Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Luca 3

1. In anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar - pe cand Pilat din Pont era dregator in Iudeea, Irod, carmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, carmuitor al Ituriei si al Trahonitei, Lisania, carmuitor al Abilenei,

2. si in zilele marilor preoti Ana si Caiafa - cuvantul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, in pustiu.

3. Si Ioan a venit prin tot tinutul din imprejurimile Iordanului si propovaduia botezul pocaintei, pentru iertarea pacatelor,

4. dupa cum este scris in cartea cuvintelor prorocului Isaia: "Iata glasul celui ce striga in pustiu: "Pregatiti calea Domnului, neteziti-I cararile.

5. Orice vale va fi astupata, orice munte si orice deal va fi prefacut in loc neted; caile strambe vor fi indreptate, si drumurile zgrunturoase vor fi netezite.

6. Si orice faptura va vedea mantuirea lui Dumnezeu."

7. Ioan zicea, dar, noroadelor care veneau sa fie botezate de el: "Pui de naparci, cine v-a invatat sa fugiti de mania viitoare?

8. Faceti, dar, roade vrednice de pocainta voastra si nu va apucati sa ziceti in voi insiva: "Avem pe Avraam ca tata!" Caci va spun ca Dumnezeu din pietrele acestea poate sa ridice fii lui Avraam.

9. Securea a si fost infipta la radacina pomilor: deci, orice pom care nu face rod bun este taiat si aruncat in foc."

10. Noroadele il intrebau si ziceau: "Atunci ce trebuie sa facem?"

11. Drept raspuns, el le zicea: "Cine are doua haine sa imparta cu cine n-are niciuna; si cine are de mancare sa faca la fel."

12. Au venit si niste vamesi sa fie botezati si i-au zis: "Invatatorule, noi ce trebuie sa facem?"

13. El le-a raspuns: "Sa nu cereti nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit sa luati."

14. Niste ostasi il intrebau si ei si ziceau: "Dar noi ce trebuie sa facem?" El le-a raspuns: "Sa nu stoarceti nimic de la nimeni prin amenintari, nici sa nu invinuiti pe nimeni pe nedrept, ci sa va multumiti cu lefurile voastre."

15. Fiindca norodul era in asteptare si toti se gandeau in inimile lor cu privire la Ioan, daca nu cumva este el Hristosul,

16. Ioan, drept raspuns, a zis tuturor: "Cat despre mine, eu va botez cu apa; dar vine Acela care este mai puternic decat mine si caruia eu nu sunt vrednic sa-I dezleg cureaua incaltamintei. El va va boteza cu Duhul Sfant si cu foc.

17. Acela are lopata in mana; Isi va curata aria cu desavarsire si Isi va strange graul in granar, iar pleava o va arde intr-un foc care nu se stinge."

18. Astfel propovaduia Ioan norodului Evanghelia si-i dadea inca multe alte indemnuri.

19. Dar carmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui sau Filip, si pentru toate relele pe care le facuse,

20. a mai adaugat la toate celelalte rele si pe acela ca a inchis pe Ioan in temnita.

21. Dupa ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat si Isus; si pe cand Se ruga, s-a deschis cerul,

22. si Duhul Sfant S-a coborat peste El in chip trupesc, ca un porumbel. Si din cer s-a auzit un glas care zicea: "Tu esti Fiul Meu preaiubit: in Tine Imi gasesc toata placerea Mea!"

23. Isus avea aproape treizeci de ani cand a inceput sa invete pe norod; si era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,

24. fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,

25. fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,

26. fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,

27. fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,

28. fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,

29. fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,

30. fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,

31. fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,

32. fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,

33. fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,

34. fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,

35. fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,

36. fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,

37. fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan,

38. fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***