Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 9

1. Tot Israelul este scris in spitele de neam si trecut in cartea imparatilor lui Israel. Si Iuda a fost luat rob in Babilon, din pricina faradelegilor lui.

2. Cei dintai locuitori care au locuit in mosiile lor, in cetatile lor, erau israelitii, preotii, levitii si netinitii.

3. La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin si fii de ai lui Efraim si Manase. -

4. Fii de ai lui Peret, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani.

5. Dintre siloniti: Asaia, intaiul nascut, si fiii sai.

6. Fii de ai lui Zerah: Ieuel si fratii sai, sase sute nouazeci. -

7. Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Mesulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua;

8. Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Mesulam, fiul lui Sefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia;

9. si fratii lor, dupa neamurile lor, noua sute cincizeci si sase. Toti oamenii acestia erau capi de familie in casele parintilor lor.

10. Din preoti: Iedaeia, Iehoiarib, Iachin,

11. Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Mesulam, fiul lui Tadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu;

12. Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pashur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Mesulam, fiul lui Mesilemit, fiul lui Imer;

13. si fratii lor, capetenii ale caselor parintilor lor, o mie sapte sute saizeci, oameni viteji, pusi in slujba Casei lui Dumnezeu.

14. Din leviti: Semaia, fiul lui Hasub, fiul lui Azricam, fiul lui Hasabia, din fiii lui Merari;

15. Bacbacar, Heres, Galal, Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;

16. Obadia, fiul lui Semaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia in satele netofatitilor.

17. Si usierii: Salum, Acub, Talmon, Ahiman si fratii lor; Salum era capetenia lor,

18. si pana in ziua de azi el este la usa imparatului, la rasarit. Acestia sunt usierii taberei fiilor lui Levi.

19. Salum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, si fratii sai din casa tatalui sau, coreitii, implineau slujba de pazitori ai pragurilor Cortului; parintii lor pazisera intrarea in tabara Domnului,

20. si Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioara capetenia lor, si Domnul era cu el.

21. Zaharia, fiul lui Meselemia, era usier la intrarea Cortului intalnirii.

22. De toti erau doua sute doisprezece, alesi ca usieri ai pragurilor si scrisi in spitele de neam, dupa satele lor. David si vazatorul Samuel ii pusesera in slujba lor.

23. Ei si copiii lor pazeau usile Casei Domnului, adica ale casei Cortului.

24. Erau usieri in cele patru vanturi: la rasarit, la apus, la miazanoapte si la miazazi.

25. Fratii lor, care locuiau in satele lor, trebuiau sa vina din timp in timp la ei sapte zile.

26. Caci aceste patru capetenii ale usierilor, acesti leviti, erau intotdeauna in slujba si mai aveau privegherea asupra odailor si vistieriilor Casei lui Dumnezeu;

27. petreceau noaptea in jurul Casei lui Dumnezeu, a carei paza o aveau si pe care trebuiau s-o deschida in fiecare dimineata.

28. Unii din leviti aveau grija de uneltele pentru slujba, pe care le numarau la intrare si le numarau si la iesire.

29. Altii ingrijeau de unelte, de toate uneltele Sfantului Locas, si de floarea fainii, de vin, de untdelemn, de tamaie si de miresme.

30. Fii de ai preotilor pregateau tamaia mirositoare.

31. Matitia, unul din leviti, intaiul nascut al lui Salum, coreitul, avea grija de turtele coapte in tigaie.

32. Si unii din fratii lor, dintre chehatiti, erau insarcinati sa pregateasca pentru fiecare Sabat painile pentru punerea inaintea Domnului.

33. Acestia sunt cantaretii, capii de familie ai levitilor, care locuiau in odai, scutiti de alte slujbe, pentru ca lucrau zi si noapte.

34. Acestia sunt capii de familie ai levitilor, capi dupa neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

35. Tatal lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, si numele nevestei lui era Maaca.

36. Abdon a fost fiul sau intai nascut, apoi Tur, Chis, Baal, Ner, Nadab,

37. Ghedor, Ahio, Zaharia si Miclot.

38. Miclot a nascut pe Simeam. Si ei locuiau tot la Ierusalim langa fratii lor, cu fratii lor.

39. Ner a nascut pe Chis; Chis a nascut pe Saul; Saul a nascut pe Ionatan, pe Malchi-Sua, pe Abinadab si pe Esbaal.

40. Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a nascut pe Mica.

41. Fiii lui Mica: Piton, Melec si Tahrea.

42. Ahaz a nascut pe Iaera; Iaera a nascut pe Alemet, Azmavet si Zimri; Zimri a nascut pe Mota;

43. Mota a nascut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Atel a fost fiul acestuia.

44. Atel a avut sase fii, ale caror nume iata-le: Azricam, Bocru, Ismael, Searia, Obadia si Hanan. Acestia sunt fiii lui Atel.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***