Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea lui Iosua Navi 15

1. Mosia cazuta la sorti pentru semintia fiilor lui Iuda, dupa familiile lor, se intindea de la hotarele lui Edom din miazazi si de la pustiul Sin pana la Cades, spre rasarit.

2. Astfel hotarul lor de miazazi porneste de la Marea Sarata, de unde pleaca un golf al ei spre miazazi,

3. Merge spre inaltimea Acravimului, trece prin pustiul Sin si, ridicandu-se dinspre miazazi catre Cades-Barnea, merge pe la Hetron si, ajungand la Adar, trece pe partea dinspre apus a Cadesului si se intoarce spre Carcaa;

4. Trece apoi prin Atmon si urmeaza inainte pana la raul Egiptului si apoi capatul acestui hotar atinge marea. Acesta va fi hotarul vostru de miazazi.

5. Hotarul de rasarit e toata Marea Sarata pana la gurile Iordanului. Iar apoi hotarul de miazanoapte pleaca din golful marii de la gurile Iordanului;

6. De aici se ridica spre Bet-Hogla. Trece pe la miazanoapte de Bet-Araba si merge in sus pana la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;

7. Apoi hotarul se urca spre Debir, din valea Acor si se indreapta spre miazanoapte catre Ghilgal, care se afla in fata Adumimului, pe partea de miazazi a raului; apoi trece pe la apele En-Semes si se prelungeste pana la En-Roghel.

8. De aici hotarul merge in sus spre valea Ben-Hinom, pe partea de miazazi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi hotarul se ridica spre varful muntelui, care este spre apus, in fata vaii Hinom, la marginea vaii Refaim, la miazanoapte.

9. Din varful muntelui, hotarul se indreapta spre izvorul apelor Neftoah si merge spre cetatile din muntele Efron; apoi hotarul coteste spre Baala, care e Chiriat-Iearimul;

10. Dupa aceea hotarul se intoarce de la Baala spre mare si merge spre muntele Seir, trece pe partea de miazanoapte a muntelui Iearim, care e Chesalonul si, pogorandu-se catre Bet-Semes, trece prin Timna;

11. De aici hotarul merge pe partea de miazanoapte a Ecronului si se intoarce spre Sicron, trece prin muntele Baala si ajunge pana la Iabneel si apoi se termina hotarul la mare. Hotarul de la apus il formeaza Marea cea Mare.

12. Acesta este hotarul pamantului fiilor lui Iuda, dupa familiile lor, din toate partile.

13. Lui Caleb, fiul lui Iefone, i-a dat Iosua parte intre fiii lui Iuda, cum poruncise Domnul lui Iosua si i-a dat Iosua Chiriat-Arba a tatalui lui Enac, care este Hebronul.

14. Insa Caleb, fiul lui Iefone, a alungat de acolo pe cei trei fii ai lui Enac: pe Sesai, pe Ahiman si pe Talmai, copiii lui Enac.

15. De aici Caleb a pornit asupra locuitorilor Debirului; numele Debirului era mai inainte Chiriat-Sefer.

16. Si a zis Caleb: "Cel ce va bate Chiriat-Seferul si-l va lua, aceluia ii voi da pe Acsa, fiica mea, de femeie".

17. Si l-a luat Otniel cel tanar, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb si i-a dat Caleb de femeie pe Acsa, fiica sa.

18. Dar cand a trebuit sa plece, a fost invatata sa ceara de la tatal sau o tarina. Si cand a descalecat ea de pe asin, Caleb i-a zis: "Ce vrei?"

19. Iar ea a zis: "Da-mi binecuvantare. Tu mi-ai dat pamantul de la miazazi; da-mi si izvoarele de apa!" Si i-a dat izvoarele cele de sus si izvoarele cele de jos.

20. Aceasta este mostenirea fiilor lui Iuda, dupa familiile lor.

21. Cetatile care se aflau in partea de miazazi, la marginea semintiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabteel, Eder si Iagur;

22. China, Dimona si Adada;

23. Chedes, Hator si Itnan;

24. Zif, Telem si Bealot;

25. Hator-Hadata, Cheriot-Hetron, adica Hator;

26. Amam, Serna si Molada;

27. Hatar-Gada, Hesmon si Bet-Palet;

28. Hatar-Sual, Beerseba si Biziotia, cu imprejurimile si satele lor;

29. Baala, Iim si Atem;

30. Eltolad, Chesil si Horma;

31. Ticlag, Madmana si Sansana;

32. Lebaot, Silhim, Ain si Rimon; de toate douazeci si noua de cetati cu satele lor.

33. Iar la ses erau: Estaol, Tora, Asna si Gatnam;

34. Zanuah, En-Ganim, Tapuah si Enam;

35. Iarmut, Adulam, Memvra, Soco si Azeca;

36. Saaraim, Aditaim, Ghedera si Ghederotaim; paisprezece cetati cu satele lor.

37. Tenan, Hadasa si Migdal-Gad;

38. Dilean, Mitpe si Iocteel;

39. Lachis, Botcat si Eglon;

40. Cabon, Lahmas si Chitlis;

41. Ghederot, Bet-Dagon, Naama si Macheda; saisprezece cetati cu satele lor.

42. Libna, Eter si Asan;

43. Iftah, Asna si Netib;

44. Cheila, Aczib, Maresa si Edom; noua cetati cu satele lor.

45. Ecron cu cetatile care tineau de el si cu satele lui;

46. Si de la Ecron spre mare tot ce se afla imprejurul Asdodului cu satele lui;

47. Asdodul si cetatile care tineau de el si satele lui; Gaza cu cetatile care tineau de ea si satele ei pana ia raul Egiptului si pana la Marea cea Mare, care este hotar.

48. Iar in munti erau: Samir, Iatir si Soco;

49. Dana, Chiriat-Sana, zis si Debir;

50. Anab, Estemo si Anim;

51. Gosen, Holon si Ghilo: unsprezece cetati cu satele lor.

52. Anab, Duma si Esean;

53. Ianum, Bet-Tapuah si Afeca;

54. Humta, Chiriat-Arba, zisa si Hebronul si Tior; noua cetati cu satele lor.

55. Maon, Carmel, Zif si Iuta;

56. Izreel, Iocdeam si Zanuah;

57. Cain, Ghibeea si Timna: zece cetati cu satele lor.

58. Halhul, Bet-Tur si Ghedor;

59. Maarat, Bet-Anot si Eltecon: sase cetati cu satele lor. Tecoa, Efrata sau Betleemul, Peor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Carem, Galem, Betir si Manah: unsprezece cetati cu satele lor.

60. Chiriat-Baal sau Chiriat-Iearim si Harabah; doua cetati cu satele lor si cu imprejurimile.

61. In pustiu erau: Bet-Araba, Midin si Secaca;

62. Nibsan, Ir-Melah si En-Ghedi: sase cetati cu satele lor.

63. Dar pe Iebusei, locuitorii Ierusalimului, nu i-au putut alunga fiii lui Iuda si de aceea Iebuseii traiesc cu fiii lui Iuda in Ierusalim pana in ziua de astazi.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***