Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Iosua 19

1. A doua parte a cazut prin sorti lui Simeon, semintiei fiilor lui Simeon, dupa familiile lor. Mostenirea lor era in mijlocul mostenirii fiilor lui Iuda.

2. Ei au avut in mostenirea lor: Beer-Seba, Seba, Molada,

3. Hatar-Sual, Bala, Atem,

4. Eltolad, Betul, Horma,

5. Ticlag, Bet-Marcabot, Hatar-Susa,

6. Bet-Lebaot si Saruhen; treisprezece cetati si satele lor;

7. Ain, Rimon, Eter si Asan, patru cetati si satele lor;

8. si toate satele din imprejurimile acestor cetati, pana la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazazi. Aceasta a fost mostenirea semintiei fiilor lui Simeon, dupa familiile lor.

9. Mostenirea fiilor lui Simeon a fost luata din partea de mostenire a fiilor lui Iuda; caci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, si de aceea fiii lui Simeon si-au primit pe a lor in mijlocul mostenirii lor.

10. A treia parte a cazut prin sorti fiilor lui Zabulon, dupa familiile lor.

11. Hotarul mostenirii lor se intindea pana la Sarid. La apus se suia spre Mareala si atingea Dabeset, apoi paraul care curge inaintea Iocneamului.

12. Din Sarid se intorcea spre rasarit, spre rasaritul soarelui, pana la hotarul Chislot-Taborului, mergea inainte la Dabrat si suia la Iafia.

13. De acolo trecea la rasarit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Catin, mergea la Rimon si se intorcea pana la Nea.

14. Se intorcea apoi inspre miazanoapte spre Hanaton si iesea la valea Iiftah-El.

15. Cuprindea: Catat, Nahalal, Simron, Iideala, Betleem; douasprezece cetati si satele lor.

16. Aceasta a fost mostenirea fiilor lui Zabulon, dupa familiile lor, cetatile acestea si satele lor.

17. A patra parte a cazut prin sorti lui Isahar, fiilor lui Isahar, dupa familiile lor.

18. Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem,

19. Hafaraim, Sion, Anaharat,

20. Rabit, Chision, Abet,

21. Remet, En-Ganim, En-Hada si Bet-Patet;

22. atingea Taborul, Sahatima, Bet-Semes si iesea la Iordan; saisprezece cetati si satele lor.

23. Aceasta a fost mostenirea semintiei fiilor lui Isahar, dupa familiile lor, cetatile acestea si satele lor.

24. A cincea parte a cazut prin sorti semintiei fiilor lui Aser, dupa familiile lor.

25. Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acsaf,

26. Alamelec, Amead si Miseal; atingea, spre apus, Carmelul si Sihor-Libnat;

27. apoi se intorcea inspre rasarit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon si de valea Iiftah-El, la miazanoapte de Bet-Emec si Neiel, si se intindea spre Cabul, la stanga,

28. si spre Ebron, Rehob, Hamon si Cana, pana la Sidonul cel mare.

29. Se intorcea apoi spre Rama pana la cetatea cea tare a Tirului si spre Hosa si iesea la mare prin tinutul Aczib.

30. Cuprindea: Uma, Afec si Rehob; douazeci si doua de cetati si satele lor.

31. Aceasta a fost mostenirea semintiei fiilor lui Aser, dupa familiile lor, cetatile acestea si satele lor.

32. A sasea parte a cazut prin sorti fiilor lui Neftali, dupa familiile lor.

33. Hotarul lor se intindea de la Helef, de la Alon, prin Taananim, Adami-Necheb si Iabneel, pana la Lacum, si iesea la Iordan.

34. Se intorcea spre apus la Aznot-Tabor, si de acolo mergea inainte la Hucoc; se atingea de Zabulon, inspre miazazi, de Aser, inspre apus, si de Iuda; inspre rasarit era Iordanul.

35. Cetatile tari erau: Tidim, Ter, Hamat, Racat, Chineret,

36. Adama, Rama, Hator,

37. Chedes, Edrei, En-Hator,

38. Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat si Bet-Semes; nouasprezece cetati si satele lor.

39. Aceasta a fost mostenirea semintiei fiilor lui Neftali, dupa familiile lor, cetatile acestea si satele lor.

40. A saptea parte a cazut prin sorti semintiei fiilor lui Dan, dupa familiile lor.

41. Hotarul mostenirii lor era Torea, Estaol, Ir-Semes,

42. Saalabin, Aialon, Iitla,

43. Elon, Timnata, Ecron,

44. Elteche, Ghibeton, Baalat,

45. Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon,

46. Me-Iarcon si Racon, cu hotarul care este fata in fata cu Iafo.

47. Tinutul fiilor lui Dan se intindea si in afara de acestea. Fiii lui Dan s-au suit si s-au luptat impotriva lui Lesem; au pus mana pe el si l-au trecut prin ascutisul sabiei; au pus stapanire pe el, s-au asezat in el si l-au numit Dan, dupa numele tatalui lor, Dan.

48. Aceasta a fost mostenirea semintiei fiilor lui Dan, dupa familiile lor, cetatile acestea si satele lor.

49. Dupa ce au ispravit de impartit tara, dupa hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o mostenire in mijlocul lor.

50. Dupa porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah, pe muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou si si-a asezat locuinta acolo.

51. Acestea sunt mostenirile pe care le-au impartit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, si capeteniile de familie ale semintiilor copiilor lui Israel, prin sorti inaintea Domnului, la Silo, la usa Cortului intalnirii. Astfel au ispravit ei impartirea tarii.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***