Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Imparati (1 Regi) 4

1. Imparatul Solomon era imparat peste tot Israelul.

2. Iata capeteniile pe care le avea in slujba lui: Azaria, fiul preotului Tadoc,

3. Elihoref si Ahia, fiii lui Sisa, erau logofeti; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor;

4. Benaia, fiul lui Iehoiada, era peste ostire; Tadoc si Abiatar erau preoti.

5. Azaria, fiul lui Natan, era mai mare peste ingrijitori. Zabud, fiul lui Natan era slujbas de stat, cirac al imparatului;

6. Ahisar era mai mare peste casa imparatului; si Adoniram, fiul lui Abda, era mai mare peste dari.

7. Solomon avea doisprezece ingrijitori peste tot Israelul. Ei ingrijeau de hrana imparatului si a casei lui, fiecare timp de o luna din an.

8. Iata-le numele: Fiul lui Hur, pe muntele lui Efraim.

9. Fiul lui Decher, la Macat, la Saalbim, la Bet-Semes, la Elon si la Bet-Hanan.

10. Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco si toata tara Hefer.

11. Fiul lui Abinadab avea tot tinutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui.

12. Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac si Meghido si tot Bet-Seanul de langa Tartan sub Izreel, de la Bet-Sean pana la Abel-Mehola, pana dincolo de Iocmeam.

13. Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea targurile lui Iair, fiul lui Manase, in Galaad; mai avea si tinutul Argob in Basan, saizeci de cetati mari cu ziduri si zavoare de arama.

14. Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim.

15. Ahimaat, in Neftali. El luase de nevasta pe Basmat, fata lui Solomon.

16. Baana, fiul lui Husai, in Aser si la Bealot.

17. Iosafat, fiul lui Paruah, in Isahar.

18. Simei, fiul lui Ela, in Beniamin.

19. Gheber, fiul lui Uri, in tara Galaadului; el avea tinutul lui Sihon, imparatul amoritilor si al lui Og, imparatul Basanului. Era un singur ingrijitor in tara aceasta.

20. Iuda si Israel erau in numar foarte mare, ca nisipul de pe tarmul marii. Ei mancau, beau si se inveseleau.

21. Solomon mai stapanea si toate imparatiile de la Rau pana in tara filistenilor si pana la hotarul Egiptului. Ei ii aduceau daruri si au fost supusi lui Solomon tot timpul vietii lui.

22. In fiecare zi Solomon manca: treizeci de cori de floare de faina si saizeci de cori de alta faina,

23. zece boi grasi, douazeci de boi de pascut si o suta de oi, afara de cerbi, caprioare, ciute si pasari ingrasate.

24. Stapanea peste toata tara de dincoace de Rau, de la Tifsah pana la Gaza, peste toti imparatii de dincoace de Rau. Si avea pace pretutindeni de jur imprejur.

25. Iuda si Israel, de la Dan pana la Beer-Seba, au locuit in liniste fiecare sub via lui si sub smochinul lui, in tot timpul lui Solomon.

26. Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui, si douasprezece mii de calareti.

27. Ingrijitorii ingrijeau de hrana imparatului Solomon si a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare in luna lui; si nu lasau sa fie vreo lipsa.

28. Aduceau si orz si paie pentru armasari si fugari, in locul unde se afla imparatul, fiecare dupa poruncile pe care le primise.

29. Dumnezeu a dat lui Solomon intelepciune, foarte mare pricepere si cunostinte multe ca nisipul de pe tarmul marii.

30. Intelepciunea lui Solomon intrecea intelepciunea tuturor fiilor rasaritului si toata intelepciunea egiptenilor.

31. El era mai intelept decat orice om, mai mult decat Etan, ezrahitul, mai mult decat Heman, Calcol si Darda, fiii lui Mahol; si faima lui se raspandise printre toate neamurile dimprejur.

32. A rostit trei mii de pilde si a alcatuit o mie cinci cantari.

33. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban pana la isopul care creste pe zid, a vorbit de asemenea despre dobitoace, despre pasari, despre taratoare si despre pesti.

34. Veneau oameni din toate popoarele sa asculte intelepciunea lui Solomon, din partea tuturor imparatilor pamantului care auzisera vorbindu-se de intelepciunea lui.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***