Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea lui Iosua Navi 19

1. Al doilea sort a cazut lui Simeon, semintiei fiilor lui Simeon, dupa familiile lor; partea lor de mostenire a fost intre hotarele partii fiilor lui Iuda.

2. In partea lor se aflau: Beerseba, Seba si Molada;

3. Hatar-Sual, Bala si Atem;

4. Eltolad, Betul si Horma;

5. Ticlag, Bet-Marcabot si Hatar-Susa;

6. Bet-Lebaot si Saruhen: treisprezece cetati cu satele lor.

7. Ain, Rimon, Eter si Asan: patru cetati cu satele lor.

8. Si toate satele care se aflau imprejurul cetatilor acestora chiar pana la Baalat-Beer-Ramatul de miazazi. Aceasta este partea de mostenire a fiilor lui Simeon, dupa familiile lor.

9. Din mosia lui Iuda a fost despartita partea fiilor lui Simeon. Deoarece partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, fiii lui Simeon au primit parte intre hotarele mosiei lor.

10. Al treilea sort a cazut fiilor lui Zabulon, dupa familiile lor. Hotarul mostenirii lor se intindea pana la Sarid,

11. Se ridica la apus pana la Mareala si atingea Dabesetul si paraul ce curge prin fata Iocneamului.

12. De la Sarid apuca indarat si mergea in partea de rasarit, spre rasaritul soarelui pana la hotarul tinutului Chislot-Tabor si de aici apuca spre Dabrat si se urca catre Iafia;

13. Apoi trecea spre rasarit la Ghet-Hefer, la Ita-Catin si mergea spre Rimon, Metora si Nea;

14. Dupa aceea hotarul se intorcea de la miazanoapte catre Hanaton si se termina in valea Iftah-El.

15. Mai departe: Catat, Nahalal, Simron, Idala si Betleem: douasprezece cetati cu satele lor.

16. Aceasta e partea fiilor lui Zabulon, dupa familiile lor, si acestea sunt cetatile lor.

17. Al patrulea sort a cazut lui Isahar, fiilor lui Isahar, dupa familiile lor.

18. In hotarul lor se cuprindeau: Izreel, Chesulot si Sunem;

19. Hafaraim, Sion si Anaharat;

20. Harabit, Chision si Ebet;

21. Remet, En-Ganim, En-Hada si Bet-Patet;

22. Si atingea Taborul, Sahatima si Bet-Semes si hotarul lor se termina la Iordan: saisprezece cetati cu satele lor.

23. Aceasta e partea fiilor lui Isahar, dupa familiile lor si acestea sunt cetatile lor.

24. Al cincilea sort a cazut semintiei fiilor lui Aser, dupa familiile lor.

25. Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten si Acsaf,

26. Alamelec, Amead si Miseal si hotarul lor atingea, spre apus Carmelul si Sihor-Libnat.

27. Dupa aceea, hotarul se intorcea spre rasaritul soarelui la Bet-Dagon si atingea tinutul Zabulon si valea Iftah-El pe la miazanoapte si intra in hotarul Asatei la Bet-Emec si Neiel si mergea pe partea stanga a Cabulului.

28. Mai departe urmeaza Abdon, Rehob, Hamon si Cana, pana la Sidonul cel Mare.

29. Dupa aceea, hotarul se intorcea spre Rama pana la orasul cel intarit al Tirului, apoi spre Hosa si se sfarseste la mare, in targusorul Aczib.

30. Dupa aceea, urmeaza: Aco, Afec si Rehob: douazeci si doua de cetati si satele lor.

31. Aceasta este partea semintiei fiilor lui Aser, dupa familiile lor, si acestea sunt cetatile si satele lor.

32. Al saselea sort a cazut fiilor lui Neftali, semintiei fiilor lui Neftali, dupa familiile lor.

33. Hotarul lor mergea de la Helef si de la dumbrava cea din Taananim catre Adami-Necheb si Iabneel, pana la Lacum si se sfarsea la Iordan.

34. De aici se intorcea hotarul spre apus, catre Asnot-Tabor si de acolo mergea spre Hucoc si atingea tinutul Zabulonului in partea de miazazi si tinutul Aser in partea de apus si tinutul lui Iuda la Iordan, spre rasaritul soarelui.

35. Cetati intarite erau: Tidim, Ter, Hamat, Racat si Chineret,

36. Adama, Rama si Hator;

37. Chedes, Edrea si En-Hator;

38. Ireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat si Bet-Semes: nouasprezece cetati cu satele lor.

39. Aceasta "este partea semintiei fiilor lui Neftali, dupa familiile lor, si acestea sunt cetatile si satele lor.

40. Semintiei fiilor lui Dan, dupa familiile lor, i-a cazut al saptelea sort.

41. In hotarul mostenirii lor se cuprindeau: Tora, Estaol si Ir-Semes;

42. Saalabin, Aialon si Itla;

43. Elon, Timnata si Ecron;

44. Elteche, Ghibeton si Baalat;

45. Iehud, Bene-Berac si Gat-Rimon;

46. Me-Iarcon si Haracon cu hotarele aproape de Iopi. S-a vazut insa ca partea mostenirii fiilor lui Dan e mica pentru ei.

47. Atunci s-au dus fiii lui Dan cu razboi asupra Lesemului si l-au impresurat, l-au lovit cu sabia si l-au luat mostenire si s-au asezat pe el si l-au numit Lesemul lui Dan, dupa numele lui Dan, tatal lor.

48. Aceasta este partea semintiei fiilor lui Dan, dupa familiile lor si acestea sunt cetatile si satele lor.

49. Dupa ce au ispravit impartirea tarii, prin sorti, fiii lui Israel au dat intre ei parte de mostenire lui Iosua, fiul lui Navi.

50. Dupa porunca Domnului, i-au dat lui cetatea Timnat-Serah, pe care a cerut-o el, in muntele lui Efraim. Si a zidit cetate si a locuit in ea.

51. Acestea sunt mosiile pe care Eleazar preotul, Iosua, fiul tui Navi, si capeteniile familiilor le-au impartit fiilor lui Israel, prin sorti, in Silo, inaintea fetei Domnului, la intrarea cortului adunarii. Si asa s-a ispravit impartirea tarii.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***