Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910111213
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Neemia 11

1. Capeteniile poporului s-au asezat la Ierusalim. Cealalta parte a poporului a tras la sorti, pentru ca unul din zece sa vina sa locuiasca la Ierusalim in cetatea sfanta, iar ceilalti sa locuiasca in cetati.

2. Poporul a binecuvantat pe toti cei ce au primit de bunavoie sa locuiasca la Ierusalim.

3. Iata capeteniile tinutului care s-au asezat la Ierusalim: in cetatile lui Iuda, fiecare s-a asezat in mosia lui, in cetatea lui Israel, preotii si levitii, slujitorii Templului si fiii robilor lui Solomon.

4. La Ierusalim s-au asezat unii din fiii lui Iuda si din fiii lui Beniamin. - Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Sefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui Peret,

5. si Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Siloni.

6. Toti fiii lui Peret care s-au asezat la Ierusalim au fost patru sute saizeci si opt de oameni viteji. -

7. Iata fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Mesulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,

8. si dupa el, Gabai si Salai, noua sute douazeci si opt.

9. Ioel, fiul lui Zicri, era capetenia lor; si Iuda, fiul lui Senua, era a doua capetenie a cetatii.

10. Din preoti: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin,

11. Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Mesulam, fiul lui Tadoc, fiul Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu,

12. si fratii lor care faceau slujba Casei, opt sute douazeci si doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amti, fiul lui Zaharia, fiul lui Pashur, fiul lui Malchia,

13. si fratii sai, capii caselor parintesti, doua sute patruzeci si doi; si Amasai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Mesilemot, fiul lui Imer,

14. si fratii lor, oameni viteji, o suta douazeci si opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era capetenia lor.

15. Din leviti: Semaia, fiul lui Hasub, fiul lui Azricam, fiul lui Hasabia, fiul lui Buni;

16. Sabetai si Iozabad, insarcinati cu treburile de afara ale Casei lui Dumnezeu si facand parte din capeteniile levitilor;

17. Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, capetenia care canta lauda la rugaciune, si Bacbuchia, al doilea din fratii sai, si Abda, fiul lui Samua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.

18. Toti levitii din cetatea sfanta erau doua sute optzeci si patru.

19. Si usierii: Acub, Talmon si fratii lor, pazitorii portilor, o suta saptezeci si doi.

20. Cealalta parte din Israel, din preoti, si din leviti s-au asezat in toate cetatile lui Iuda, fiecare in mosia lui.

21. Slujitorii Templului s-au asezat pe deal si aveau de capetenii pe Tiha si Ghispa.

22. Capetenia levitilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hasabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cantaretii insarcinati cu slujba Casei lui Dumnezeu;

23. caci era o porunca a imparatului cu privire la cantareti, si li se dadea o parte hotarata pe fiecare zi.

24. Petahia, fiul lui Mesezabeel, din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era dregatorul imparatului pentru toate treburile poporului.

25. Cat despre sate si campiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au asezat la Chiriat-Arba si in locurile care tin de el, la Dibon si in locurile care tin de el, Iecabteel si in satele care tin de el,

26. la Iesua, la Molada, la Bet-Palet,

27. la Hatar-Sual, la Beer-Seba si in locurile care tin de ea,

28. la Ticlag, la Mecona si in locurile care tin de ea,

29. la En-Rimon, la Torea, la Iarmut,

30. la Zanoah, la Adulam si in satele care tin de el, la Lachis si in tinutul lui, la Azeca si in locurile care tin de el. S-au asezat astfel de la Beer-Seba pana la valea lui Hinom.

31. Fiii lui Beniamin s-au asezat de la Gheba la Micmas, la Aia, la Betel si in locurile care tin de el,

32. la Anatot, la Nob, la Hanania,

33. la Hator, la Rama, la Ghitaim,

34. la Hadid, la Teboim, la Nebalat,

35. la Lod si la Ono, valea lucratorilor.

36. Au fost unii leviti care s-au unit cu Beniamin, macar ca faceau parte din cetele lui Iuda.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***