Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910111213
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Neemia 12

1. Iata preotii si levitii care s-au intors cu Zorobabel, fiul lui Sealtiel, si cu Iosua: Seraia, Ieremia, Ezra,

2. Amaria, Maluc, Hatus,

3. Secania, Rehum, Meremot,

4. Ido, Ghinetoi, Abia,

5. Miiamin, Maadia, Bilga,

6. Semaia, Ioiarib, Iedaia,

7. Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Acestia au fost capeteniile preotilor si a fratilor lor, pe vremea lui Iosua.

8. Leviti: Iosua, Binui, Cadmiel, Serebia, Iuda, Matania, care carmuia impreuna cu fratii sai cantarea laudelor;

9. Bacbuchia si Uni, care isi implineau slujbele langa fratii lor.

10. Iosua a nascut pe Ioiachim, Ioiachim a nascut pe Eliasib, Eliasib a nascut pe Ioiada,

11. Ioiada a nascut pe Ionatan, si Ionatan a nascut pe Iadua.

12. Iata, care erau pe vremea lui Ioiachim, preotii, capi de familii: pentru Seraia, Meraia; pentru Ieremia, Hanania;

13. pentru Ezra, Mesulam; pentru Amaria, Iohanan;

14. pentru Meluchi, Ionatan; pentru Sebania, Iosif;

15. pentru Harim, Adna; pentru Meraiot, Helcai;

16. pentru Ido, Zaharia; pentru Ghineton, Mesulam;

17. pentru Abia, Zicri; pentru Miniamin si Moadia, Piltai;

18. pentru Bilga, Samua; pentru Semaia, Ionatan;

19. pentru Ioiarib, Matnai; pentru Iedaia, Uzi;

20. pentru Salai, Calai; pentru Amoc, Eber;

21. pentru Hilchia, Hasabia; pentru Iedaia, Netaneel.

22. Pe vremea lui Eliasib, lui Ioiada, lui Iohanan si lui Iadua, levitii, capi de familii, si preotii au fost scrisi sub domnia lui Darius, persanul.

23. Fiii lui Levi, capi de familii, au fost scrisi in cartea Cronicilor pana pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliasib.

24. Capeteniile levitilor, Hasabia, Serebia si Iosua, fiul lui Cadmiel, si fratii lor impreuna cu ei, stand unii in fata altora, erau insarcinati sa mareasca si sa laude pe Domnul, dupa randuiala lui David, omul lui Dumnezeu.

25. Matania, Bacbuchia, Obadia, Mesulam, Talmon si Acub, usieri, faceau de straja la camarile de la porti.

26. Ei traiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Iotadac, si pe vremea lui Neemia, dregatorul, si pe vremea preotului si carturarului Ezra.

27. La sfintirea zidurilor Ierusalimului au chemat pe leviti din toate locurile in care locuiau si i-au adus la Ierusalim, ca sa praznuiasca sfintirea si sarbatoarea cu laude si cantari, in sunet de chimvale, laute si harpe.

28. Fiii cantaretilor s-au strans din imprejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului,

29. din Bet-Ghilgal si din tinutul Ghebei, si din Azmavet; caci cantaretii isi zidisera sate imprejurul Ierusalimului.

30. Preotii si levitii s-au curatat si au curatat si pe popor, portile si zidul.

31. Am suit pe zid pe capeteniile lui Iuda si am facut doua coruri mari. Cel dintai a pornit pe partea dreapta a zidului, spre poarta gunoiului.

32. In urma acestui cor mergeau Hosea si jumatate din capeteniile lui Iuda:

33. Azaria, Ezra, Mesulam,

34. Iuda, Beniamin, Semaia si Ieremia,

35. unii din fiii preotilor cu trambite, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Semaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,

36. si fratii sai, Semaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda si Hanani, cu instrumentele de muzica ale lui David, omul lui Dumnezeu. Carturarul Ezra era in fruntea lor.

37. La poarta izvorului s-au suit drept inainte pe treptele cetatii lui David, pe ridicatura zidului, deasupra casei lui David, pana la poarta apelor, spre rasarit.

38. Al doilea cor a pornit spre stanga. In urma lui veneam eu cu cealalta jumatate din popor, pe zid. Trecand pe deasupra turnului cuptoarelor, au mers pana la zidul cel lat;

39. apoi pe deasupra portii lui Efraim, pe deasupra portii celei vechi, pe deasupra portii pestilor, pe deasupra turnului lui Hananeel si pe deasupra turnului Mea pana la poarta oilor. Si s-au oprit la poarta temnitei.

40. Cele doua coruri s-au oprit in Casa lui Dumnezeu; si tot asa si eu si dregatorii care erau cu mine,

41. si preotii, Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu trambite,

42. si Maaseia, Semaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam si Ezer. Cantaretii si-au inaltat glasul, carmuiti de Izrahia.

43. In ziua aceea, s-au adus multe jertfe si a fost mare bucurie, caci Dumnezeu daduse poporului o mare pricina de bucurie. Se bucurau si femeile si copiii, si strigatele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau pana departe.

44. In ziua aceea, s-au randuit oameni care sa privegheze asupra odailor care slujeau de camari pentru darurile de mancare, cele dintai roade si zeciuieli. Ei au fost insarcinati sa adune in ele, din tinutul cetatilor, partile hotarate de Lege preotilor si levitilor. Caci Iuda se bucura ca preotii si levitii erau la locul lor,

45. pazind tot ce privea slujba lui Dumnezeu si a curatarilor. Cantaretii si usierii isi implineau si ei slujbele, dupa randuiala lui David si a fiului sau Solomon.

46. Caci odinioara, pe vremea lui David si a lui Asaf, erau capetenii peste cantareti si cantari de lauda si de multumire in cinstea lui Dumnezeu.

47. Tot Israelul a dat, pe vremea lui Zorobabel si Neemia, partile cuvenite cantaretilor si usierilor, zi de zi; au dat levitilor lucrurile sfintite, iar levitii au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfintite cuvenite lor.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***