Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Iosua 13

1. Iosua era batran, inaintat in varsta. Domnul i-a zis atunci: "Tu ai imbatranit, ai inaintat in varsta, si tara care-ti mai ramane de supus este foarte mare.

2. Iata tara care mai ramane: toate tinuturile filistenilor si tot tinutul ghesuritilor,

3. de la Sihor, care curge inaintea Egiptului, pana la hotarul Ecronului la miazanoapte, tinut care trebuie socotit drept canaanit si care este stapanit de cei cinci domnitori ai filistenilor: cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat si cel din Ecron, si de aviti;

4. incepand de la miazazi, toata tara Canaanitilor si Meara, care este a sidonitilor, pana la Afec, pana la hotarul amoritilor;

5. tara ghiblitilor si tot Libanul spre rasaritul soarelui, de la Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, pana la intrarea Hamatului;

6. toti locuitorii de pe munte, de la Liban pana la Misrefot-Maim, toti sidonitii. Eu ii voi izgoni dinaintea copiilor lui Israel. Da numai tara aceasta de mostenire prin sorti lui Israel, cum ti-am poruncit;

7. si imparte acum tara aceasta ca mostenire intre cele noua semintii si intre jumatate din semintia lui Manase."

8. Rubenitii si gaditii, cu cealalta jumatate din semintia lui Manase, si-au primit mostenirea, pe care le-a dat-o Moise de cealalta parte a Iordanului, la rasarit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului:

9. de la Aroer, care este pe malurile paraului Arnon, si de la cetatea care este in mijlocul vaii, toata campia Medeba, pana la Dibon;

10. toate cetatile lui Sihon, imparatul amoritilor, care domnea la Hesbon, pana la hotarul copiilor lui Amon;

11. Galaadul, tinutul ghesuritilor si al maacatitilor, tot muntele Hermonului si tot Basanul pana la Salca;

12. toata imparatia lui Og in Basan, care domnea in Astarot si in Edrei, si care era singura ramasita a refaimitilor. Moise a batut pe acesti imparati si i-a izgonit.

13. Dar copiii lui Israel n-au izgonit pe ghesuriti si pe maacatiti, care au locuit in mijlocul lui Israel pana in ziua de azi.

14. Semintia lui Levi a fost singura careia Moise nu i-a dat parte de mostenire; jertfele mistuite de foc inaintea Domnului Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost mostenirea lui, cum ii spusese El.

15. Moise daduse semintiei fiilor lui Ruben o parte de mostenire, dupa familiile lor.

16. Ei au avut ca tinut al lor: de la Aroer, care este pe malurile paraului Arnon, si cetatea care este in mijlocul vaii, toata campia de langa Medeba,

17. Hesbonul si toate cetatile lui din campie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,

18. Iahat, Chedemot, Mefaat,

19. Chiriataim, Sibma, Teret-Hasahar, pe muntele vaii,

20. Bet-Peor, poalele muntelui Pisga, Bet-Iesimot,

21. toate cetatile campiei si toata imparatia lui Sihon, imparatul amoritilor, care domnea la Hesbon: Moise il batuse pe el si pe domnitorii Madianului, pe Evi, Rechem, Tur, Hur si Reba, domnitori care se trageau din Sihon si care locuiau in tara.

22. Intre cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, nimicisera cu sabia si pe ghicitorul Balaam, fiul lui Beor.

23. Hotarul tinutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este mostenirea fiilor lui Ruben, dupa familiile lor: cetatile si satele lor.

24. Moise daduse semintiei lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de mostenire, dupa familiile lor.

25. Tinutul lor a fost Iaezerul, toate cetatile Galaadului, jumatate din tara copiilor lui Amon, pana la Aroer, fata in fata cu Raba,

26. de la Hesbon pana la Ramat-Mitpe si Betonim, de la Mahanaim pana la hotarul Debirului,

27. si, in vale, Bet-Haram, Bet-Nimra, Sucot si Tafon, ramasita din imparatia lui Sihon, imparatul Hesbonului, avand ca hotar Iordanul pana la marginea Marii Chineret, de cealalta parte a Iordanului, la rasarit.

28. Aceasta este mostenirea fiilor lui Gad, dupa familiile lor: cetatile si satele lor.

29. Moise daduse la jumatate din semintia lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de mostenire, dupa familiile lor.

30. Tinutul lor a fost: de la Mahanaim, tot Basanul, toata imparatia lui Og, imparatul Basanului, si toate targusoarele lui Iair in Basan, saizeci de cetati.

31. Jumatate din Galaad, Astarot si Edrei, cetati din imparatia lui Og in Basan, au cazut fiilor lui Machir, fiul lui Manase, adica la jumatate din fiii lui Machir, dupa familiile lor.

32. Acestea sunt partile de mostenire pe care le-a dat Moise, cand era in campia Moabului, de cealalta parte a Iordanului, in fata Ierihonului, la rasarit.

33. Moise n-a dat nicio mostenire semintiei lui Levi; Domnul Dumnezeul lui Israel este mostenirea lui, cum ii spusese El.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***