Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910111213
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea lui Neemia (a doua Ezdra) 3

1. "Atunci s-a ridicat Eliasib, preotul cel mare, cu fratii sai preoti si au zidit Poarta Oilor si, punandu-i canaturile, au sfintit-o; tot ei au reparat si zidul de la turnul Mea pana la turnul Hananeel si l-au sfintit.

2. Langa Eliasib au zidit Ierihonenii, iar langa acestia a zidit Zacur, fiul lui Imri.

3. Fiii lui Senaa au zidit Poarta Pestilor si au acoperit-o, punandu-i canaturile cu incuietorile si zavoarele trebuitoare.

4. De la acestia inainte a reparat Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacot; langa acesta a reparat Mesulam, fiul lui Berechia, fiul lui Mesezabeel; de la acestia inainte a reparat Tadoc, fiul lui Baana.

5. Alaturi de acestia au reparat cei din Tecoa, ai caror fruntasi de altfel nu si-au plecat grumazul sa lucreze pentru Domnul lor.

6. Ioiada, fiul lui Paseah si Mesulam, fiul lui Besodia, au reparat Poarta Veche si, acoperind-o, i-au pus canaturile cu incuietorile si zavoarele trebuitoare.

7. De la ei inainte au lucrat Melatia Ghibeonitul si Iadon din Meronot, precum si oamenii din Ghibeon si din Mitpa, supusi stapanirii guvernatorilor de dincolo de fluviu.

8. Alaturi de acestia a reparat Uziel, fiul lui Harhaia Argintarul, iar de la acesta inainte a reparat Hanania, fiul lui Rocheim. Si intarira Ierusalimul pana la zidul cel lat.

9. De la ei inainte a reparat Refaia, fiul lui Hur, capetenia unei jumatati din tinutul Ierusalimului.

10. Langa acesta a reparat, in fata casei lui, Iedaia, fiul lui Harumaf, iar langa el a reparat Hatus, fiul lui Hasabneia.

11. O alta parte de zid a fost reparata de Malchia, fiul lui Harim si de Hasub, fiul lui Pahat-Moab; tot ei au reparat si turnul Cuptoarelor.

12. De la ei inainte au lucrat, cu fiicele sale, Salum, fiul lui Halohes, capetenia celeilalte jumatati a tinutului Ierusalimului.

13. Hanun si locuitorii din Zanoah au reparat Poarta Vaii. Ei au zidit-o si i-au pus canaturile cu incuietorile si zavoarele. Tot ei au facut mai bine de o mie de coti de zid, pana la Poarta Gunoiului.

14. Malchia, fiul lui Recab, capetenia tinutului Bet-Hacherem, a reparat Poarta Gunoiului; i-a pus canaturile, cu incuietorile si zavoarele necesare.

15. Salum, fiul lui Col-Hoze, capetenia tinutului Mitpa, a reparat Poarta Izvorului, a zidit-o si i-a pus canaturile cu incuietorile si zavoarele trebuitoare. El a mai facut zidul de la scaldatoarea Siloam, de langa gradina regelui, pana la scara ce coboara din cetatea lui David.

16. De la el inainte a reparat Neemia, fiul lui Azbuc, capetenia unei jumatati din tinutul Bet-Tur, pana in fata mormintelor lui David si pana la iazul cel sapat si pana la Casa Vitejilor.

17. De la el inainte au reparat levitii: Rehum, fiul lui Bani; langa acesta a reparat Hasabia, capetenia unei jumatati din tinutul Cheila, din partea acestui tinut.

18. Mai departe au reparat fratii lui: Bavai, fiul lui Henanad, capetenia celeilalte jumatati din tinutul Cheila,

19. Si langa el Ezer, fiul lui Iosua, capetenia din Mitpa, a reparat alta parte de zid din fata scarii armelor pana la colt.

20. De la el inainte Baruc, fiul lui Zabai, a reparat cu multa sarguinta o alta parte de zid, de la colt pana la poarta casei lui Eliasib, preotul cel mare.

21. Dupa el a reparat o alta parte de zid Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacot, de la poarta casei lui Eliasib pana la capatul casei lui Eliasib.

22. Mai departe au reparat preotii din imprejurimile Ierusalimului.

23. Iar langa ei, Veniamin si Hasub au reparat zidul in dreptul casei lor. Langa ei Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a reparat zidul langa casa sa.

24. Langa acesta, Binui, fiul lui Henadad a reparat alta bucata de zid, de la casa lui Azaria pana in dreptul coltului.

25. Palal, fiul lui Uzai, a reparat in dreptul unghiului si al turnului, care se ridica deasupra casei de sus a regelui cea din apropierea curtii inchisorii. Langa acesta a reparat Pedaia, fiul lui Paros.

26. Iar cei incredintati templului, care erau pe deal, au reparat zidul pana in dreptul Portii Apelor, spre rasarit si pana la turnul cel inalt.

27. De la ei inainte cei din Tecoa au reparat o parte, in fata turnului celui mare si inalt pana la zidul lui Ofel.

28. De la Poarta Cailor in sus au reparat preotii, fiecare in dreptul casei sale.

29. De la ei inainte a reparat Tadoc, fiul lui Imer, dinaintea casei sale, iar dupa el a reparat Semaia, fiul lui Secania, strajerul Portii Rasaritului.

30. Dupa el Hanania, fiul lui Selemia si Hanun, al saselea fiu al lui talaf, au reparat alta parte de zid. Dupa ei Mesulam, fiul lui Berechia, a reparat in dreptul locuintei lui.

31. Apoi Malchia faurarul a reparat pana la casa celor incredintati templului si a negustorilor, in dreptul portii lui Mifcad si pana la foisorul din colt.

32. Iar argintarii si negustorii au dres zidul de la foisorul din colt si pana la Poarta Oilor".

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***