Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Ezra 2

1. Iata oamenii din tara care s-au intors din robie, si anume aceia pe care ii luase Nebucadnetar, imparatul Babilonului, robi la Babilon si care s-au intors la Ierusalim si in Iuda, fiecare in cetatea lui.

2. Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numarul barbatilor din poporul lui Israel:

3. fiii lui Pareos, doua mii o suta saptezeci si doi;

4. fiii lui Sefatia, trei sute saptezeci si doi;

5. fiii lui Arah, sapte sute saptezeci si cinci;

6. fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua si lui Ioab, doua mii opt sute doisprezece;

7. fiii lui Elam, o mie doua sute cincizeci si patru;

8. fiii lui Zatu, noua sute patruzeci si cinci;

9. fiii lui Zacai, sapte sute saizeci;

10. fiii lui Bani, sase sute patruzeci si doi;

11. fiii lui Bebai, sase sute douazeci si trei;

12. fiii lui Azgad, o mie doua sute douazeci si doi;

13. fiii lui Adonicam, sase sute saizeci si sase;

14. fiii lui Bigvai, doua mii cincizeci si sase;

15. fiii lui Adin, patru sute cincizeci si patru;

16. fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouazeci si opt;

17. fiii lui Betai, trei sute douazeci si trei;

18. fiii lui Iora, o suta doisprezece;

19. fiii lui Hasum, doua sute douazeci si trei;

20. fiii lui Ghibar, nouazeci si cinci;

21. fiii lui Betleem, o suta douazeci si trei;

22. oamenii din Netofa, cincizeci si sase;

23. oamenii din Anatot, o suta douazeci si opt;

24. fiii lui Azmavet, patruzeci si doi;

25. fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei si Beerotului, sapte sute patruzeci si trei;

26. fiii Ramei si ai Ghebei, sase sute douazeci si unu;

27. oamenii din Micmas, o suta douazeci si doi;

28. oamenii din Betel si Ai, doua sute douazeci si trei;

29. fiii lui Nebo, cincizeci si doi;

30. fiii lui Magbis, o suta cincizeci si sase;

31. fiii celuilalt Elam, o mie doua sute cincizeci si patru;

32. fiii lui Harim, trei sute douazeci;

33. fiii lui Lod, lui Hadid si lui Ono, sapte sute douazeci si cinci;

34. fiii Ierihonului, trei sute patruzeci si cinci;

35. fiii lui Senaa, trei mii sase sute treizeci.

36. Preoti: fiii lui Iedaeia, din casa lui Iosua, noua sute saptezeci si trei;

37. fiii lui Imer, o mie cincizeci si doi;

38. fiii lui Pashur, o mie doua sute patruzeci si sapte;

39. fiii lui Harim, o mie saptesprezece.

40. Leviti: fiii lui Iosua si Cadmiel, din fiii lui Hodavia, saptezeci si patru.

41. Cantareti: fiii lui Asaf, o suta douazeci si opt.

42. Fiii usierilor: fiii lui Salum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Sobai, de toti o suta treizeci si noua.

43. Slujitorii Templului: fiii lui Tiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

44. fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon,

45. fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,

46. fiii lui Hagab, fiii lui Samlai, fiii lui Hanan,

47. fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia,

48. fiii lui Retin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam,

49. fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai,

50. fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim,

51. fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,

52. fiii lui Batlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harsa,

53. fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,

54. fiii lui Netiah, fiii lui Hatifa.

55. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,

56. fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,

57. fiii lui Sefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hatebaim, fiii lui Ami.

58. Toti slujitorii Templului si fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouazeci si doi.

59. Iata cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harsa, din Cherub-Adan, din Imer si care n-au putut sa-si arate casa lor parinteasca si neamul, ca sa faca dovada ca erau din Israel:

60. fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, sase sute cincizeci si doi.

61. Si dintre fiii preotilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacot, fiii lui Barzilai, care luase de nevasta pe una din fetele lui Barzilai, galaaditul, si a fost numit cu numele lor.

62. Si-au cautat insemnarea in cartile spitelor de neam, dar n-au gasit-o. De aceea, au fost indepartati de la preotie,

63. si dregatorul le-a spus sa nu manance lucruri preasfinte, pana cand un preot va intreba pe Urim si Tumim.

64. Toata adunarea era de patruzeci si doua de mii trei sute saizeci de insi,

65. afara de robii si roabele lor, in numar de sapte mii trei sute treizeci si sapte. Intre ei se aflau doua sute de cantareti si cantarete.

66. Aveau sapte sute treizeci si sase de cai, doua sute patruzeci si cinci de catari,

67. patru sute treizeci si cinci de camile si sase mii sapte sute douazeci de magari.

68. Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului in Ierusalim, au adus daruri de bunavoie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o aseze din nou pe locul unde fusese.

69. Au dat la vistieria lucrarii, dupa mijloacele lor, saizeci si una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint si o suta de haine preotesti.

70. Preotii si levitii, oamenii din popor, cantaretii, usierii si slujitorii Templului s-au asezat in cetatile lor. Tot Israelul a locuit in cetatile lui.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***