Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator

Numerii 1

1. In ziua intai a lunii a doua din anul al doilea dupa iesirea Israelitilor din pamantul Egiptului, a grait Domnul cu Moise in cortul adunarii, in pustiul Sinai, si a zis:

2. "Numarati toata obstea fiilor lui Israel dupa semintiile lor, dupa familiile lor si dupa numele lor, om cu om.

3. Tot barbatul de la douazeci de ani in sus, tot cel ce poate iesi la oaste in Israel, sa se numere de tine si de Aaron si sa se randuiasca in tabara lui.

4. Dar cu voi sa mai fie din fiecare semintie cate un om, care e cel mai de seama in neamul sau.

5. Iata numele barbatilor care vor fi cu voi: din Ruben: Elitur, fiul lui Sedeur;

6. Din Simeon: Selumiel, fiul lui Turisadai;

7. Din Iuda: Naason, fiul lui Aminadab;

8. Din Isahar: Natanael, fiul lui Tuar;

9. Din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10. Din fiii lui Iosif: Elisama, fiul lui Amihud, din Efraim; si Gamaliel, fiul lui Pedatur, din Manase;

11. Din Veniamin: Abidan, fiul lui Ghedeon;

12. Din Dan: Ahiezer, fiul lui Amisadai;

13. Din Aser: Paghiel, fiul lui Ocran;

14. Din Gad: Eliasaf, fiul lui Raguel;

15. Din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.

16. Acestia sunt barbatii alesi ai obstii, capii semintiilor parintilor lor, capeteniile peste mii in Israel".

17. Luand deci Moise si Aaron pe barbatii acestia, care au fost numiti pe numele lor,

18. Au adunat toata obstea in ziua intai a lunii a doua din anul al doilea si au inscris, dupa spitele neamului lor, pe toti barbatii de la douazeci de ani in sus pe semintii, pe familii si pe numele lor, om cu om.

19. Numaratoarea aceasta a facut-o Moise in pustiul Sinai, cum ii poruncise Domnul.

20. Fiii lui Ruben, intaiul nascut al lui Israel, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani in sus, toti cei buni de oaste,

21. S-au numarat in semintia lui Ruben patruzeci si sase de mii cinci sute.

22. Fiii lui Simeon, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani in sus, toti cei buni de oaste,

23. S-au numarat in semintia lui Simeon cincizeci si noua de mii trei sute.

24. Fiii lui Gad, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani in sus, toti cei buni de oaste,

25. S-au numarat in semintia lui Gad patruzeci si cinci de mii sase sute cincizeci.

26. Fiii lui Iuda, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani in sus, toti cei buni de oaste,

27. S-au numarat in semintia lui Iuda saptezeci si patru de mii sase sute.

28. Fiii lui Isahar, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de ia douazeci de ani in sus, toti cei buni de oaste,

29. S-au numarat in semintia lui Isahar cincizeci si patru de mii patru sute.

30. Fiii lui Zabulon, dupa semintiile lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani in sus, toti cei buni de oaste,

31. S-au numarat in semintia lui Zabulon cincizeci si sapte de mii patru sute.

32. Fiii lui Iosif: fiii lui Efraim, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani in sus, toti cei buni de oaste,

33. S-au numarat in semintia lui Efraim patruzeci de mii cinci sute.

34. Fiii lui Manase, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani in sus, toti cei buni de oaste,

35. S-au numarat in semintia lui Manase treizeci si doua de mii doua sute.

36. Fiii lui Veniamin, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani in sus, toti cei buni de oaste,

37. S-au numarat in semintia lui Veniamin treizeci si cinci de mii patru sute.

38. Fiii lui Dan, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani in sus, toti cei buni de oaste,

39. S-au numarat in semintia lui Dan, saizeci si doua de mii sapte sute.

40. Fiii lui Aser, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani in sus, toti cei buni de oaste,

41. S-au numarat in semintia lui Aser patruzeci si una de mii cinci sute.

42. Fiii lui Neftali, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani in sus, toti cei buni de oaste,

43. S-au numarat in semintia lui Neftali cincizeci si trei de mii patru sute.

44. Acestia sunt cei care au intrat la numaratoarea facuta de Moise si Aaron si de cei doisprezece barbati, capeteniile lui Israel, cate un barbat de fiecare semintie, dupa neamul stramosesc.

45. Deci toti fiii lui Israel de la douazeci de ani in sus, buni de oaste, care au intrat la numaratoare, dupa familiile lor,

46. Au fost sase sute trei mii cinci sute cincizeci.

47. Iar levitii, dupa semintia parintilor lor, n-au fost numarati intre ei.

48. Si a grait Domnul cu Moise si a zis:

49. "Vezi ca semintia lui Levi sa n-o bagi la numaratoare si sa nu-i numeri pe fiii lui Levi cu fiii lui Israel;

50. Ci randuieste pe leviti la cortul adunarii si le incredinteaza toate lucrurile lui si toate cate sunt in el. Ei sa poarte cortul si toate lucrurile lui, sa slujeasca in el si sa isi aseze tabara imprejurul lui.

51. Cand va fi sa plece cortul, levitii sa-l stranga, si cand va fi sa se opreasca, levitii sa-l aseze; iar de se va apropia unul strain, sa fie omorat.

52. Fiii lui Israel sa poposeasca fiecare in tabara sa si fiecare sub steagul sau si in cetele lor.

53. Iar levitii sa-si aseze tabara aproape, imprejurul cortului adunarii, ca sa nu vina mania asupra obstii fiilor lui Israel; si sa strajuiasca levitii la cortul adunarii".

54. Si au facut fiii lui Israel toate cate poruncise Domnul lui Moise si Aaron; asa au facut.

Capitolul urmator
pixel
***