Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 6

1. Fiii lui Levi: Gherson, Chehat si Merari.

2. Fiii lui Chehat: Amram, Itehar, Hebron si Uziel.

3. Fiii lui Amram: Aaron si Moise, si Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar si Itamar.

4. Eleazar a nascut pe Fineas; Fineas a nascut pe Abisua;

5. Abisua a nascut pe Buchi; Buchi a nascut pe Uzi;

6. Uzi a nascut pe Zerahia; Zerahia a nascut pe Meraiot;

7. Meraiot a nascut pe Amaria; Amaria a nascut pe Ahitub;

8. Ahitub a nascut pe Tadoc; Tadoc a nascut pe Ahimaat;

9. Ahimaat a nascut pe Azaria; Azaria a nascut pe Iohanan;

10. Iohanan a nascut pe Azaria, care a fost preot in Casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim;

11. Azaria a nascut pe Amaria; Amaria a nascut pe Ahitub;

12. Ahitub a nascut pe Tadoc; Tadoc a nascut pe Salum;

13. Salum a nascut pe Hilchia; Hilchia a nascut pe Azaria;

14. Azaria a nascut pe Seraia; Seraia a nascut pe Iehotadac.

15. Iehotadac a plecat si el cand a dus Domnul in robie pe Iuda si Ierusalimul prin Nebucadnetar.

16. Fiii lui Levi: Gherson, Chehat si Merari. -

17. Iata numele fiilor lui Gherson: Libni si Simei. -

18. Fiii lui Chehat: Amram, Itehar, Hebron si Uziel.

19. Fiii lui Merari: Mahli si Musi. - Acestea sunt familiile lui Levi, dupa parintii lor.

20. Din Gherson: Libni, fiul sau; Iahat, fiul sau; Zima, fiul sau;

21. Ioah, fiul sau; Ido, fiul sau; Zerah, fiul sau; Ieatrai, fiul sau. -

22. Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul sau; Core, fiul sau; Asir, fiul sau;

23. Elcana, fiul sau; Ebiasaf, fiul sau; Asir, fiul sau;

24. Tahat, fiul sau; Uriel, fiul sau; Ozia, fiul sau; Saul, fiul sau.

25. Fiii lui Elcana: Amasaisi Ahimot;

26. Elcana, fiul sau; Elcana-Tofai, fiul sau; Nahat, fiul sau;

27. Eliab, fiul sau; Ieroham, fiul sau; Elcana, fiul sau;

28. si fiii lui Samuel, intaiul nascut: Vasni si Abia. -

29. Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul sau; Simei, fiul sau; Uza, fiul sau;

30. Simea, fiul sau; Haghia, fiul sau; Asaia, fiul sau.

31. Iata aceia pe care i-a pus David pentru carmuirea cantarii in Casa Domnului, de cand a avut chivotul un loc de odihna:

32. ei implineau slujba de cantareti inaintea locasului Cortului intalnirii, pana cand a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim, si isi faceau slujba dupa randuiala care le era poruncita.

33. Iata cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii chehatitilor: Heman, cantaretul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,

34. fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,

35. fiul lui Tuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,

36. fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Tefania,

37. fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core,

38. fiul lui Itehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. -

39. Fratele sau Asaf, care statea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Simea,

40. fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,

41. fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,

42. fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Simei,

43. fiul lui Iahat, fiul lui Gherson, fiul lui Levi. -

44. Fiii lui Merari, fratii lor, la stanga: Etan, fiul lui Chisi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,

45. fiul lui Hasabia, fiul lui Amatia, fiul lui Hilchia,

46. fiul lui Amti, fiul lui Bani, fiul lui Semer,

47. fiul lui Mahli, fiul lui Musi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

48. Fratii lor, levitii, erau insarcinati cu toata slujba locasului Casei lui Dumnezeu.

49. Aaron si fiii sai aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot si tamaie pe altarul tamaiei, implineau toate slujbele in Locul Preasfant si faceau ispasire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.

