Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator

Numeri 1

1. Domnul a vorbit lui Moise in pustiul Sinai, in Cortul intalnirii, in cea dintai zi a lunii a doua, in al doilea an dupa iesirea lor din tara Egiptului. El a zis:

2. "Faceti numaratoarea intregii adunari a copiilor lui Israel, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor, numarand pe cap numele tuturor barbatilor,

3. de la varsta de douazeci de ani in sus, pe toti cei din Israel care sunt in stare sa poarte armele; sa le faceti numaratoarea dupa cetele lor, tu si Aaron.

4. Sa fie cu voi cate un barbat de fiecare semintie, capetenie a casei parintilor sai.

5. Iata numele barbatilor care vor fi impreuna cu voi: pentru Ruben: Elitur, fiul lui Sedeur;

6. pentru Simeon: Selumiel, fiul lui Turisadai;

7. pentru Iuda: Nahson, fiul lui Aminadab;

8. pentru Isahar: Netaneel, fiul lui Tuar;

9. pentru Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10. pentru fiii lui Iosif - pentru Efraim: Elisama, fiul lui Amihud; pentru Manase: Gamliel, fiul lui Pedahtur;

11. pentru Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni;

12. pentru Dan: Ahiezer, fiul lui Amisadai;

13. pentru Aser: Paguiel, fiul lui Ocran;

14. pentru Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel;

15. pentru Neftali: Ahira, fiul lui Enan."

16. Acestia sunt cei ce au fost alesi de adunare, mai marii semintiilor parintilor lor, capeteniile miilor lui Israel.

17. Moise si Aaron au luat pe barbatii acestia care fusesera chemati pe nume,

18. si au strans toata adunarea, in cea dintai zi a lunii a doua. I-au trecut in cartile care cuprindeau spita neamului, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor, numarand pe cap numele barbatilor de la varsta de douazeci de ani in sus.

19. Moise a facut numaratoarea in pustiul Sinai, cum ii poruncise Domnul.

20. Au trecut in cartile neamului pe fiii lui Ruben, intaiul nascut al lui Israel, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor, numarand pe cap numele tuturor barbatilor, de la varsta de douazeci de ani in sus, pe toti cei in stare sa poarte armele:

21. barbatii din semintia lui Ruben, iesiti la numaratoare, au fost patruzeci si sase de mii cinci sute.

22. Au trecut in cartile neamului pe fiii lui Simeon, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor; le-au facut numaratoarea, numarand pe cap numele tuturor barbatilor de la varsta de douazeci de ani in sus, toti cei in stare sa poarte armele:

23. barbatii din semintia lui Simeon, iesiti la numaratoare, au fost cincizeci si noua de mii trei sute.

24. Au trecut in cartile neamului pe fiii lui Gad, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor; numarand numele barbatilor de la varsta de douazeci de ani in sus, pe toti cei in stare sa poarte armele:

25. barbatii din semintia lui Gad, iesiti la numaratoare, au fost patruzeci si cinci de mii sase sute cincizeci.

26. Au trecut in cartile neamului pe fiii lui Iuda, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor, numarand numele barbatilor de la varsta de douazeci de ani in sus, pe toti cei in stare sa poarte armele:

27. barbatii din semintia lui Iuda, iesiti la numaratoare, au fost saptezeci si patru de mii sase sute.

28. Au trecut in cartile neamului pe fiii lui Isahar, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor; numarand numele barbatilor de la varsta de douazeci de ani in sus, pe toti cei in stare sa poarte armele:

29. barbatii din semintia lui Isahar, iesiti la numaratoare, au fost cincizeci si patru de mii patru sute.

30. Au trecut in cartile neamului pe fiii lui Zabulon, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor, numarand numele barbatilor de la varsta de douazeci de ani in sus, pe toti cei in stare sa poarte armele:

31. barbatii din semintia lui Zabulon, iesiti la numaratoare, au fost cincizeci si sapte de mii patru sute.

32. Au trecut in cartile neamului dintre fiii lui Iosif, pe fiii lui Efraim, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor, numarand numele barbatilor de la varsta de douazeci de ani in sus, pe toti cei in stare sa poarte armele:

33. barbatii din semintia lui Efraim, iesiti la numaratoare, au fost patruzeci de mii cinci sute.

34. Au trecut in cartile neamului pe fiii lui Manase, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor, numarand numele barbatilor de la varsta de douazeci de ani in sus, pe toti cei in stare sa poarte armele:

35. barbatii din semintia lui Manase, iesiti la numaratoare, au fost treizeci si doua de mii doua sute.

36. Au trecut in cartile neamului pe fiii lui Beniamin, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor, numarand numele barbatilor de la varsta de douazeci de ani in sus, pe toti cei in stare sa poarte armele:

37. barbatii din semintia lui Beniamin, iesiti la numaratoare, au fost treizeci si cinci de mii patru sute.

38. Au trecut in cartile neamului pe fiii lui Dan, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor, numarand numele barbatilor de la varsta de douazeci de ani in sus, pe toti cei in stare sa poarte armele:

39. barbatii din semintia lui Dan, iesiti la numaratoare, au fost saizeci si doua de mii sapte sute.

40. Au trecut in cartile neamului pe fiii lui Aser, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor, numarand numele barbatilor de la varsta de douazeci de ani in sus, pe toti cei in stare sa poarte armele:

41. barbatii din semintia lui Aser, iesiti la numaratoare, au fost patruzeci si una de mii cinci sute.

42. Au trecut in cartile neamului pe fiii lui Neftali, dupa familiile lor, dupa casele parintilor lor; numarand numele barbatilor de la varsta de douazeci de ani in sus, pe toti cei in stare sa poarte armele:

43. barbatii din semintia lui Neftali, iesiti la numaratoare, au fost cincizeci si trei de mii patru sute.

44. Acestia sunt aceia a caror numaratoare a fost facuta de Moise si Aaron, si de cei doisprezece barbati, mai mari ai lui Israel; era cate un barbat pentru fiecare din casele parintilor lor.

45. Toti aceia dintre copiii lui Israel, iesiti la numaratoare, dupa casele parintilor lor, de la varsta de douazeci de ani in sus, toti aceia din Israel care erau in stare sa poarte armele,

46. toti cei iesiti la numaratoare, au fost sase sute trei mii cinci sute cincizeci.

47. Levitii, dupa semintia parintilor lor, n-au intrat in numaratoarea aceasta.

48. Domnul a vorbit lui Moise si a zis:

49. "Sa nu faci numaratoarea semintiei lui Levi si sa nu-i numeri capetele in mijlocul celorlalti copii ai lui Israel.

50. Da in grija levitilor Cortul intalnirii, toate uneltele lui si tot ce tine de el. Ei vor duce Cortul si toate uneltele lui, vor face slujba in el si vor tabari in jurul Cortului.

51. Cand va porni Cortul, levitii sa-l desfaca; si cand se va opri Cortul, levitii sa-l intinda; iar strainul care se va apropia de el, sa fie pedepsit cu moartea.

52. Copiii lui Israel sa tabarasca fiecare in tabara lui, fiecare langa steagul lui, dupa cetele lor.

53. Dar levitii sa tabarasca in jurul Cortului intalnirii, pentru ca sa nu izbucneasca mania Mea impotriva adunarii copiilor lui Israel; si levitii sa aiba paza Cortului intalnirii."

54. Copiii lui Israel au facut intocmai dupa toate poruncile pe care le daduse lui Moise, Domnul; asa au facut.

Capitolul urmator
pixel
***