tabara la Bene-Iaakan.

32. Pornind din Bene-Iaakan, au tabarat la Hor-Haghidgad.

33. Pornind din Hor-Haghidgad, au poposit in Iotbata.

34. Pornind din Iotbata, au tabarat la Abrona.

35. Pornind din Abrona, si-au asezat tabara la Etion-Gheber.

36. Pornind din Etion-Gheber, au poposit in pustiul Sin. Plecand din pustiul Sin, au tabarat in Cades.

37. Iar din Cades au purces si au poposit la muntele Hor, langa hotarul tarii Edomului.

38. Aici s-a suit Aaron preotul pe muntele Hor, dupa porunca Domnului, si a murit acolo, in anul al patruzecilea de la iesirea fiilor lui Israel din pamantul Egiptului, in luna a cincea, in ziua intai a lunii.

39. Aaron era de o suta douazeci si trei de ani, cand a murit pe muntele Hor.

40. Atunci regele canaanean din Arad, care traia in partea de miazazi a pamantului Canaan, a auzit ca vin fiii lui Israel.

41. Acestia insa, plecand de la muntele Hor, au tabarat la Talmona.

42. Pornind din Talmona, au poposit la Punon.

43. Pornind din Punon, au tabarat la Obot.

44. Pornind din Obot, au poposit la Iie-Abarim, langa hotarele lui Moab.

45. Pornind din Iie-Abarim, au tabarat la Dibon-Gad.

46. Pornind din Dibon-Gad, au poposit ia Almon-Diblataim.

47. Pornind din Almon-Diblataim, au tabarat in muntii Abarim, in fata lui Nebo.

48. Pornind de la muntii Abarim, au poposit in sesurile Moabului, la Iordan, in fata Ierihonului,

49. Si si-au asezat ei tabara la Iordan, de la Bet-Iesimot pana la Abel-Sitim, in sesurile Moabului.

50. Grait-a Domnul cu Moise in sesurile Moabului, la Iordan, in fata Ierihonului, si a zis:

51. "Vorbeste fiilor lui Israel si le spune: Cand veti trece peste Iordan, in pamantul Canaanului,

52. Sa alungati de la voi pe toti locuitorii tarii si sa stricati toate chipurile cele cioplite ale lor, toti idolii lor cei turnati din argint si toate inaltimile lor sa le pustiiti.

53. Sa luati in stapanire pamantul si sa va asezati acolo, caci va dau in stapanire pamantul acesta.

54. Sa impartiti pamantul prin sorti la semintiile voastre: celor mai multi la numar sa le dati parte mai mare, iar celor mai putini la numar sa le dati parte mai mica; fiecaruia unde-i va cadea sortul, acolo sa-i fie partea, dupa semintiile parintilor vostri.

55. Iar daca nu veti alunga de la voi pe locuitorii pamantului, atunci cei ramasi din ei vor fi spini pentru ochii vostri si bolduri pentru coastele voastre si va vor stramtora in tara in care veti trai.

56. si atunci va voi face voua ceea ce aveam de gand sa le fac lor".

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***