Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Numeri 26

1. In urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise si lui Eleazar, fiul preotului Aaron:

2. "Faceti numaratoarea intregii adunari a copiilor lui Israel, de la varsta de douazeci de ani in sus, dupa casele parintilor lor, a tuturor celor din Israel care sunt in stare sa poarte armele."

3. Moise si preotul Eleazar le-au vorbit in campia Moabului, langa Iordan, in fata Ierihonului. Si au zis:

4. "Sa se faca numaratoarea, de la varsta de douazeci de ani in sus, cum poruncise lui Moise si copiilor lui Israel, Domnul, cand au iesit din tara Egiptului."

5. Ruben, intaiul nascut al lui Israel. Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboara familia enohitilor; Palu, din care se coboara familia paluitilor;

6. Hetron, din care se coboara familia hetronitilor; Carmi, din care se coboara familia carmitilor.

7. Acestea sunt familiile rubenitilor: cei iesiti la numaratoare au fost patruzeci si trei de mii sapte sute treizeci.

8. Fiul lui Palu a fost: Eliab.

9. Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan si Abiram. Datan acesta si Abiram acesta au fost din cei ce erau chemati la adunare si care s-au rasculat impotriva lui Moise si Aaron, in adunarea lui Core, cand cu rascoala lor impotriva Domnului.

10. Pamantul si-a deschis gura si i-a inghitit impreuna cu Core, cand au murit cei ce se adunasera si cand a mistuit focul pe cei doua sute cincizeci de oameni: ei au slujit poporului ca pilda.

11. Fiii lui Core n-au murit.

12. Fiii lui Simeon, dupa familiile lor: din Nemuel se coboara familia nemuelitilor; din Iamin, familia iaminitilor; din Iachin, familia iachinitilor;

13. din Zerah, familia zerahitilor; din Saul, familia saulitilor.

14. Acestea sunt familiile simeonitilor: douazeci si doua de mii doua sute.

15. Fiii lui Gad, dupa familiile lor: din Tefon se coboara familia tefonitilor; din Haghi, familia haghitilor; din Suni, familia sunitilor;

16. din Ozni, familia oznitilor; din Eri, familia eritilor;

17. din Arod, familia aroditilor; din Areli, familia arelitilor.

18. Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, dupa cei iesiti la numaratoare: patruzeci de mii cinci sute.

19. Fiii lui Iuda: Er si Onan; dar Er si Onan au murit in tara Canaanului.

20. Iata fiii lui Iuda, dupa familiile lor: din Sela se coboara familia selanitilor; din Peret, familia peretitilor; din Zerah, familia zerahitilor.

21. Fiii lui Peret au fost: Hetron, din care se coboara familia hetronitilor; Hamul, din care se coboara familia hamulitilor.

22. Acestea sunt familiile lui Iuda, dupa numaratoarea lor: saptezeci si sase de mii cinci sute.

23. Fiii lui Isahar, dupa familiile lor: din Tola se coboara familia tolaitilor; din Puva, familia puvitilor;

24. din Iasub, familia iasubitilor; din Simron, familia simronitilor.

25. Acestea sunt familiile lui Isahar, dupa numaratoarea lor: saizeci si patru de mii trei sute.

26. Fiii lui Zabulon, dupa familiile lor: din Sered se coboara familia sereditilor; din Elon, familia elonitilor; din Iahleel, familia iahleelitilor.

27. Acestea sunt familiile zabulonitilor, dupa numaratoarea lor: saizeci de mii cinci sute.

28. Fiii lui Iosif, dupa familiile lor: Manase si Efraim.

29. Fiii lui Manase: din Machir se coboara familia machiritilor. - Machir a nascut pe Galaad. Din Galaad se coboara familia galaaditilor.

30. Iata fiii lui Galaad: Iezer, din care se coboara familia iezeritilor; Helec, familia helechitilor;

31. Asriel, familia asrielitilor; Sihem, familia sihemitilor;

32. Semida, familia semidaitilor; Hefer, familia heferitilor.

33. Telofhad, fiul lui Hefer, n-a avut fii, dar a avut fete. Iata numele fetelor lui Telofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca si Tirta.

34. Acestea sunt familiile lui Manase, dupa numaratoarea lor: cincizeci si doua de mii sapte sute.

35. Iata fiii lui Efraim, dupa familiile lor: din Sutelah se coboara familia sutelahitilor; din Becher, familia becheritilor; din Tahan, familia tahanitilor.

