Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 8

1. Beniamin a nascut pe Bela, intaiul lui nascut, pe Asbel, al doilea, Ahrah, al treilea,

2. Noha, al patrulea, si Rafa, al cincilea.

3. Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud,

4. Abisua, Naaman, Ahoah,

5. Ghera, Sefufan si Huram.

6. Iata fiii lui Ehud, care erau capi de familie intre locuitorii din Gheba si care i-au stramutat la Manahat:

7. Naaman, Ahia si Ghera. Ghera, care i-a stramutat, a nascut pe Uza si pe Ahihud.

8. Saharaim a avut copii in tara Moabului, dupa ce a indepartat pe nevestele sale: Husim si Baara.

9. Cu nevasta sa Hodes a avut pe: Iobab, Tibia, Mesa, Malcam,

10. Ieut, Sochia si Mirma. Acestia sunt fiii sai, capii de familie.

11. Cu Husim a avut pe: Abitub si Elpaal.

12. Fiii lui Elpaal: Eber, Miseam si Semer, care a zidit Ono, Lod si satele lui.

13. Beria si Sema, care erau capi de familie intre locuitorii Aialonului, au pus pe fuga pe locuitorii din Gat.

14. Ahio, Sasac, Ieremot,

15. Zebadia, Arad, Eder,

16. Micael, Isfa si Ioha erau fiii lui Beria. -

17. Zebadia, Mesulam, Hizchi, Eber,

18. Ismerai, Izlia si Iobab erau fiii lui Elpaal. -

19. Iachim, Zicri, Zabdi,

20. Elienai, Tiltai, Eliel,

21. Adaia, Beraia si Simrat erau fiii lui Simei.

22. Ispan, Eber, Eliel,

23. Abdon, Zicri, Hanan,

24. Hanania, Elam, Antotia,

25. Ifdeia si Penuel erau fiii lui Sasac. -

26. Samserai, Seharia, Atalia,

27. Iaaresia, Elia si Zicri erau fiii lui Ieroham. -

28. Acestia sunt capi de familie, capi dupa neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

29. Tatal lui Gabaon locuia la Gabaon, si numele nevestei lui era Maaca.

30. Abdon era fiul sau intai nascut, apoi Tur, Chis, Baal, Nadab,

31. Ghedor, Ahio si Zecher.

32. Miclot a nascut pe Simea. Si ei locuiau tot la Ierusalim langa fratii lor, impreuna cu fratii lor. -

33. Ner a nascut pe Chis; Chis a nascut pe Saul; Saul a nascut pe Ionatan, pe Malchi-Sua, pe Abinadab si pe Esbaal.

34. Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a nascut pe Mica.

35. Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea si Ahaz.

36. Ahaz a nascut pe Iehoada; Iehoada a nascut pe Alemet, Azmavet si Zimri; Zimri a nascut pe Mota;

37. Mota a nascut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa; Eleasa a fost fiul acestuia; Atel a fost fiul acestuia;

38. Atel a avut sase fii, ale caror nume iata-le: Azricam, Bocru, Ismael, Searia, Obadia si Hanan. Toti acestia erau fiii lui Atel. -

39. Fiii fratelui sau Esec: Ulam, intaiul lui nascut, Ieus, al doilea, si Elifelet, al treilea.

40. Fiii lui Ulam au fost oameni viteji care trageau cu arcul, si au avut multi fii si nepoti, o suta cincizeci. Toti acestia sunt fiii lui Beniamin.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***