Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910
Capitolul precedent

Ezra 10

1. Pe cand statea Ezra plangand si cu fata la pamant inaintea Casei lui Dumnezeu si facea aceasta rugaciune si marturisire, se stransese la el o multime foarte mare de oameni din Israel, barbati, femei si copii, si poporul varsa multe lacrimi.

2. Atunci Secania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvantul si a zis lui Ezra: "Am pacatuit impotriva Dumnezeului nostru ducandu-ne la femei straine care fac parte din popoarele tarii. Dar Israel n-a ramas fara nadejde in aceasta privinta.

3. Sa facem acum un legamant cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei si a copiilor lor, dupa parerea domnului meu si a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Si faca-se dupa Lege.

4. Scoala-te, caci treaba aceasta te priveste. Noi vom fi cu tine. Imbarbateaza-te si lucreaza."

5. Ezra s-a sculat si a pus pe capeteniile preotilor, levitilor si intregului Israel sa jure ca vor face ce se spusese. Si ei au jurat.

6. Apoi, Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu si s-a dus in odaia lui Iohanan, fiul lui Eliasib. Cand a intrat, n-a mancat paine si n-a baut apa, pentru ca era mahnit din pricina pacatului fiilor robiei.

7. S-a dat de veste in Iuda si la Ierusalim ca toti fiii robiei trebuie sa se adune la Ierusalim

8. si ca, dupa parerea capeteniilor si batranilor, oricui nu va veni in trei zile, i se vor lua averile, si el insusi va fi izgonit din adunarea fiilor robiei.

9. Toti barbatii lui Iuda si Beniamin s-au strans la Ierusalim in trei zile. Era a douazecea zi a lunii a noua. Tot poporul statea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurand din pricina imprejurarii aceleia si de ploaie.

10. Preotul Ezra s-a sculat si le-a zis: "Ati pacatuit luand femei straine si ati facut pe Israel si mai vinovat.

11. Marturisiti-va acum greseala inaintea Domnului Dumnezeului parintilor vostri si faceti voia Lui! Despartiti-va de popoarele tarii si de femeile straine."

12. Toata adunarea a raspuns cu glas tare: "Trebuie sa facem cum ai zis!

13. Dar poporul este in mare numar, vremea este ploioasa, si nu poate sa ramana afara. De altfel, aceasta nu este treaba de o zi sau doua, caci sunt multi printre noi care au pacatuit in privinta aceasta.

14. Sa ramana, dar, toate capeteniile noastre in locul intregii adunari. Si toti cei din cetatile noastre care s-au insurat cu femei straine sa vina la timpuri hotarate, cu batranii si judecatorii din fiecare cetate, pana se va abate de la noi mania aprinsa a Dumnezeului nostru din pricina intamplarii acesteia."

15. Ionatan, fiul lui Asael, si Iahzia, fiul lui Ticva, ajutati de Mesulam si de levitul Sabtai, au fost singurii impotriva acestei pareri

16. pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra, si capi de familii dupa casele lor parintesti, toti numiti pe nume, si au stat in ziua intai a lunii a zecea sa cerceteze lucrul acesta.

17. In ziua intai a lunii intai au ispravit cu toti barbatii care se insurasera cu femei straine.

18. Intre fiii preotilor s-au gasit unii care se insurasera cu femei straine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Iotadac, si dintre fratii sai: Maaseia, Eliezer, Iarib si Ghedalia, care s-au indatorat

19. dand mana sa-si izgoneasca nevestele si sa aduca un berbec ca jertfa pentru vina;

20. din fiii lui Imer: Hanani si Zebadia;

21. din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Semaia, Iehiel si Ozia;

22. din fiii lui Pashur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad si Eleasa.

23. Dintre leviti: Iozabad, Simei, Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda si Eliezer.

24. Dintre cantareti: Eliasib. Dintre usieri: Salum, Telem si Uri.

25. Dintre cei din Israel: din fiii lui Pareos: Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia si Benaia;

26. din fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot si Ilie;

27. dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliasib, Matania, Ieremot, Zabad si Aziza;

28. dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai si Atlai;

29. dintre fiii lui Bani: Mesulam, Maluc, Adaia, Iasub, Seal si Ramot;

30. dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Betaleel, Binui si Manase;

31. dintre fiii lui Harim: Eliezer, Isia, Malchia, Semaia, Simeon,

32. Beniamin, Maluc si Semaria;

33. dintre fiii lui Hasum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase si Simei;

34. dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram, Uel,

35. Benaia, Bedia, Cheluhu,

36. Vania, Meremot, Eliasib,

37. Matania, Matnai, Iaasai,

38. Bani, Binui, Simei,

39. Selemia, Natan, Adaia,

40. Macnadbai, Sasai, Sarai,

41. Azareel, Selemia, Semaria,

42. Salum, Amaria si Iosif;

43. dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel si Benaia.

44. Toti acestia luasera femei straine, si multi avusesera copii cu ele.

Capitolul precedent
pixel
***