Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Numeri 34

1. Domnul a vorbit lui Moise si a zis:

2. "Da porunca aceasta copiilor lui Israel si spune-le: "Cand veti intra in tara Canaanului, tara aceasta va fi mostenirea voastra, tara Canaanului, ale carei hotare iata-le:

3. hotarul din partea de miazazi va incepe din pustiul Tin, langa Edom. Astfel, hotarul vostru de miazazi va incepe de la marginea Marii Sarate, spre rasarit;

4. se va intoarce la miazazi de inaltimea Acrabim, va trece prin Tin si se va intinde pana la miazazi de Cades-Barnea; va urma mai departe prin Hatar-Adar si va trece spre Atmon:

5. de la Atmon, se va intoarce pana la paraul Egiptului si va iesi la mare.

6. Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare aceasta va fi hotarul vostru la apus.

7. Iata care va fi hotarul vostru spre miazanoapte: incepand de la Marea cea Mare sa trageti hotarul pana la muntele Hor;

8. de la muntele Hor, sa-l trageti prin Hamat si sa ajunga pana la Tedad;

9. sa urmeze mai departe prin Zifron, ca sa ajunga la Hatar-Enan: acesta sa va fie hotarul inspre miazanoapte.

10. Sa va trageti hotarul spre rasarit de la Hatar-Enan pana la Sefam;

11. sa se coboare din Sefam spre Ribla, la rasarit de Ain; se va cobori si se va intinde de-a lungul Marii Chineret la rasarit;

12. se va cobori iarasi spre Iordan, ca sa ajunga la Marea Sarata. Aceasta va fi tara voastra, cu hotarele ei de jur imprejur."

13. Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel si a zis: "Aceasta este tara pe care o veti imparti prin sorti si pe care a poruncit Domnul s-o dea celor noua semintii si jumatate.

14. Caci semintia fiilor lui Ruben, dupa casele lor parintesti, si semintia fiilor lui Gad, dupa casele parintilor lor, precum si jumatate din semintia lui Manase si-au luat mostenirea.

15. Aceste doua semintii si jumatate si-au luat mostenirea dincoace de Iordan, in fata Ierihonului, inspre rasarit."

16. Domnul a vorbit lui Moise si a zis:

17. "Iata numele barbatilor care vor imparti tara intre voi: preotul Eleazar si Iosua, fiul lui Nun.

18. Sa mai luati cate o capetenie din fiecare semintie, ca sa faca impartirea tarii.

19. Iata numele barbatilor acestora: Pentru semintia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;

20. pentru semintia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud;

21. pentru semintia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon;

22. pentru semintia fiilor lui Dan: capetenia Buchi, fiul lui Iogli;

23. pentru fiii lui Iosif - pentru semintia fiilor lui Manase: capetenia Haniel, fiul lui Efod;

24. si pentru semintia fiilor lui Efraim: capetenia Chemuel, fiul lui Siftan; -

25. pentru semintia fiilor lui Zabulon: capetenia Elitafan, fiul lui Parnac;

26. pentru semintia fiilor lui Isahar: capetenia Paltiel, fiul lui Azan;

27. pentru semintia fiilor lui Aser: capetenia Ahihud, fiul lui Selomi;

28. pentru semintia fiilor lui Neftali: capetenia Pedahel, fiul lui Amihud."

29. Acestia sunt aceia carora le-a poruncit Domnul sa imparta tara Canaanului intre copiii lui Israel.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***