Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea intaia a lui Ezdra 8

1. "Iata capii de familie si spita neamului acelora care au plecat cu mine din Babilon, in timpul domniei regelui Artaxerxe:

2. Ghersom din fiii lui Finees; Daniel din fiii lui Itamar; Hatus din fiii lui David;

3. Zaharia din fiii lui Secania, care se tragea din fiii lui Fares, si impreuna cu el o suta cincizeci de suflete, parte barbateasca, scrise in spita neamului;

4. Elioenai, fiul lui Zerahia, din neamul lui Pahat-Moab impreuna cu doua sute de suflete, parte barbateasca.

5. Secania, fiul lui Iahaziel, din urmasii lui Zatu, cu trei sute de suflete, parte barbateasca.

6. Ebed, fiul lui Ionatan, din urmasii lui Adin, cu cincizeci de suflete, parte barbateasca.

7. Isaia, fiul lui Atalia, din urmasii lui Elam, cu saptezeci de oameni.

8. Zebadia, fiul lui Mihail, din urmasii lui Sefatia, cu optzeci de oameni.

9. Obadia, fiul lui Iehiel, din urmasii lui Ioab, cu doua sute optsprezece oameni.

10. Selomit, fiul lui Iosifia, din urmasii lui Lani, cu o suta saizeci de oameni.

11. Zaharia, fiul lui Bebai, din urmasii lui Bebai, cu douazeci si opt de oameni.

12. Iohanan, fiul lui Hacatan, din urmasii lui Azgad, cu o suta zece oameni.

13. Si cei din urma din fiii lui Adonicam, ale caror nume erau: Ielifelet, Ieiel si Semaia cu saizeci de oameni.

14. Utai si Zabud, din fiii lui Bigvai, cu saptezeci de oameni.

15. Pe acestia i-am adunat eu la raul ce curge prin Ahava si am poposit acolo trei zile; iar cand am cercetat eu poporul si pe preoti, n-am gasit acolo pe nimeni din fiii lui Levi.

16. Si am trimis sa cheme pe Eleazar, Ariel, Semaia, Elnatan, Iariv, Elnatan, Natan, Zaharia si Mesulam, care erau capetenii, si pe Ioarib si Elnatan, care erau invatatori,

17. Si le-am dat acestora insarcinare catre Ido, care era capetenie in tinutul Casifia, si le-am pus in gura lor ce sa graiasca cu Ido si cu fratii lui, si cu cei incredintati templului din tinutul Casifia, ca sa ne aduca slujitori pentru templul Dumnezeului nostru.

18. Pentru ca mana binefacatoare a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus ei un om intelept din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, anume pe Serevia, si pe fiii acestuia si pe fratii lui in numar de optsprezece;

19. Si ne-au mai adus pe Hasabia si pe Isaia din fiii lui Merari, impreuna cu fratii lor si cu fiii lor, douazeci de oameni;

20. Si dintre cei incredintati templului pe care i-a dat David si dregatorii lui in slujba levitilor, ne-a adus doua sute douazeci de insi; acestia toti erau numiti pe nume.

21. Si acolo, la raul Ahava, am randuit post, ca sa ne smerim inaintea fetei Dumnezeului nostru si sa cerem de la El calatorie buna pentru noi si pentru copiii nostri si pentru toata avutia noastra,

22. Caci imi fusese rusine sa cer de la rege ostire si calareti, ca sa ne pazeasca de vrajmasi in cale, ca noi, cand am grait cu regele, am zis: "Mana Dumnezeului nostru este binefacatoare pentru toti cei ce alearga la El, iar asupra tuturor celor ce-L parasesc este puterea Lui si mania Lui!"

23. Si asa am postit noi si am rugat pentru aceasta pe Dumnezeul nostru, si El ne-a auzit.

24. Si am luat din cei ce erau mai mari peste preoti doisprezece oameni: pe Serevia si pe Hasabia si impreuna cu ei pe cei zece frati ai lor.

25. Si le-am dat lor cu cantarul aurul si argintul si vasele si tot ce se daruise pentru templul Dumnezeului nostru, ce daruise regele si sfetnicii lui si dregatorii lui si toti Israelitii care se aflau acolo.

26. Acestea le-am dat in mana lor, cantarite: argint, sase sute cincizeci de talanti, vase de argint, ca la o suta de talanti, aur o suta de talanti,

27. Cupe de aur, douazeci, de o mie de drahme una, si doua vase de arama din cea mai buna, lucitoare, care se pretuieste ca si aurul.

28. Si le-am zis: "Voi sunteti sfintitii Domnului si vasele sunt sfintite, iar argintul si aurul sunt darurile cele de buna voie Domnului Dumnezeului parintilor vostri!

29. Vegheati si paziti acestea, pana le veti da cu cantarul mai-marilor preotilor, levitilor si capeteniilor semintiilor lui Israel la Ierusalim, in camerele templului Domnului".

30. Si au primit preotii si levitii aurul si argintul si vasele cantarite ca sa le duca la Ierusalim, in templul Dumnezeului nostru.

31. Dupa aceea am plecat noi de la raul Ahava in ziua a douasprezecea a lunii intai, ca sa mergem la Ierusalim; si mana Dumnezeului nostru a fost cu noi si ne-a scapat din mana vrajmasului si de cei ce ne pandeau in cale.

32. Si am venit la Ierusalim si am ramas acolo trei zile,

33. Iar a patra zi am dat cu cantarul argintul si aurul si vasele la templul Dumnezeului nostru, in mana lui Meremot preotul, fiul lui Urie, impreuna si lui Eleazar, fiul lui Finees, precum si lui Iozabat, fiul lui Iosua, si lui Noadia, fiul lui Binui, levitii.

34. Toate le-am dat cantarit si numarat si toate cele cantarite s-au scris in acelasi timp.

35. Si cei veniti din robie au adus ardere de tot Dumnezeului lui Israel, doisprezece vitei pentru tot Israelul, douazeci si sase de berbeci, saptezeci si sapte de miei si doisprezece tapi, jertfa pentru pacat; toate acestea le-au adus ardere de tot Domnului.

36. Si am dat poruncile regelui satrapilor si guvernatorilor de peste rau, si acestia au aratat cinste poporului si templului lui Dumnezeu".

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***