Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Iosua 15

1. Partea cazuta prin sorti semintiei fiilor lui Iuda, dupa familiile lor, se intindea spre hotarul Edomului pana la pustiul Tin, la miazazi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazazi.

2. Astfel, hotarul lor de miazazi pornea de la capatul Marii Sarate, de la sanul care cauta spre miazazi.

3. Iesea spre miazazi de suisul Acrabim, trecea prin Tin si se suia la miazazi de Cades-Barnea; de acolo trecea inainte prin Hetron, suia spre Adar si se intorcea la Carcaa;

4. trecea apoi prin Atmon, mergea pana la paraul Egiptului si iesea la mare. Acesta sa va fie hotarul de miazazi.

5. Hotarul de rasarit era Marea Sarata pana la imbucatura Iordanului. Hotarul de miazanoapte pornea de la sanul marii care este la imbucatura Iordanului,

6. suia spre Bet-Hogla, trecea pe la miazanoapte de Bet-Araba si se ridica pana la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;

7. suia mai departe la Debir, la o departare bunicica de valea Acor, si se indrepta spre miazanoapte inspre Ghilgal, care este in fata suisului Adumim la miazazi de parau. Trecea pe langa apele En-Semes si mergea pana la En-Roguel.

8. Suia de-acolo prin valea Ben-Hinom inspre miazazi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi se ridica pana in varful muntelui, care este in dreptul vaii Hinom la apus, si la capatul vaii refaimitilor la miazanoapte.

9. Din varful muntelui, hotarul se intindea pana la izvorul apelor Neftoah, iesea la cetatile muntelui Efron si trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim.

10. Din Baala se intorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazanoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se cobora la Bet-Semes si trecea prin Timna.

11. Apoi iesea in latura de miazanoapte a Ecronului, se intindea spre Sicron, trecea prin muntele Baala, ajungea pana la Iabneel si iesea la mare.

12. Hotarul de apus era Marea cea Mare si tarmul ei. Acestea au fost, de jur imprejur, hotarele fiilor lui Iuda, dupa familiile lor.

13. Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte in mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua, Domnul; lui i-au dat Chriat-Arba, adica Hebronul: Arba era tatal lui Anac.

14. Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Sesai, Ahiman si Talmai, copiii lui Anac.

15. De acolo s-a suit impotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai inainte Chiriat-Sefer.

16. Caleb a zis: "Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer si o va lua ii voi da de nevasta pe fiica mea, Acsa."

17. Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mana pe ea; si Caleb i-a dat de nevasta pe fiica sa, Acsa.

18. Dupa ce a intrat ea la Otniel, l-a sfatuit sa ceara de la tatal ei un ogor. Ea s-a coborat de pe magarul ei, si Caleb i-a zis: "Ce vrei?"

19. Ea a raspuns: "Fa-mi un dar, caci mi-ai dat un pamant secetos; da-mi si izvoare de apa." Si el i-a dat izvoarele de sus si izvoarele de jos.

20. Aceasta a fost mostenirea fiilor lui Iuda, dupa familiile lor.

21. Cetatile asezate in tinutul de la miazazi, la marginea cea mai departata a semintiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabteel, Eder, Iagur,

22. China, Dimona, Adada,

23. Chedes, Hator, Itnan,

24. Zif, Telem, Bealot,

25. Hator-Hadata, Cheriot-Hetron, care este Hator,

26. Amam, Sema, Molada,

27. Hatar-Gada, Hesmon, Bet-Palet,

28. Hatar-Sual, Beer-Seba, Biziotia,

29. Baala, Iim, Atem,

30. Eltolad, Chesil, Horma,

31. Ticlag, Madmana, Sansana,

32. Lebaot, Silhim, Ain si Rimon. Toate cetatile: douazeci si noua, impreuna cu satele lor.

33. In campie: Estaol, Torea, Asna,

34. Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,

35. Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,

36. Saaraim, Aditaim, Ghedera si Ghederotaim; patruzeci de cetati si satele lor.

37. Tenan, Hadasa, Migdal-Gad,

38. Dilean, Mitpe, Iocteel,

39. Lachis, Botcat, Eglon,

40. Cabon, Lahmas, Chitlis,

41. Ghederot, Bet-Dagon, Naama si Macheda; saisprezece cetati si satele lor.

42. Libna, Eter, Asan,

43. Iiftah, Asna, Netib,

44. Cheila, Aczib si Maresa; noua cetati si satele lor.

45. Ecron, cetatile si satele lui;

46. de la Ecron si la apus, toate cetatile de langa Asdod si satele lor,

47. Asdod, cetatile si satele lui; Gaza, cetatile si satele ei, pana la paraul Egiptului si la Marea cea Mare, care slujeste ca hotar.

48. Pe munte: Samir, Iatir, Soco,

49. Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,

50. Anab, Estemo, Anim,

51. Gosen, Holon si Ghilo; unsprezece cetati si satele lor.

52. Arab, Duma, Esean,

53. Janum, Bet-Tapuah, Afeca,

54. Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, si Tior; noua cetati si satele lor.

55. Maon, Carmel, Zif, Iuta,

56. Iizreel, Iocdeam, Zanoah,

57. Cain, Ghibeea si Timna; zece cetati si satele lor.

58. Halhul, Bet-Tur, Ghedor,

59. Maarat, Bet-Anot si Eltecon; sase cetati si satele lor.

60. Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, si Raba; doua cetati si satele lor.

61. In pustiu: Bet-Araba, Midin, Secaca,

62. Nibsan, Ir-Hamelah si En-Ghedi; sase cetati si satele lor.

63. Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe iebusitii care locuiau la Ierusalim; si iebusitii au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim pana in ziua de azi.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***