Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910111213
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea lui Neemia (a doua Ezdra) 11

1. Capeteniile poporului s-au asezat in Ierusalim, iar celalalt popor a tras sorti, ca a zecea parte din ei sa locuiasca in sfanta cetate a Ierusalimului, iar celelalte noua parti sa ramana in celelalte cetati.

2. Si a binecuvantat poporul pe toti cei ce s-au invoit de buna voie sa se aseze in Ierusalim.

3. Iata capeteniile tarii care s-au asezat in Ierusalim si in cetatile lui Iuda, locuind fiecare pe mosia sa, in cetatea sa: Israelitii, preotii si levitii, cei incredintati templului si urmasii slujitorilor lui Solomon.

4. In Ierusalim s-au asezat din fiii lui Iuda si din fiii lui Veniamin. Din fiii lui Iuda s-au asezat: Ataia, fiul lui Uzia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Sefatia, fiul lui Mahalaleel din fiii lui Fares,

5. Si Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Siloni.

6. Fiii lui Fares care s-au asezat in Ierusalim erau in total patru sute saizeci si opt de oameni de oaste.

7. Iata acum fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Mesulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,

8. Apoi Gabai si Salai, noua sute douazeci si opt.

9. Ioil, fiul lui Zicri, era capetenia lor, iar Iuda, fiul lui Senua, era a doua capetenie a cetatii.

10. Din preoti: Iedaia, fiul lui Ioiarib, si Iachin,

11. Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Mesulam, fiul lui Tadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, capetenia templului Domnului;

12. Si fratii lor, care se indeletnicesc cu slujba in templul Domnului, opt sute douazeci si doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amti, fiul lui Zaharia, fiul lui Pashur, fiul lui Malchia,

13. Si fratii sai, capeteniile caselor parintesti, doua sute patruzeci si doi; si Amasai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Mesilemot, fiul lui Imer,

14. Si fratii lor, barbati de oaste, o suta douazeci si opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era capetenia lor.

15. Dintre leviti: Semaia, fiul lui Hasub, fiul lui Azricam, fiul lui Hasabia, fiul lui Buni,

16. Sabetai si Iozabad, capetenii ale levitilor pentru treburile din afara ale templului lui Dumnezeu;

17. Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, capetenia care incepea laudele in timpul rugaciunii, si Bacbuchia, al doilea intre fratii sai si Abda, fiul lui Samua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.

18. Toti levitii in cetatea sfanta erau doua sute optzeci si patru.

19. Portarii: Acub, Talmon si fratii lor, pazitorii portilor, o suta saptezeci si doi.

20. Ceilalti Israeliti, preoti si leviti, se asezara in toate cetatile lui Iuda, fiecare la mosia sa.

21. Cei incredintati templului se asezara pe colina si aveau de capetenie pe Tiha si Ghispa.

22. Capetenia levitilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hasabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cantareti insarcinati sa faca slujba la templul lui Dumnezeu;

23. Caci pentru cantareli era o porunca din partea regelui, prin care li se hotara o plata anumita pe fiecare zi.

24. Petahia, fiul lui Mesezabeel din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era imputernicit de rege pentru toate nevoile poporului.

25. Iar dintre cei ce traiesc in sate pe tarinile lor, fii de ai lui Iuda, s-au asezat la Kiriat-Arba si in satele ce tineau de el; la Dibon si in satele ce tineau de el; la Iecabteel si in satele lui;

26. La Iesua, la Molada, la Bet-Pelet;

27. La Hatar-Sual, la Beer-Seba si in satele ce tineau de ea;

28. La Ticlag, la Mecona si in satele ce tineau de ea;

29. La En-Rimon, la Torea, la Iarmut;

30. La Zanoah, la Adulam si in satele ce tineau de el; la Lachis si in tarinile ce tineau de el; la Azeca si in satele ce tineau de el; s-au asezat ei de la Beer-Seba pana la Ghe-Hinom.

31. Fiii lui Veniamin s-au asezat, incepand de la Gheba: in Micmas, in Aia, in Betel si in satele lui;

32. In Anatot, in Nob, in Anania,

33. In Hator, in Rama, in Ghitaim,

34. In Hadid, in Teboim, in Nebalat,

35. In Lod, in Ono si in Gheharasim.

36. Erau si leviti care aveau tarini in Veniamin, cu toate ca erau socotiti in partea lui Iuda.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***