Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Genesa (Facerea) 10

1. Iata spita neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham si Iafet. Dupa potop li s-au nascut fii.

2. Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Mesec si Tiras.

3. Fiii lui Gomer: Aschenaz, Rifat si Togarma.

4. Fiii lui Iavan: Elisa, Tarsis, Chitim si Dodanim.

5. De la ei se trag popoarele din tarile neamurilor de pe malul marii, dupa tinuturile lor, dupa limba fiecaruia, dupa familiile lor, dupa semintiile lor.

6. Fiii lui Ham au fost: Cus, Mitraim, Put si Canaan. -

7. Fiii lui Cus: Seba, Havila, Sabta, Raema si Sabteca. Fiii lui Raema: Seba si Dedan.

8. Cus a nascut si pe Nimrod: el este acela care a inceput sa fie puternic pe pamant.

9. El a fost un viteaz vanator inaintea Domnului; iata de ce se zice: "Ca Nimrod, viteaz vanator inaintea Domnului."

10. El a domnit la inceput peste Babel, Erec, Acad si Calne, in tara Sinear.

11. Din tara aceasta a intrat in Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah

12. si Resen intre Ninive si Calah; aceasta este cetatea cea mare. -

13. Mitraim a nascut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi,

14. Patrusimi, Casluhimi (din care au iesit filistenii) si pe Caftorimi.

15. Canaan a nascut pe Sidon, intaiul lui nascut, si pe Het;

16. si pe iebusiti, pe amoriti, pe ghirgasiti,

17. pe heviti, pe architi, pe siniti,

18. pe arvaditi, pe temariti, pe hamatiti. In urma, familiile canaanitilor s-au imprastiat.

19. Hotarele canaanitilor se intindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, pana la Gaza, si, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma si Teboim, pana la Lesa.

20. Acestia sunt fiii lui Ham, dupa familiile lor, dupa limbile lor, dupa tarile lor, dupa neamurile lor.

21. Si lui Sem, tatal tuturor fiilor lui Eber si fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au nascut fii.

22. Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacsad, Lud si Aram.

23. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter si Mas.

24. Arpacsad a nascut pe Selah; si Selah a nascut pe Eber.

25. Lui Eber i s-au nascut doi fii: numele unuia era Peleg, numit asa pentru ca pe vremea lui s-a impartit pamantul; iar numele fratelui sau era Ioctan.

26. Ioctan a nascut pe Almodad, pe Selef, pe Atarmavet, pe Ierah,

27. pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla,

28. pe Obal, pe Abimael, pe Seba,

29. pe Ofir, pe Havila si pe Iobab. Toti acestia au fost fiii lui Ioctan.

30. Ei au locuit de la Mesa, cum mergi spre Sefar, pana la muntele rasaritului.

31. Acestia sunt fiii lui Sem, dupa familiile lor, dupa limbile lor, dupa tarile lor, dupa neamurile lor.

32. Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, dupa spita neamului lor, dupa neamurile lor. Si din ei au iesit neamurile care s-au raspandit pe pamant dupa potop.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***