Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul precedent

Iezechiel 48

1. Iata numele semintiilor: la capatul de miazanoapte al tarii, pe calea care duce de la Hetlon la Hamat, Hatar-Enon la hotarul Damascului, pe hotarul de miazanoapte, care este spre Hamat, pe toata intinderea aceasta de la rasarit pana la mare este o singura parte, a lui Dan.

2. Langa hotarul lui Dan, de la hotarul de rasarit pana la cel de apus, este partea lui Aser.

3. Langa hotarul lui Aser, de la hotarul de rasarit pana la cel de apus, este partea lui Neftali.

4. Langa hotarul lui Neftali, de la hotarul de rasarit pana la cel de apus, este partea lui Manase.

5. Langa hotarul lui Manase, de la hotarul de rasarit pana la cel de la apus, este partea lui Efraim.

6. Langa hotarul lui Efraim, de la hotarul de rasarit pana la cel de apus, este partea lui Ruben.

7. Langa hotarul lui Ruben, de la hotarul de rasarit pana la cel de apus, este partea lui Iuda.

8. Iar langa hotarul lui Iuda, de la hotarul de rasarit pana la cel de apus, este partea sfanta, in latime de douazeci si cinci de mii de coti, iar in lungime deopotriva cu celelalte parti, de la marginea de rasarit ta tarii pana la cea de apus. In mijlocul acestei parti va fi templul.

9. Partea pe care o veti osebi Domnului va fi lunga de douazeci si cinci de mii de coti, iar latimea de zece mii de coti.

10. Si aceasta parte sfanta trebuie sa fie a preotilor: la miazanoapte douazeci si cinci de mii de coti, la apus in latime zece mii de coti, spre rasarit in latime zece mii si spre miazazi in lungime douazeci si cinci de mii, iar la mijloc va fi locasul sfant al Domnului.

11. Aceasta sa o afierositi preotilor din fiii lui Sadoc, care au stat in slujba Mea si care, in vremea ratacirii fiilor lui Israel, nu s-au abatut de la Mine, cum s-au abatut ceilalti leviti.

12. Aceasta parte sfanta de pamant, va fi a lor, sfintenie mare, la hotarul levitilor.

13. Levitii vor primi langa partea preotilor o parte de douazeci si cinci de mii de coti in lungime si zece mii de coti in latime: toata partea douazeci si cinci de mii in lungime si zece mii in latime.

14. Si din aceasta parte ei nu pot nici sa vanda, nici sa schimbe; parga pamantului nu poate fi trecuta altora, pentru ca ea este lucru sfant, al Domnului.

15. Iar urmatoarele cinci mii in latime si douazeci si cinci de mii in lungime se dau pentru cetate, pentru intrebuintarea obsteasca, pentru locuinte si pentru piete; cetatea va fi in mijloc.

16. Iata masurile ei: latura de miazanoapte patru mii cinci sute de coti, latura de miazazi patru mii cinci sute de coti, latura de rasarit patru mii cinci sute de coti si latura de la apus de patru mii cinci sute de coti.

17. Iar pasunea imprejurul cetatii va fi doua sute cincizeci de coti la miaza-noapte, la rasarit doua sute cincizeci, la miazazi doua sute cincizeci si la apus doua sute cincizeci.

18. Iar ce ramane din lungime in linie cu portiunea sfanta - zece mii spre rasarit si zece mii spre apus - va forma un venit pentru hrana muncitorilor din cetate.

19. In cetate pot sa lucreze lucratori din toate semintiile lui Israel.

20. Toata partea aceasta, un patrat de douazeci si cinci de mii de coti in lungime si douazeci si cinci de mii de coti in latime, va fi partea sfanta si va cuprinde si pamantul cetatii.

21. Ce va ramane va fi al regelui de o parte si de alta a portiunii sfinte si a portiunii cetatii, ce va trece peste cele douazeci si cinci de mii de coli spre rasarit pana la hotarul tarii si ce va trece peste cele douazeci si cinci de mii de coti spre apus pana la hotarul tarii. Aceasta va fi partea regelui, asa incat partea sfanta si locasul sfant vor fi la mijloc.

22. Si ceea ce ramane de la stapanirea levitilor si de la stapanirea orasului, la mijloc, intre hotarul lui Iuda si hotarul lui Veniamin, va fi al regelui.

23. Iata acum celelalte semintii: alaturi de partea levitilor, de la hotarul de rasarit al tarii pana la cel de apus, este partea lui Veniamin.

24. Langa hotarul de miazazi al lui Veniamin, de la hotarul de rasarit al tarii pana la cel de apus, este partea lui Simeon.

25. Langa hotarul de miazazi al lui Simeon, de la hotarul de rasarit al tarii pana la cel de apus, este partea lui Isahar.

26. Langa hotarul de miazazi al lui Isahar, de la hotarul de rasarit al tarii pana la cel de apus, este partea lui Zabulon.

27. Langa hotarul de miazazi al lui Zabulon, de la hotarul de rasarit al tarii pana la cel de apus, este partea lui Gad.

28. Iar pe hotarul de miazazi al lui Gad merge si hotarul de miazazi al jarii de la Tamar spre apele Meriba de la Cades, de-a lungul raului acestuia pana la Marea cea Mare.

29. Aceasta este tara pe care o veti imparti prin sorti semintiilor lui Israel, si acestea sunt partile semintiilor, zice Domnul Dumnezeu.

30. Iata acum care sunt portile cetatii. Portile cetatii vor purta numele semintiilor lui Israel.

31. Latura de miazanoapte va avea patru mii cinci sute de coli si va avea trei porti: una, poarta lui Ruben, una, poarta lui Iuda si una, poarta lui Levi.

32. Latura de rasarit va avea patru mii cinci sute de coti si trei porti: una, poarta lui Iosif, una, poarta lui Veniamin si una, poarta lui Dan.

33. Latura de miazazi va avea patru mii cinci sute de coti si trei porti: una, poarta lui Simeon, una, poarta lui Isahar si una, poarta lui Zabulon.

34. Si latura dinspre mare va avea patru mii cinci sute de coli si trei porti: una, poarta lui Gad, una, poarta lui Aser si una, poarta lui Neftali.

35. De jur imprejurul cetatii sunt optsprezece mii de coti. Iar din ziua aceea inainte numele cetatii va fi: Domnul este acolo.

Capitolul precedent
pixel
***