Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Deuteronomul - A cincea carte a lui Moise 3

1. Ne-am intors, si ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og, imparatul Basanului, ne-a iesit inainte, cu tot poporul lui, ca sa lupte impotriva noastra la Edrei.

2. Domnul mi-a zis: ?Nu te teme de el; caci il dau in minile tale, pe el si tot poporul lui, si tara lui; sa te porti cu el cum te-ai purtat cu Sihon, imparatul Amoritilor, care locuia la Hesbon.?

3. Si Domnul, Dumnezeul nostru, a mai dat in minile noastre si pe Og, imparatul Basanului, cu tot poporul lui; l-am batut si n'am lasat sa scape niciunul din oamenii lui.

4. I-am luat atunci toate cetatile, si n'a fost una care sa nu cada in stapinirea noastra: sasezeci de cetati, tot tinutul Argob, imparatia lui Og din Basan.

5. Toate cetatile acestea erau intarite, cu ziduri inalte, cu porti si zavoare, afara de cetatile fara ziduri cari erau foarte multe la numar.

6. Lo-am nimicit cu desavirsire, cum facusem cu Sihon, imparatul Hesbonului; am nimicit cu desavirsire toate cetatile impreuna cu barbatii, femeile si pruncii.

7. Iar toate vitele si prada din cetati le-am luat pentru noi.

8. Astfel in vremea aceea am cucerit dela cei doi imparati ai Amoritilor tara de dincoace de Iordan, dela piriul Arnon pina la muntele Hermon,

9. (Sidonitii zic Hermonului Sirion, si Amoritii il numesc Senir),

10. toate cetatile din cimpie, tot Galaadul si tot Basanul pina la Salca si Edrei, cetati din imparatia lui Og in Basan.

11. (Numai Og, imparatul Basanului, mai ramasese din neamul Refaimitilor. Patul lui, un pat de fer, este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de noua coti, si latimea de patru coti, dupa cotul unui om.)

12. Atunci am luat in stapinire tara aceasta. Am dat Rubenitilor si Gaditilor tinutul de la Aroer, care este pe piriul Arnon, si jumatatea muntelui Galaad cu cetatile lui.

13. Am dat la jumatate din semintia lui Manase ce mai raminea din Galaad si toata imparatia lui Og din Basan: tot tinutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de tara Refaimitilor.

14. Iair, fiul lui Manase, a luat tot tinutul Argob pina la hotarul Ghesuritilor si Maacatitilor, si a pus numele lui tirgurilor Basanului, numite si azi tirgurile lui Iair.

15. Am dat Galaadul lui Machir.

16. Rubenitilor si Gaditilor le-am dat o parte din Galaad pina la piriul Arnon, al carui mijloc slujeste ca hotar, si pina la piriul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon;

17. le-am mai dat cimpia, marginita de Iordan, dela Chineret pina la marea cimpiei, Marea Sarata, la picioarele muntelui Pisga spre rasarit.

18. In vremea aceea, v'am dat porunca aceasta: ?Domnul, Dumnezeul vostru, va da in mina tara aceasta ca s'o stapiniti. Voi toti, cei buni de lupta, sa mergeti inarmati inaintea copiilor lui Israel.

19. Numai femeile voastre, pruncii si vitele voastre-stiu ca aveti multe vite-sa ramina in cetatile pe cari vi le-am dat,

20. pina ce Domnul va da odihna fratilor vostri ca si voua, si vor lua si ei in stapinire tara pe care le-o da Domnul, Dumnezeul vostru, dincolo de Iordan. Dupa aceea va veti intoarce fiecare in mostenirea pe care v'am dat-o.

21. In vremea aceea, am poruncit lui Iosua, si i-am zis: ?Ochii tai au vazut tot ce a facut Domnul, Dumnezeul vostru, acestor doi imparati: asa va face Domnul tuturor imparatiilor impotriva carora vei merge.

22. Nu te teme de ei; caci Domnul, Dumnezeul vostru, va lupta El insus pentru voi.?

23. In vremea aceea, m'am rugat Domnului, si am zis:

24. ?Stapine Doamne! Tu ai inceput sa arati robului Tau marirea Ta si mina Ta cea puternica; caci care este dumnezeul acela, in cer si pe pamint, care sa poata face lucrari ca ale Tale si sa aiba o putere ca a Ta?

25. Lasa-ma, Te rog, sa trec, si sa vad tara aceea buna de dincolo de Iordan, muntii aceia frumosi si Libanul!?

26. Dar Domnul S'a miniat pe mine, din pricina voastra, si nu m'a ascultat. Domnul mi-a zis: ?Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta.

27. Suie-te pe virful muntelui Pisga, uita-te spre apus, spre miaza noapte, spre miaza zi si spre rasarit, si priveste-o doar cu ochii; caci nu vei trece Iordanul acesta.

28. Da porunci lui Iosua, intareste-l, si imbarbateaza-l; caci el va merge inaintea poporului acestuia si-l va pune in stapinirea tarii pe care o vei vedea.?

29. Si am ramas astfel in vale, indreptul Bet-Peorului.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***