Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Exodul (Esirea) 6

1. Domnul a zis lui Moise: "Vei vedea acum ce voi face lui faraon: o mana puternica il va sili sa-i lase sa plece; da, o mana puternica il va sili sa-i izgoneasca din tara lui."

2. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise si i-a zis: "Eu sunt Domnul.

3. Eu M-am aratat lui Avraam, lui Isaac si lui Iacov, ca Dumnezeul cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el sub Numele Meu ca "Domnul."

4. De asemenea, Mi-am incheiat legamantul Meu cu ei ca sa le dau tara Canaan, tara calatoriilor lor sfinte, in care au locuit ca straini.

5. Acum insa am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care-i tin egiptenii in robie, si Mi-am adus aminte de legamantul Meu.

6. De aceea, spune copiilor lui Israel: "Eu sunt Domnul: Eu va voi izbavi din muncile cu care va apasa egiptenii, va voi izbavi din robia lor si va voi scapa cu brat intins si cu mari judecati.

7. Va voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru, si veti cunoaste ca Eu, Domnul Dumnezeul vostru, va izbavesc de muncile cu care va apasa egiptenii.

8. Eu va voi aduce in tara pe care am jurat ca o voi da lui Avraam, lui Isaac si lui Iacov; Eu va voi da-o in stapanire; Eu, Domnul."

9. Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar deznadejdea si robia aspra in care se aflau i-au impiedicat sa asculte pe Moise.

10. Domnul a vorbit lui Moise si a zis:

11. "Du-te de vorbeste lui faraon, imparatul Egiptului, sa lase pe copiii lui Israel sa iasa afara din tara lui."

12. Moise a raspuns in fata Domnului: "Iata ca nici copiii lui Israel nu m-au ascultat: cum are sa m-asculte faraon pe mine care n-am o vorbire usoara?"

13. Domnul a vorbit lui Moise si lui Aaron si le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel si cu privire la faraon, imparatul Egiptului, ca sa scoata din tara Egiptului pe copiii lui Israel.

14. Iata capeteniile familiilor lor. Fiii lui Ruben, intaiul nascut al lui Israel: Enoh, Palu, Hetron si Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben.

15. Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin si Tohar; si Saul, fiu nascut dintr-o femeie canaanita. Acestea sunt familiile lui Simeon.

16. Iata numele fiilor lui Levi, dupa spita neamului lor: Gherson, Chehat si Merari. Anii vietii lui Levi au fost o suta treizeci si sapte de ani.

17. Fiii lui Gherson: Libni si Simei, si familiile lor.

18. Fiii lui Chehat: Amram, Itehar, Hebron si Uziel. Anii vietii lui Chehat au fost o suta treizeci si trei de ani.

19. Fiii lui Merari: Mahli si Musi. Acestea sunt familiile lui Levi, dupa spita neamului lor.

20. Amram a luat de nevasta pe matusa sa Iochebed; si ea i-a nascut pe Aaron si pe Moise. Anii vietii lui Amram au fost o suta treizeci si sapte de ani.

21. Fiii lui Itehar: Core, Nefeg si Zicri.

22. Fiii lui Uziel: Misael, Eltafan si Sitri.

23. Aaron a luat de nevasta pe Eliseba, fata lui Aminadab, sora lui Nahson; si ea i-a nascut pe Nadab, Abihu, Eleazar si Itamar.

24. Fiii lui Core: Asir, Elcana si Abiasaf. Acestea sunt familiile coritilor.

25. Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevasta pe una din fetele lui Putiel; si ea i-a nascut pe Fineas. Acestia sunt capeteniile familiilor levitilor cu familiile lor.

26. Acestia sunt Aaron acela si Moise acela, carora le-a zis Domnul: "Scoateti din tara Egiptului pe copiii lui Israel, dupa ostirile lor."

27. Ei sunt aceia care au vorbit lui faraon, imparatul Egiptului, ca sa scoata din Egipt pe copiii lui Israel. Acestia sunt Moise acela si Aaron acela.

28. Cand a vorbit Domnul lui Moise in tara Egiptului,

29. Domnul a zis lui Moise: "Eu sunt Domnul. Spune lui faraon, imparatul Egiptului, tot ce-ti spun."

30. Si Moise a raspuns inaintea Domnului: "Iata ca eu nu vorbesc usor: cum are sa m-asculte faraon?"

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***