Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Iosua 21

1. Capeteniile de familie ale levitilor s-au apropiat de preotul Eleazar, de Iosua, fiul lui Nun, si de capeteniile de familie ale semintiilor copiilor lui Israel.

2. Le-au vorbit la Silo, in tara Canaanului, si au zis: "Domnul a poruncit prin Moise ca sa ni se dea cetati de locuit, cu imprejurimile lor pentru vitele noastre."

3. Copiii lui Israel au dat atunci levitilor, din mostenirea lor, cetatile urmatoare si imprejurimile lor, dupa porunca Domnului.

4. Au tras la sorti pentru familiile chehatitilor; si levitii, fiii preotului Aaron, au avut prin sorti treisprezece cetati din semintia lui Iuda, din semintia lui Simeon si din semintia lui Beniamin;

5. ceilalti fii ai lui Chehat au avut prin sorti zece cetati ale familiilor din semintia lui Efraim, din semintia lui Dan si din jumatate din semintia lui Manase.

6. Fiii lui Gherson au avut prin sorti treisprezece cetati ale familiilor din semintia lui Isahar, din semintia lui Aser, din semintia lui Neftali si din jumatate din semintia lui Manase, in Basan.

7. Fiii lui Merari, dupa familiile lor, au avut douasprezece cetati din semintia lui Ruben, din semintia lui Gad si din semintia lui Zabulon.

8. Copiii lui Israel au dat levitilor prin sorti aceste cetati si imprejurimile lor, cum poruncise lui Moise, Domnul.

9. Au dat din semintia fiilor lui Iuda si din semintia fiilor lui Simeon urmatoarele cetati numite pe nume

10. si care au fost ale fiilor lui Aaron dintre familiile chehatitilor si ale fiilor lui Levi, caci ei au iesit cei dintai la sorti.

11. Le-au dat Chiriat-Arba, sau Hebronul, pe muntele lui Iuda, si locul dimprejur: Arba era tatal lui Anac.

12. Campia cetatii si satele ei au fost date in stapanire lui Caleb, fiul lui Iefune.

13. Au dat deci fiilor preotului Aaron: cetatea de scapare pentru ucigasi, Hebronul si imprejurimile lui, Libna si imprejurimile ei,

14. Iatirul si imprejurimile lui, Estemoa si imprejurimile ei,

15. Holonul si imprejurimile lui, Debirul si imprejurimile lui,

16. Ainul si imprejurimile lui, Iuta si imprejurimile ei si Bet-Semesul si imprejurimile lui; noua cetati din aceste doua semintii;

17. si din semintia lui Beniamin: Gabaonul si imprejurimile lui, Gheba si imprejurimile ei,

18. Anatot si imprejurimile lui si Almonul si imprejurimile lui; patru cetati.

19. Toate cetatile preotilor, fiii lui Aaron, au fost treisprezece cetati si imprejurimile lor.

20. Levitii din familiile celorlalti fii ai lui Chehat au avut prin sorti cetati din semintia lui Efraim.

21. Le-au dat cetatea de scapare pentru ucigasi, Sihemul si imprejurimile lui, pe muntele lui Efraim, Ghezerul si imprejurimile lui,

22. Chibtaim si imprejurimile lui si Bet-Horon si imprejurimile lui; patru cetati;

23. din semintia lui Dan: Elteche si imprejurimile ei, Ghibeton si imprejurimile lui,

24. Aialon si imprejurimile lui si Gat-Rimon si imprejurimile lui; patru cetati;

25. si din jumatate din semintia lui Manase: Taanac si imprejurimile lui si Gat-Rimon si imprejurimile lui; doua cetati.

26. Toate cetatile erau zece si imprejurimile lor, pentru familiile celorlalti fii ai lui Chehat.

27. Au dat fiilor lui Gherson, dintre familiile levitilor: din cealalta jumatate a semintiei lui Manase, cetatea de scapare pentru ucigasi, Golan din Basan si imprejurimile ei si Beestra si imprejurimile ei; doua cetati;

28. din semintia lui Isahar: Chision si imprejurimile lui, Dabrat si imprejurimile lui,

29. Iarmutul si imprejurimile lui si En-Ganim si imprejurimile lui; patru cetati;

30. din semintia lui Aser: Miseal si imprejurimile lui, Abdonul si imprejurimile lui,

31. Helcat si imprejurimile lui si Rehob si imprejurimile lui; patru cetati;

32. si din semintia lui Neftali: cetatea de scapare pentru ucigasi, Chedes din Galileea si imprejurimile ei, Hamot-Dor si imprejurimile lui si Cartanul si imprejurimile lui; trei cetati.

33. Toate cetatile ghersonitilor, dupa familiile lor, erau treisprezece cetati si imprejurimile lor.

34. Celorlalti leviti, care faceau parte din familiile fiilor lui Merari, le-au dat: din semintia lui Zabulon: Iocneamul si imprejurimile lui, Carta si imprejurimile ei,

35. Dimna si imprejurimile ei si Nahalal si imprejurimile lui; patru cetati;

36. din semintia lui Ruben: Beterul si imprejurimile lui, Iahta si imprejurimile ei,

37. Chedemot si imprejurimile lui si Mefaat si imprejurimile lui; patru cetati;

38. si din semintia lui Gad: cetatea de scapare pentru ucigasi, Ramot din Galaad si imprejurimile lui, Mahanaim si imprejurimile lui,

39. Hesbonul si imprejurimile lui si Iaezerul si imprejurimile lui; de toate, patru cetati.

40. Toate cetatile care au cazut la sorti fiilor lui Merari, dupa familiile lor, alcatuind celelalte familii ale levitilor, erau douasprezece cetati.

41. Toate cetatile levitilor din mijlocul mosiilor copiilor lui Israel erau patruzeci si opt de cetati si imprejurimile lor.

42. Fiecare din aceste cetati isi avea imprejurimile ei de jur imprejur; asa erau toate cetatile acestea.

43. Astfel, Domnul a dat lui Israel toata tara pe care jurase ca o va da parintilor lor; ei au luat-o in stapanire si s-au asezat in ea.

44. Domnul le-a dat odihna de jur imprejur, cum jurase parintilor lor; niciunul din vrajmasii lor nu putuse sa le stea impotriva, si Domnul i-a dat pe toti in mainile lor.

45. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel, Domnul, niciuna n-a ramas neimplinita: toate s-au implinit.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***