Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Numeri 2

1. Domnul a vorbit lui Moise si lui Aaron si a zis:

2. "Copiii lui Israel au sa tabarasca fiecare langa steagul lui, sub semnele casei parintilor lui; sa tabarasca in fata si imprejurul Cortului intalnirii.

3. La rasarit, tabara lui Iuda, cu steagul ei si cu ostirile sale. Acolo sa tabarasca mai marele fiilor lui Iuda, Nahson, fiul lui Aminadab,

4. cu ostirea lui, alcatuita din saptezeci si patru de mii sase sute de oameni iesiti la numaratoare.

5. Langa el sa tabarasca semintia lui Isahar si mai marele fiilor lui Isahar, Netaneel, fiul lui Tuar,

6. cu ostirea lui, alcatuita din cincizeci si patru de mii patru sute de oameni iesiti la numaratoare;

7. apoi semintia lui Zabulon si mai marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,

8. cu ostirea lui, alcatuita din cincizeci si sapte de mii patru sute de oameni iesiti la numaratoare.

9. Toti cei din tabara lui Iuda, iesiti la numaratoare, sunt o suta optzeci si sase de mii patru sute de barbati, dupa ostirea lor. Ei sa porneasca cei dintai.

10. La miazazi, tabara lui Ruben, cu steagul ei si cu ostirile ei. Acolo sa tabarasca mai marele fiilor lui Ruben, Elitur, fiul lui Sedeur,

11. cu ostirea lui, alcatuita din patruzeci si sase de mii cinci sute de barbati iesiti la numaratoare.

12. Langa el sa tabarasca semintia lui Simeon si mai marele fiilor lui Simeon, Selumiel, fiul lui Turisadai,

13. cu ostirea lui, alcatuita din cincizeci si noua de mii trei sute de oameni iesiti la numaratoare;

14. apoi semintia lui Gad si mai marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel,

15. cu ostirea lui, alcatuita din patruzeci si cinci de mii sase sute cincizeci de oameni iesiti la numaratoare.

16. Toti cei din tabara lui Ruben, iesiti la numaratoare, sunt o suta cincizeci si unu de mii patru sute cincizeci de oameni, dupa ostirile lor. Ei sa porneasca in al doilea rand.

17. Apoi va porni Cortul intalnirii, impreuna cu tabara levitilor, asezata in mijlocul celorlalte tabere. Pe drum vor tine sirul in care au tabarat, fiecare la randul lui, dupa steagul lui.

18. La apus, tabara lui Efraim, cu steagul sau si cu ostirile sale. Acolo sa tabarasca mai marele fiilor lui Efraim, Elisama, fiul lui Amihud,

19. cu ostirea lui, alcatuita din patruzeci de mii cinci sute de oameni iesiti la numaratoare.

20. Langa el sa tabarasca semintia lui Manase si mai marele fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahtur,

21. cu ostirea lui, alcatuita din treizeci si doua de mii doua sute de oameni iesiti la numaratoare;

22. apoi semintia lui Beniamin si mai marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni,

23. cu ostirea lui, alcatuita din treizeci si cinci de mii patru sute de oameni iesiti la numaratoare.

24. Toti cei din tabara lui Efraim, iesiti la numaratoare, sunt o suta opt mii o suta de oameni, dupa ostirile lor. Ei sa porneasca in al treilea rand.

25. La miazanoapte, tabara lui Dan, cu steagul ei si cu ostirile ei. Acolo sa tabarasca mai marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amisadai,

26. cu ostirea lui, alcatuita din saizeci si doua de mii sapte sute de oameni iesiti la numaratoare.

27. Langa el sa tabarasca semintia lui Aser si mai marele fiilor lui Aser, Paguiel, fiul lui Ocran,

28. cu ostirea lui, alcatuita din patruzeci si una de mii cinci sute de oameni iesiti la numaratoare;

29. apoi semintia lui Neftali si mai marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,

30. cu ostirea lui, alcatuita din cincizeci si trei de mii patru sute de oameni iesiti la numaratoare.

31. Toti cei din tabara lui Dan, iesiti la numaratoare, sunt o suta cincizeci si sapte de mii sase sute de oameni. Ei sa porneasca cei din urma, dupa steagul lor."

32. Acestia sunt copiii lui Israel, iesiti la numaratoare, dupa casele parintilor lor. Toti cei iesiti la numaratoare si care au alcatuit taberele, dupa ostirile lor, au fost sase sute trei mii cinci sute cincizeci.

33. Levitii, dupa porunca pe care o daduse lui Moise, Domnul, n-au intrat la numaratoare in mijlocul copiilor lui Israel.

34. Si copiii lui Israel au facut intocmai dupa toate poruncile pe care le daduse lui Moise Domnul. Asa tabarau ei, dupa steagurile lor; si astfel porneau la drum, fiecare dupa familia lui, dupa casa parintilor lui.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***