Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910111213
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Neemia 3

1. Marele preot Eliasib s-a sculat impreuna cu fratii sai, preotii, si au zidit poarta oilor. Au sfintit-o si i-au pus usile; au sfintit-o de la turnul Mea, pana la turnul lui Hananeel.

2. Alaturi de Eliasib au zidit si oamenii din Ierihon; alaturi de el a zidit si Zacur, fiul lui Imri.

3. Fiii lui Senaa au zidit poarta pestilor. Au acoperit-o cu scanduri si i-au pus usile, incuietorile si zavoarele.

4. Alaturi de ei a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacot; alaturi de ei a lucrat Mesulam, fiul lui Berechia, fiul lui Mesezabeel; alaturi de ei a lucrat Tadoc, fiul lui Baana;

5. alaturi de ei au lucrat tecoitii, ai caror fruntasi nu s-au supus in slujba Domnului.

6. Ioiada, fiul lui Paseah, si Mesulam, fiul lui Besodia, au dres poarta cea veche. Au acoperit-o cu scanduri si i-au pus usile, incuietorile si zavoarele.

7. Alaturi de ei au lucrat Melatia, gabaonitul, Iadon, meronotitul, si oamenii din Gabaon si Mitpa, pana la scaunul dregatorului de dincoace de raul Eufrat;

8. alaturi de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, si alaturi de el a lucrat Hanania, dintre facatorii de mir. Au intarit Ierusalimul pana la zidul cel lat.

9. Alaturi de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumatate din tinutul Ierusalimului.

10. Alaturi de ei a lucrat, in fata casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, si alaturi de el a lucrat Hatus, fiul lui Hasabnia.

11. O alta parte a zidului si turnul cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, si de Hasub, fiul lui Pahat-Moab.

12. Alaturi de ei a lucrat, cu fetele sale, Salum, fiul lui Halohes, mai marele peste jumatate din tinutul Ierusalimului.

13. Hanun si locuitorii Zanoahului au dres poarta vaii. Au zidit-o si i-au pus usile, incuietorile si zavoarele. Ei au facut o mie de coti de zid pana la poarta gunoiului.

14. Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste tinutul Bet-Hacheremului, a dres poarta gunoiului. A zidit-o si i-a pus usile, incuietorile si zavoarele.

15. Salum, fiul lui Col-Hoze, mai marele peste tinutul Mitpa, a dres poarta izvorului. A zidit-o, a acoperit-o cu scanduri si i-a pus usile, incuietorile si zavoarele. A facut zidul iazului Siloe langa gradina imparatului, pana la treptele care coboara din cetatea lui David.

16. Dupa el, Neemia, fiul lui Azbuc, mai marele peste jumatate din tinutul Bet-Turului, a lucrat la dregerea zidului pana in fata mormintelor lui David, pana la iazul care fusese zidit si pana la casa vitejilor.

17. Dupa el au lucrat levitii, Rehum, fiul lui Bani, si alaturi de el a lucrat, pentru tinutul sau, Hasabia, mai marele peste jumatate din tinutul Cheila.

18. Dupa el au lucrat fratii lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai marele peste jumatate din tinutul Cheila;

19. si alaturi de el, Ezer, fiul lui Iosua, mai marele Mitpei, a dres o alta parte a zidului, in fata suisului casei armelor, in unghi.

20. Dupa el, Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu ravna o alta parte, de la unghi pana la poarta casei marelui preot, Eliasib.

21. Dupa el, Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacot, a dres o alta parte, de la poarta casei lui Eliasib pana la capatul casei lui Eliasib.

22. Dupa el au lucrat preotii din imprejurimile Ierusalimului.

23. Dupa ei, Beniamin si Hasub au lucrat in dreptul casei lor. Dupa ei, Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat langa casa lui.

24. Dupa el, Binui, fiul lui Henadad, a dres o alta parte, de la casa lui Azaria pana la unghi si pana la colt.

25. Palal, fiul lui Uzai, a lucrat in fata unghiului si in fata turnului de sus care iese inainte din casa imparatului, langa curtea temnitei. Dupa el a lucrat Pedaia, fiul lui Pareos.

26. Slujitorii Templului, care locuiesc pe deal, au lucrat pana in dreptul portii apelor, la rasarit, si pana in dreptul turnului care iese in afara.

27. Dupa ei, tecoitii au dres o alta parte in dreptul turnului celui mare care iese in afara, pana la zidul dealului.

28. Deasupra portii cailor, preotii au lucrat fiecare inaintea casei lui.

29. Dupa ei, Tadoc, fiul lui Imer, a lucrat inaintea casei lui. Dupa el a lucrat Semaia, fiul lui Secania, pazitorul portii de la rasarit.

30. Dupa el, Hanania, fiul lui Selemia, si Hanun, al saselea fiu al lui Talaf, au dres o alta parte a zidului. Dupa ei, Mesulam, fiul lui Berechia, a lucrat in fata odaii lui.

31. Dupa el, Malchia, dintre argintari, a lucrat pana la casele slujitorilor Templului si negustorilor, in dreptul portii Mifcad si pana la odaia de sus din colt.

32. Argintarii si negustorii au lucrat intre odaia de sus din colt si poarta oilor.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***