Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Facerea (Geneza) 10

1. Iata spita neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham si Iafet, carora li s-au nascut fii dupa potop.

2. Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meseh si Tiras.

3. Fiii lui Gomer au fost: Aschenaz, Rifat si Togarma.

4. Fiii lui Iavan au fost: Elisa, Tarsis, Chitim si Dodanim.

5. Din acestia s-au format multime de popoare, care s-au asezat in diferite tari, fiecare dupa limba sa, dupa neamul sau si dupa natia sa.

6. Iar fiii lui Ham au fost: Cus, Mitraim, Put si Canaan.

7. Fiii lui Cus au fost: Seba, Havila, Savta, Rama si Sabteca. Fiii lui Rama au fost: Seba si Dedan.

8. Cus a mai nascut de asemenea pe Nimrod; acesta a fost cel dintai viteaz pe pamant.

9. El a fost vanator vestit inaintea Domnului Dumnezeu; de aceea se si zice: "Vanator vestit ca Nimrod inaintea Domnului Dumnezeu".

10. Imparatia lui, la inceput, o alcatuia: Babilonul, apoi Ereh, Acad si Calne din tinutul Senaar.

11. Din pamantul acela, el trecu in Asur, unde a zidit Ninive, cetatea Rehobot, Calah

12. Si Resen, intre Ninive si Calah. Aceasta e cetate mare.

13. Din Mitraim s-au nascut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,

14. Patrusim, Casluhim - de unde au iesit Filistenii - si Caftorim.

15. Din Canaan s-au nascut: Sidon, intaiul-nascut al sau, apoi Het,

16. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,

17. Heveu, Archeu, Sineu,

18. Arvadeu, Temareu si Hamateu. Mai pe urma neamurile canaaneiene s-au raspandit.

19. Si tinuturile lor se intindeau de la Sidon, spre Gherara pana la Gaza, iar de aici spre Sodoma, Gomora, Adma si Teboim pana spre Lasa.

20. Acestia sunt fiii lui Ham, dupa familii, limba, tari si dupa natii.

21. De asemenea i s-au nascut fii si lui Sem, tatal tuturor fiilor lui Eber si fratele mai mare al lui Iafet.

22. Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arfaxad, Lud si Aram.

23. Iar fiii lui Aram au fost: Ut, Hul, Gheter si Mas.

24. Lui Arfaxad i s-a nascut Cainan; lui Cainan i s-a nascut Selah; lui Selah i s-a nascut Eber;

25. Iar lui Eber i s-au nascut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru ca in zilele lui s-a impartit pamantul, si numele fratelui sau era Ioctan.

26. Lui Ioctan i s-au nascut Almodad, Salef, Hatarmavet si Ierah;

27. Hadoram, Uzal si Dicla;

28. Obal, Abimael si Seba;

29. Ofir, Havila si Iobab. Toti acestia au fost fiii lui Ioctan.

30. Salasurile lor se intindeau de la Mesa spre Sefar, pana la Muntele Rasaritului.

31. Acestia sunt fiii lui Sem dupa familii, dupa limba, dupa tari si dupa natii.

32. Acestea sunt neamurile, care se trag din fiii lui Noe, dupa familii si dupa natii, si dintr-insii s-au raspandit popoarele pe pamant dupa potop.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***