36. Iata fiii lui Sutelah: din Eran se coboara familia eranitilor.

37. Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, dupa numaratoarea lor: treizeci si doua de mii cinci sute. Acestia sunt fiii lui Iosif, dupa familiile lor.

38. Fiii lui Beniamin, dupa familiile lor: din Bela se coboara familia belaitilor; din Asbel, familia asbelitilor; din Ahiram, familia ahiramitilor;

39. din Sufam, familia sufamitilor; din Hufam, familia hufamitilor.

40. Fiii lui Bela au fost: Ard si Naaman. Din Ard se coboara familia arditilor; din Naaman, familia naamanitilor.

41. Acestia sunt fiii lui Beniamin, dupa familiile lor si dupa numaratoarea lor: patruzeci si cinci de mii sase sute.

42. Iata fiii lui Dan, dupa familiile lor: din Suham se coboara familia suhamitilor. Acestea sunt familiile lui Dan, dupa familiile lor.

43. Toate familiile suhamitilor, dupa numaratoarea lor: saizeci si patru de mii patru sute.

44. Fiii lui Aser, dupa familiile lor: din Imna se coboara familia imnitilor; din Isvi, familia isvitilor; din Beria, familia beriitilor.

45. Din fiii lui Beria se coboara: din Heber, familia heberitilor; din Malchiel, familia malchielitilor.

46. Numele fetei lui Aser era Serah.

47. Acestea sunt familiile fiilor lui Aser, dupa numaratoarea lor: cincizeci si trei de mii patru sute.

48. Fiii lui Neftali, dupa familiile lor: din Iahteel se coboara familia iahteelitilor; din Guni, familia gunitilor;

49. din Ieter, familia ieteritilor; din Silem, familia silemitilor.

50. Acestea sunt familiile lui Neftali, dupa familiile lor si dupa numaratoarea lor: patruzeci si cinci de mii patru sute.

51. Acestia sunt cei iesiti la numaratoare dintre copiii lui Israel: sase sute una de mii sapte sute treizeci.

52. Domnul a vorbit lui Moise si i-a zis:

53. Tara sa se imparta intre ei, ca sa fie mostenirea lor, dupa numarul numelor.

54. Celor ce sunt in numar mai mare sa le dai o parte mai mare, si celor ce sunt in numar mai mic sa le dai o parte mai mica; sa se dea fiecaruia partea lui dupa cei iesiti la numaratoare.

55. Dar impartirea tarii sa se faca prin sorti; s-o ia in stapanire dupa numele semintiilor parintilor lor.

56. Tara sa fie impartita prin sorti intre cei ce sunt in mare numar si intre cei ce sunt in mic numar.

57. Iata levitii a caror numaratoare s-a facut dupa familiile lor: din Gherson se coboara familia ghersonitilor; din Chehat, familia chehatitilor; din Merari, familia meraritilor.

58. Iata familiile lui Levi: familia libnitilor, familia hebronitilor, familia mahlitilor, familia musitilor, familia coritilor. Chehat a nascut pe Amram.

59. Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s-a nascut lui Levi, in Egipt; ea a nascut lui Amram: pe Aaron, pe Moise si pe Maria, sora lor.

60. Lui Aaron i s-au nascut: Nadab si Abihu, Eleazar si Itamar.

61. Nadab si Abihu au murit, cand au adus inaintea Domnului foc strain.

62. Cei iesiti la numaratoare, toti barbatii de la varsta de o luna in sus, au fost de douazeci si trei de mii. Ei n-au fost cuprinsi in numaratoarea copiilor lui Israel, pentru ca nu li s-a dat mostenire in mijlocul copiilor lui Israel.

63. Acestia sunt aceia dintre copiii lui Israel a caror numaratoare au facut-o Moise si preotul Eleazar in campia Moabului, langa Iordan, in fata Ierihonului.

64. Intre ei, nu era niciunul din copiii lui Israel a caror numaratoare o facuse Moise si preotul Aaron in pustiul Sinai.

65. Caci Domnul zisese: "Vor muri in pustiu si nu va ramane niciunul din ei, afara de Caleb, fiul lui Iefune, si Iosua, fiul lui Nun."

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***