Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Cartea intaia a lui Ezdra 2

1. Iata fiii tarii, dintre robii stramutati din Iuda, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, i-a dus la Babilon, care s-au intors si au venit la Ierusalim si in Iuda, fiecare in orasul sau, cu Zorobabel,

2. Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Nahamani, Mardoheu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum si Baana. Numarul oamenilor poporului israelit care s-au intors a fost acesta:

3. Fiii lui Fares: doua mii o suta saptezeci si doi;

4. Fiii lui Sefatia: trei sute saptezeci si doi;

5. Fiii lui Arah: sapte sute saptezeci si cinci;

6. Fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua si Ioab: doua mii opt sute doisprezece;

7. Fiii lui Elam: o mie doua sute cincizeci si patru;

8. Fiii lui Zatu: noua sute patruzeci si cinci;

9. Fiii lui Zacai: sapte sute saizeci;

10. Fiii lui Bani: sase sute patruzeci si doi;

11. Fiii lui Bebai: sase sute douazeci si trei;

12. Fiii lui Azgad: o mie doua sute douazeci si doi;

13. Fiii lui Adonicam: sase sute saizeci si sase;

14. Fiii lui Bigvai: doua mii cincizeci si sase;

15. Fiii lui Adin: patru sute cincizeci si patru;

16. Fiii lui Ater, din casa lui Iezechia: nouazeci si opt;

17. Fiii lui Betai: trei sute douazeci si trei;

18. Fiii lui Iora: o suta doisprezece;

19. Fiii lui Hasum: doua sute douazeci si trei;

20. Fiii lui Ghibar: nouazeci si cinci;

21. Oamenii din Betleem: o suta douazeci si trei;

22. Oamenii din Netofa: cincizeci si sase;

23. Oamenii din Anatot: o suta douazeci si opt;

24. Oamenii din Betazmavet: patruzeci si doi;

25. Din Chiriat-Iearim, Chefira si Beerot: sapte sute patruzeci si trei;

26. Din Rama si Gheba: sase sute douazeci si unu;

27. Oamenii din Micmas: o suta douazeci si doi;

28. Oamenii din Betel si din Ai: doua sute douazeci si trei;

29. Oamenii din Nebo: cincizeci si doi;

30. Oamenii din Magbis: o suta cincizeci si sase;

31. Fiii celuilalt Elam: o mie doua sute cincizeci si patru;

32. Fiii lui Harim: trei sute douazeci;

33. Oamenii din Lod, Hadid si Ono: sapte sute douazeci si cinci;

34. Oamenii din Ierihon: trei sute patruzeci si cinci;

35. Fiii lui Senaa: trei mii sase sute treizeci;

36. Preoti: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua: noua sute saptezeci si trei;

37. Fiii lui Imer: o mie cincizeci si doi;

38. Fiii lui Pashur: o mie doua sute patruzeci si sapte;

39. Fiii lui Harim: o mie saptesprezece;

40. Leviti: fiii lui Iosua si Cadmiel, din fiii lui Hodavia: saptezeci si patru;

41. Cantareti: fiii lui Asaf: o suta douazeci si opt;

42. Fiii portarilor: fiii lui Salum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Sobai, cu totii la un loc: o suta treizeci si noua;

43. Cei incredintati templului: fiii lui Tiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

44. Fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Fadon;

45. Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub;

46. Fiii lui Hagab, fiii lui Samlai, fiii lui Hanan;

47. Fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia;

48. Fiii lui Retin, fiii lui Necoda;

49. Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah;

50. Fiii lui Besai, fiii lui Asna, fiii lui Meunim;

51. Fiii lui Nefisim, fiii lui Bacbuc;

52. Fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, fiii lui Batlut, fiii lui Mechida, fiii lui Harsa;

53. Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah;

54. Fiii lui Netiah, fiii lui Hatifa.

55. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda;

56. Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel;

57. Fiii lui Sefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hatebaim, fiii lui Ami.

58. Cei incredintati templului si fiii robilor lui Solomon erau cu totii trei sute nouazeci si doi;

59. Iar cei ce au iesit din Telmelah, din Telharsa si din Cherub-Adan-Imer, care n-au putut sa-si arate semintia si neamul lor, ca sa arate ca sunt din Israel, au fost:

60. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie si fiii lui Necoda: sase sute cincizeci si doi.

61. Iar din neamul preotilor: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacot si fiii lui Barzilai care si-a luat femeie din fiicele lui Barzilai Galaaditul al carui nume l-a adoptat.

62. Si-au cautat cartea spitei neamului lor si n-au gasit-o si de aceea au fost indepartati de la preotie.

63. Si Tirsata le-a zis sa nu manance din cele sfinte, pana nu se va ridica preot cu Urim si Tumim.

64. Deci toata adunarea la un loc se alcatuia din patruzeci si doua de mii trei sute saizeci de oameni,

65. Afara de robii lor si de roabele lor, care erau in numar de sapte mii trei sute treizeci si sapte; si mai erau cu ei doua sute de cantareti si cantarete;

66. Si aveau sapte sute treizeci si sase de cai,

67. Doua sute patruzeci si cinci de catari, patru sute treizeci si cinci de camile si sase mii sapte sute douazeci de asini.

68. Si ajungand unele din capeteniile semintiilor la templul Domnului care este la Ierusalim, au daruit de bunavoie pentru templul lui Dumnezeu, ca sa fie ridicat din nou pe temeliile lui.

69. Si acestia din prisosul lor au daruit in casa obsteasca pentru inceperea lucrarilor: saizeci si una de mii de drahme de aur, cinci mii de mine de argint si o suta de vesminte preotesti.

70. Si au inceput sa locuiasca preotii si levitii si poporul si cantaretii si portarii si cei incredintati templului in orasele lor si tot Israelul s-a asezat in cetatile sale.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***