Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Genesa (Facerea) 36

1. Iata spita neamului lui Esau, adica Edom.

2. Esau si-a luat neveste dintre fetele Canaanului pe: Ada, fata hetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata hevitului Tibeon,

3. si pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. -

4. Ada a nascut lui Esau pe Elifaz; Basmat a nascut pe Reuel;

5. si Oholibama a nascut pe Ieus, Iaelam si Core. Acestia sunt fiii lui Esau, care i s-au nascut in tara Canaan. -

6. Esau si-a luat nevestele, fiii si fiicele, toata lumea din casa, turmele, toate vitele si toata averea pe care si-o agonisise in tara Canaan si s-a dus intr-o alta tara, departe de fratele sau Iacov.

7. Caci bogatiile lor erau prea mari ca sa poata locui impreuna, si tinutul in care locuiau ca straini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor.

8. Esau s-a asezat pe muntele Seir. Esau inseamna Edom.

9. Iata spita neamului lui Esau, tatal edomitilor, pe muntele Seir.

10. Iata numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. -

11. Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Tefo, Gaetam si Chenaz.

12. Si Timna era tiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a nascut lui Elifaz pe Amalec. Acestia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau.

13. Iata fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Sama si Miza. Acestia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. -

14. Iata fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Tibeon, nevasta lui Esau: ea a nascut lui Esau pe Ieus, Iaelam si Core.

15. Iata capeteniile semintiilor iesite din fiii lui Esau. - Iata fiii lui Elifaz, intaiul nascut al lui Esau: capetenia Teman, capetenia Omar, capetenia Tefo, capetenia Chenaz,

16. capetenia Core, capetenia Gaetam, capetenia Amalec. Acestia sunt capeteniile iesite din Elifaz, in tara Edom. Acestia sunt fiii Adei. -

17. Iata fiii lui Reuel, fiul lui Esau: capetenia Nahat, capetenia Zerah, capetenia Sama, capetenia Miza. Acestia sunt capeteniile iesite din Reuel, in tara Edom. Acestia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau.

18. Iata fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: capetenia Ieus, capetenia Iaelam, capetenia Core. Acestia sunt capeteniile iesite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau.

19. Acestia sunt fiii lui Esau si acestia sunt capeteniile semintiilor lor. Esau inseamna Edom.

20. Iata fiii lui Seir, horitul, vechii locuitori ai tarii: Lotan, Sobal, Tibeon, Ana,

21. Dison, Eter si Disan. Acestia sunt capeteniile horitilor, fiii lui Seir, in tara Edom. -

22. Fiii lui Lotan au fost: Hori si Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.

23. Iata fiii lui Sobal: Alvan, Manahat, Ebal, Sefo si Onam. -

24. Iata fiii lui Tibeon: Aia si Ana. Ana acesta a gasit izvoarele calde in pustiu, cand pastea magarii tatalui sau Tibeon.

25. Iata fiii lui Ana: Dison si Oholibama, fata lui Ana. -

26. Iata fiii lui Dison: Hemdan, Esban, Itran si Cheran. -

27. Iata fiii lui Eter: Bilhan, Zaavan si Acan. -

28. Iata fiii lui Disan: Ut si Aran.

29. Iata capeteniile horitilor: capetenia Lotan, capetenia Sobal, capetenia Tibeon, capetenia Ana,

30. capetenia Dison, capetenia Eter, capetenia Disan. Acestia sunt capeteniile horitilor, capeteniile pe care le-au avut in tara lui Seir.

31. Iata imparatii care au imparatit in tara Edom, inainte de a imparati un imparat peste copiii lui Israel. -

32. Bela, fiul lui Beor, a imparatit peste Edom; si numele cetatii lui era Dinhaba. -

33. Bela a murit; si in locul lui a imparatit Iobab, fiul lui Zerah din Botra. -

34. Iobab a murit; si in locul lui a imparatit Husam, din tara temanitilor. -

35. Husam a murit; si in locul lui a imparatit Hadad, fiul lui Bedad. El a batut pe Madian in campia Moabului. Numele cetatii lui era Avit.

36. Hadad a murit; si in locul lui a imparatit Samla din Masreca.

37. Samla a murit; si in locul lui a imparatit Saul din Rehobot pe Rau.

38. Saul a murit; si in locul lui a imparatit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.

39. Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit; si in locul lui a imparatit Hadar. Numele cetatii lui era Pau; si numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab.

40. Iata numele capeteniilor iesite din Esau, dupa semintiile lor, dupa tinuturile lor si dupa numele lor: capetenia Timna, capetenia Alva, capetenia Ietet,

41. capetenia Oholibama, capetenia Ela, capetenia Pinon,

42. capetenia Chenaz, capetenia Teman, capetenia Mibtar,

43. capetenia Magdiel, capetenia Iram. Acestia sunt capeteniile lui Edom, dupa locuintele lor, in tara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatal edomitilor.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***