Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 7

1. Fiii lui Isahar: Tola, Pua, Iasub si Simron, patru.

2. Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam si Samuel, capeteniile caselor parintilor lor, anume ai lui Tola, oameni viteji in neamul lor; pe vremea lui David numarul lor era de douazeci si doua de mii sase sute.

3. Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Isia, de toti cinci capetenii;

4. aveau cu ei, dupa neamurile lor, dupa casele parintilor lor, treizeci si sase de mii de oameni, ostasi inarmati pentru razboi, caci aveau multe neveste si fii.

5. Fratii lor, dupa toate familiile lui Isahar, oameni viteji, erau de toti optzeci si sapte de mii, scrisi in spitele de neam.

6. Fiii lui Beniamin: Bela, Becher si Iediael, trei.

7. Fiii lui Bela: Etbon, Uzi, Uziel, Ierimot si Iri, cinci capetenii ai caselor parintilor lor, oameni viteji si scrisi in spitele de neam, in numar de douazeci si doua de mii treizeci si patru. -

8. Fiii lui Becher: Zemira, Ioas, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot si Alamet; toti acestia erau fii ai lui Becher

9. si scrisi in spitele de neam dupa neamurile lor, drept capetenii ale caselor parintilor lor, oameni viteji, in numar de douazeci de mii doua sute. -

10. Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieus, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis si Ahisahar;

11. toti acestia erau fii ai lui Iediael, capetenii ale caselor parintilor lor, oameni viteji, in numar de saptesprezece mii doua sute, in stare sa poarte armele si sa mearga la razboi.

12. Supim si Hupim, fiii lui Ir; Husim, fiul lui Aher.

13. Fiii lui Neftali: Iahtiel, Guni, Ieter si Salum, fiii Bilhei.

14. Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a nascut tiitoarea sa siriana; ea a nascut pe Machir, tatal lui Galaad.

15. Machir a luat de nevasta pe sora lui Hupim si Supim. Numele surorii lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Telofhad; si Telofhad a avut fete.

16. Maaca, nevasta lui Machir, a nascut un fiu si i-a pus numele Peres; numele fratelui sau era Seres, si fiii sai erau Ulam si Rechem.

17. Fiul lui Ulam: Bedan. Acestia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.

18. Sora sa, Hamolechet, a nascut pe Ishod, pe Abiezer si pe Mahla.

19. Fiii lui Semida erau: Ahian, Sihem, Lichi si Aniam.

20. Fiii lui Efraim: Sutelah; Bered, fiul sau; Tahat, fiul sau; Eleada, fiul sau; Tahat, fiul sau;

21. Zabad, fiul sau; Sutelah, fiul sau; Ezer si Elead. Oamenii din Gat, nascuti in tara, i-au omorat, pentru ca se coborasera sa le ia turmele.

22. Efraim, tatal lor, s-a jelit multa vreme, si fratii sai au venit sa-l mangaie.

23. Apoi a intrat la nevasta sa, si ea a zamislit si a nascut un fiu; el i-a pus numele Beria pentru ca nenorocirea era in casa.

24. A avut ca fiica pe Seera, care a zidit Bet-Horonul de jos si Bet-Horonul de sus, si pe Uzen-Seera.

25. Refah, fiul sau, si Resef; Telah, fiul sau; Tahan, fiul sau;

26. Laedan, fiul sau; Amihud, fiul sau; Elisama, fiul sau;

27. Nun, fiul sau; Iosua, fiul sau.

28. Ei aveau in stapanire si ca locuinta Betelul cu satele lui; la rasarit: Naaran; la apus: Ghezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, pana la Gaza cu satele ei.

29. Fiii lui Manase stapaneau Bet-Seanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. In aceste cetati au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.

30. Fiii lui Aser: Imna, Isva, Isvi si Beria; si Serah, sora lor.

31. Fiii lui Beria: Eber si Malchiel.

32. Malchiel a fost tatal lui Birzavit. Si Eber a nascut pe Iaflet, pe Somer si pe Hotam, si pe sora lor Sua. -

33. Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal si Asvat. Acestia sunt fiii lui Iaflet. -

34. Fiii lui Samer: Ahi, Rohega, Huba si Aram. -

35. Fiii lui Helem, fratele sau: Tofah, Imna, Seles si Amal.

36. Fiii lui Tofah: Suah, Harnefer, Sual, Beri, Imra,

37. Beter, Hod, Sama, Silsa, Itran si Beera.

38. Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa si Ara. -

39. Fiii lui Ula: Arah, Haniel si Ritia. -

40. Toti acestia erau fiii lui Aser, capeteniile caselor parintilor lor, oameni alesi si viteji, capeteniile domnilor, scrisi in numar de douazeci si sase de mii de oameni, in stare sa poarte armele si sa mearga la razboi.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***