Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910111213
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Neemia 7

1. Dupa ce s-a zidit zidul si am pus usile portilor, au fost pusi in slujbele lor usierii, cantaretii si levitii.

2. Am poruncit fratelui meu Hanani si lui Hanania, capetenia cetatuii Ierusalimului, om care intrecea pe multi prin credinciosia si prin frica lui de Dumnezeu,

3. si le-am zis: "Sa nu se deschida portile Ierusalimului inainte de caldura soarelui, si usile sa fie inchise cu incuietorile, in fata voastra. Locuitorii Ierusalimului sa faca de straja, fiecare la locul lui, inaintea casei lui."

4. Cetatea era incapatoare si mare, dar popor era putin in ea, si casele nu erau zidite.

5. Dumnezeul meu mi-a pus in inima gandul sa adun pe mai mari, pe dregatori si poporul, ca sa-i numar. Am gasit o carte cu spitele de neam ale celor ce se suisera intai din robie si am vazut scris in ea cele ce urmeaza.

6. Iata pe cei din tara care s-au intors din robie, din aceia pe care ii luase robi Nebucadnetar, imparatul Babilonului, si care s-au intors la Ierusalim si in Iuda, fiecare in cetatea lui.

7. Au plecat cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numarul barbatilor din poporul lui Israel:

8. fiii lui Pareos, doua mii o suta saptezeci si doi;

9. fiii lui Sefatia, trei sute saptezeci si doi;

10. fiii lui Arah, sase sute cincizeci si doi;

11. fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua si ai lui Ioab, doua mii opt sute optsprezece;

12. fiii lui Elam, o mie doua sute cincizeci si patru;

13. fiii lui Zatu, opt sute patruzeci si cinci;

14. fiii lui Zacai, sapte sute saizeci;

15. fiii lui Binui, sase sute patruzeci si opt;

16. fiii lui Bebai, sase sute douazeci si opt;

17. fiii lui Azgad, doua mii trei sute douazeci si doi;

18. fiii lui Adonicam, sase sute saizeci si sapte;

19. fiii lui Bigvai, doua mii saizeci si sapte;

20. fiii lui Adin, sase sute cincizeci si cinci;

21. fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouazeci si opt;

22. fiii lui Hasum, trei sute douazeci si opt;

23. fiii lui Betai, trei sute douazeci si patru;

24. fiii lui Harif, o suta doisprezece;

25. fiii lui Gabaon, nouazeci si cinci;

26. oamenii din Betleem si din Netofa, o suta optzeci si opt;

27. oamenii din Anatot, o suta douazeci si opt;

28. oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci si doi;

29. oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira si din Beerot, sapte sute patruzeci si trei;

30. oamenii din Rama si din Gheba, sase sute douazeci si unu;

31. oamenii din Micmas, o suta douazeci si doi;

32. oamenii din Betel si din Ai, o suta douazeci si trei;

33. oamenii din celalalt Nebo, cincizeci si doi;

34. fiii celuilalt Elam, o mie doua sute cincizeci si patru;

35. fiii lui Harim, trei sute douazeci;

36. fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci si cinci;

37. fiii lui Lod, lui Hadid si lui Ono, sapte sute douazeci si unu;

38. fiii lui Senaa, trei mii noua sute treizeci.

39. Preoti: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua, noua sute saptezeci si trei;

40. fiii lui Imer, o mie cincizeci si doi;

41. fiii lui Pashur, o mie doua sute patruzeci si sapte;

42. fiii lui Harim, o mie saptesprezece.

43. Leviti: fiii lui Iosua si lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, saptezeci si patru.

44. Cantareti: fiii lui Asaf, o suta patruzeci si opt.

45. Usieri: fiii lui Salum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Sobai, o suta treizeci si opt.

46. Slujitori ai Templului: fiii lui Tiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

47. fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,

48. fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai,

49. fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,

50. fiii lui Reaia, fiii lui Retin, fiii lui Necoda,

51. fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,

52. fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefisim,

53. fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,

54. fiii lui Batlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harsa,

55. fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,

56. fiii lui Netiah, fiii lui Hatifa.

57. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida,

58. fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,

59. fiii lui Sefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hatebaim, fiii lui Amon.

60. Toti slujitorii Templului si fiii robilor lui Solomon: trei sute nouazeci si doi.

61. Iata pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harsa, din Cherub-Adon si din Imer, si care n-au putut sa-si arate casa parinteasca si neamul, ca dovada ca erau din Israel.

62. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, sase sute patruzeci si doi.

63. Si dintre preoti: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacot, fiii lui Barzilai, care luase de nevasta pe una din fetele lui Barzilai, galaaditul, si a fost numit cu numele lor.

64. Si-au cautat cartea spitelor neamului lor, dar n-au gasit-o. De aceea au fost dati afara din preotie,

65. si dregatorul le-a spus sa nu manance din lucrurile preasfinte pana nu va intreba un preot pe Urim si Tumim.

66. Adunarea intreaga era de patruzeci si doua de mii trei sute saizeci de insi,

67. afara de robii si roabele lor, in numar de sapte mii trei sute treizeci si sapte. Printre ei se aflau doua sute patruzeci si cinci de cantareti si cantarete.

68. Aveau sapte sute treizeci si sase de cai, doua sute patruzeci si cinci de catari,

69. patru sute treizeci si cinci de camile si sase mii sapte sute douazeci de magari.

70. Multi din capii de familie au facut daruri pentru lucrare. Dregatorul a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de vesminte preotesti.

71. Capii de familie au dat in vistieria lucrarii douazeci de mii de darici de aur si doua mii doua sute de mine de argint.

72. Celalalt popor a dat douazeci de mii de darici de aur, doua mii de mine de argint si saizeci si sapte de vesminte preotesti.

73. Preotii si levitii, usierii, cantaretii, oamenii din popor, slujitorii Templului si tot Israelul s-au asezat in cetatile lor.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***