Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910111213
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea lui Neemia (a doua Ezdra) 12

1. Iata preotii si levitii care au venit cu Zorobabel, fiul lui Salatiel, si cu Iosua: Seraia, Ieremia, Ezdra,

2. Amaria, Maluc, Hatus,

3. Secania, Rehum, Meremot,

4. Ido, Ghineton, Abia,

5. Miiamin, Moadia, Bilga,

6. Semaia, Ioiarib, Iedaia,

7. Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Acestia au fost capeteniile preotilor si ale fratilor lor in vremea lui Iosua.

8. Levitii au fost: Iosua, Binui, Cadmiel, Serebia, Iuda, Matania, care impreuna cu fratii sai conducea pe cantareli in timpul slujbelor de lauda;

9. Bacbuchia si Uni, care impreuna cu fratii lor cantau de cealalta parte.

10. Iosua a nascut pe Ioachim, Ioachim a nascut pe Eliasib, Eliasib a nascut pe Ioiada;

11. Ioiada a nascut pe Iohanan, Iohanan a nascut pe Iadua.

12. In zilele lui Ioachim, preoti, capetenii de familii, erau: Meraia pentru casa lui Seraia; Hanania pentru casa lui Ieremia;

13. Mesulam pentru casa lui Ezdra; Iohanan pentru casa lui Amaria;

14. Ionatan pentru casa lui Maluc, Iosif pentru casa lui Secania;

15. Adna pentru casa lui Harim; Helcai pentru casa lui Meremot;

16. Zaharia pentru casa lui Ido; Mesulam pentru casa lui Ghineton;

17. Zicri pentru casa lui Abia; Piltai pentru casa lui Miiamin si Moadia;

18. Samua pentru casa lui Bilga; Ionatan pentru casa lui Semaia;

19. Matanai pentru casa lui Ioiarib; Uzi pentru casa lui Iedaia;

20. Calai pentru casa lui Salai; Eber pentru casa lui Amoc;

21. Hasabia pentru casa lui Hilchia; Natanael pentru casa lui Iedaia.

22. In zilele lui Eliasib, ale lui Ioiada, ale lui Iohanan si ale lui Iadua, levitii, capetenii de case, au fost inscrisi cu preotii pana la domnia lui Darie Persanul;

23. Fiii lui Levi, capetenii de familie, au fost inscrisi in cartea Cronicilor pana in timpul lui Iohanan, nepot de fiu al lui Eliasib;

24. Capeteniile levitilor erau deci: Hasabia, Serebia si Iosua, fiul lui Cadmiel; iar fratii lor alcatuiau ceata a doua pentru a lauda si a slavi numele lui Dumnezeu, dupa randuiala lui David, omul lui Dumnezeu, raspunzand o ceata celeilalte.

25. Matania, Bacbuchia si Obadia, Mesulam, Talmon si Acub aveau slujba de portari si strajuiau cand se aduna poporul inaintea portii.

26. Acestia au trait pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosua, fiul lui Iotadac si pe timpul lui Neemia guvernatorul si al preotului si carturarului Ezdra.

27. La sfintirea zidului Ierusalimului inca s-au chemat levitii din toate locurile, poruncindu-li-se sa vina la Ierusalim pentru savarsirea sfintirii si pentru sarbatoarea vesela cu doxologii si cantari, in sunetul chimvalelor, lirelor si harfelor.

28. Cei din neamul cantarelilor s-au adunat din imprejurimile Ierusalimului si din cetatile netofatiene,

29. Din Bet-Ghilgal, din sesurile Ghebei, din Azmavet, caci cantaretii isi facusera satele in apropiere de Ierusalim.

30. Si preotii si levitii s-au curatit si au sfintit poporul, portile si zidurile.

31. Si am suit eu capeteniile lui Iuda pe ziduri si am pus doua coruri mari pentru cantarea de lauda; unul din ele s-a asezat in partea dreapta a zidului, spre poarta Gunoiului.

32. In urma lor mergeau Hosaia si jumatate din capeteniile lui Iuda:

33. Azaria, Ezdra si Mesulam;

34. Iuda, Veniamin, Semaia si Ieremia;

35. Iar dintre fiii preotilor mergeau cu trambite: Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Semaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,

36. Si fratii lui: Semaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Natanael, Iuda si Hanani cu instrumentele muzicale ale lui David, omul lui Dumnezeu, iar inaintea lor se afla carturarul Ezdra.

37. La Poarta Izvorului, in fata lor, s-au urcat pe treptele scarii de la cetatea lui David, care ducea pe zidul de deasupra casei lui David, pana la Poarta Apelor, spre rasarit.

38. Al doilea cor s-a indreptat in cealalta parte, si dupa el am mers eu si jumatate din popor si am inaintat pe zid de la turnul Cuptoarelor si pana la zidul cel lat,

39. Si de la Poarta Efraim, am trecut pe langa poarta veche si Poarta Pestilor, pe langa turnul lui Hananeel, pe langa turnul Mea spre Poarta Oilor si ne-am oprit la Poarta inchisorii.

40. Apoi amandoua corurile au mers la templul lui Dumnezeu. Si am facut acelasi lucru si noi, eu si capeteniile care erau cu mine

41. Si preotii: Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania cu trambite,

42. Maaseia, Semaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam si Ezer. Cantaretii cantau sub conducerea lui Izrahia.

43. Si s-au adus in ziua aceea multime de jertfe si s-au veselit, caci Dumnezeu daduse poporului pricina mare de bucurie. Si femeile si copiii s-au veselit, iar strigatele lor de bucurie din Ierusalim se auzeau pana departe.

44. In aceeasi zi au fost pusi oameni supraveghetori la camarile unde aveau sa se aduca prinoasele, parga si zeciuielile, si au fost imputerniciti sa adune din tarinile din jurul cetatilor partile hotarate prin lege pentru preoti si leviti. Si Iudeii s-au bucurat cand au vazut pe preoti si pe leviti la slujba lor,

45. Indeplinind toate cele pentru slujba dumnezeiasca si pentru curatire. Cantaretii si portarii si-au indeplinit datoria lor dupa porunca lui David si a lui Solomon, fiul lui;

46. Inca de demult, din zilele lui David si Asaf se hotarasera capeteniile cantaretilor si cantarile cele de lauda si de multumire in cinstea lui Dumnezeu.

47. In zilele lui Zorobabel si Neemia, tot Israelul dadea parte cantaretilor si portarilor pentru fiecare zi; si dadeau levitilor darurile sfintite, si levitii le dadeau de asemenea darurile sfintite urmasilor lui Aaron.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***