50. Iata fiii lui Aaron: Eleazar, fiul sau; Fineas, fiul sau; Abisua, fiul sau;

51. Buchi, fiul sau; Uzi, fiul sau; Zerahia, fiul sau;

52. Meraiot, fiul sau; Amaria, fiul sau; Ahitub, fiul sau;

53. Tadoc, fiul sau; Ahimaat, fiul sau.

54. Iata locuintele lor, dupa satele lor, in hotarele care le-au fost insemnate. Fiilor lui Aaron din familia chehatitilor, iesiti cei dintai la sorti,

55. li s-a dat Hebronul, in tara lui Iuda, si locurile lui de pasunat;

56. dar campia cetatii si satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune.

57. Fiilor lui Aaron li s-a dat cetatea de scapare Hebron, Libna si locurile ei de pasunat, Iatir, Estemoa cu locurile ei de pasunat,

58. Hilen cu locurile lui de pasunat, Debir cu locurile lui de pasunat,

59. Asan cu locurile lui de pasunat, Bet-Semes cu locurile lui de pasunat;

60. si din semintia lui Beniamin: Gheba cu locurile lui de pasunat, Alemet cu locurile lui de pasunat, Anatot cu locurile lui de pasunat. Toate cetatile lor erau treisprezece cetati, dupa familiile lor.

61. Celorlalti fii ai lui Chehat li s-au dat prin sorti zece cetati din familiile semintiei lui Efraim, din semintia lui Dan si din jumatatea semintiei lui Manase.

62. Fiii lui Gherson, dupa familiile lor, au capatat treisprezece cetati din semintia lui Isahar, din semintia lui Aser, din semintia lui Neftali si din semintia lui Manase in Basan.

63. Fiii lui Merari, dupa familiile lor, au capatat prin sorti douasprezece cetati din semintia lui Ruben, din semintia lui Gad si din semintia lui Zabulon.

64. Copiii lui Israel au dat astfel levitilor cetatile si locurile lor de pasunat.

65. Au dat prin sorti, din semintia lui Iuda, din semintia fiilor lui Simeon si din semintia fiilor lui Beniamin, aceste cetati, pe care le-au numit pe nume.

66. Cat pentru celelalte familii ale fiilor lui Chehat, cetatile tinutului lor au fost luate din semintia lui Efraim.

67. Le-au dat: cetatea de scapare Sihem cu locurile lui de pasunat, pe muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de pasunat,

68. Iocmeam cu locurile lui de pasunat, Bet-Horon cu locurile lui de pasunat,

69. Aialon cu locurile lui de pasunat si Gat-Rimon cu locurile lui de pasunat;

70. si din jumatatea semintiei lui Manase au dat: Aner cu locurile lui de pasunat si Bileam cu locurile lui de pasunat, pentru familia celorlalti fii ai lui Chehat.

71. Fiilor lui Gherson le-au dat: din familia jumatatii semintiei lui Manase, Golan in Basan cu locurile lui de pasunat si Astarot cu locurile lui de pasunat;

72. din semintia lui Isahar, Chedes cu locurile lui de pasunat, Dobrat cu locurile lui de pasunat,

73. Ramot cu locurile lui de pasunat si Anem cu locurile lui de pasunat;

74. din semintia lui Aser, Masal cu locurile lui de pasunat, Abdon cu locurile lui de pasunat,

75. Hucoc cu locurile lui de pasunat si Rehob cu locurile lui de pasunat;

76. si din semintia lui Neftali, Chedes din Galileea cu locurile lui de pasunat, Hamon cu locurile lui de pasunat si Chiriataim cu locurile lui de pasunat.

77. Celorlalti leviti, fiilor lui Merari, le-au dat: din semintia lui Zabulon, Rimono cu locurile lui de pasunat si Taborul cu locurile lui de pasunat,

78. iar de cealalta parte a Iordanului, in fata Ierihonului, la rasarit de Iordan: din semintia lui Ruben, Beter, in pustiu, cu locurile lui de pasunat, Iahta cu locurile lui de pasunat,

79. Chedemot cu locurile lui de pasunat si Mefaat cu locurile lui de pasunat;

80. si din semintia lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de pasunat, Mahanaim cu locurile lui de pasunat,

81. Hesbonul cu locurile lui de pasunat si Iaezer cu locurile lui de pasunat.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***