Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Iosua 12

1. Iata imparatii pe care i-au batut copiii lui Israel si a caror tara au luat-o in stapanire de cealalta parte a Iordanului, spre rasaritul soarelui, de la paraul Arnon pana la muntele Hermonului, cu toata campia de la rasarit:

2. pe Sihon, imparatul amoritilor, care locuia la Hesbon. Stapanirea lui se intindea de la Aroer, care este pe malul paraului Arnon, si, de la mijlocul paraului, peste jumatate din Galaad, pana la paraul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon;

3. de la campie pana la Marea Chineret la rasarit si pana la marea campiei, care este Marea Sarata, la rasarit, spre Bet-Iesimot; si de la miazazi, sub poalele muntelui Pisga.

4. Pe Og, imparatul Basanului, singura ramasita a refaimitilor, care locuiau la Astarot si la Edrei.

5. Stapanirea lui se intindea peste muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, pana la hotarul ghesuritilor si maacatitilor, si peste jumatate din Galaad, hotarul lui Sihon, imparatul Hesbonului.

6. Moise, robul Domnului, si copiii lui Israel i-au batut; si Moise, robul Domnului, le-a dat tara lor in stapanirea rubenitilor, gaditilor si la jumatate din semintia lui Manase.

7. Iata imparatii pe care i-au batut Iosua si copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, de la Baal-Gad in valea Libanului pana la muntele cel plesuv, care se inalta spre Seir. Iosua a dat tara lor in stapanire semintiilor lui Israel, fiecareia i-a dat partea ei,

8. pe munte, in vale, in campie, pe costise, in pustiu si in partea de miazazi, tara hetitilor, amoritilor, canaanitilor, ferezitilor, hevitilor si iebusitilor.

9. Imparatul Ierihonului, unul; imparatul din Ai, langa Betel, unul;

10. imparatul Ierusalimului, unul; imparatul Hebronului, unul;

11. imparatul Iarmutului, unul; imparatul din Lachis, unul;

12. imparatul Eglonului, unul; imparatul Ghezerului, unul;

13. imparatul Debirului, unul; imparatul Ghederului, unul;

14. imparatul din Horma, unul; imparatul Aradului, unul;

15. imparatul Libnei, unul; imparatul Adulamului, unul;

16. imparatul din Macheda, unul; imparatul Betelului, unul;

17. imparatul Tapuahului, unul; imparatul Heferului, unul;

18. imparatul Afecului, unul; imparatul Lasaronului, unul;

19. imparatul Madonului, unul; imparatul Hatorului, unul;

20. imparatul Simron-Meronului, unul; imparatul Acsafului, unul;

21. imparatul Taanacului, unul; imparatul din Meghido, unul;

22. imparatul din Chedes, unul; imparatul Iocneamului, la Carmel, unul;

23. imparatul Dorului, pe inaltimile Dorului, unul; imparatul Goimului, langa Ghilgal, unul;

24. imparatul din Tirta, unul. Peste tot treizeci si unu de imparati.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***