Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 4

1. Fiii lui Iuda: Peret, Hetron, Carmi, Hur si Sobal.

2. Reaia, fiul lui Sobal, a nascut pe Iahat; Iahat a nascut pe Ahumai si Lahad. Acestea sunt familiile toreatitilor.

3. Iata urmasii tatalui lui Etam: Izreel, Isma si Idbas; numele surorii lor era Hatelelponi.

4. Penuel era tatal lui Ghedor, si Ezer tatal lui Husa. Acestia sunt fiii lui Hur, intaiul nascut al Efratei, tatal lui Betleem.

5. Ashur, tatal lui Tecoa, a avut doua neveste, Helea si Naara.

6. Naara i-a nascut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni si pe Ahastari: acestia sunt fiii Naarei.

7. Fiii Heleii: Teret, Tohar si Etnan.

8. Cot a nascut pe Anub si Hatobeba, si familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.

9. Iaebet era mai cu vaza decat fratii sai; mama sa i-a pus numele Iaebet zicand: "Pentru ca l-am nascut cu durere."

10. Iaebet a chemat pe Dumnezeul lui Israel si a zis: "Daca ma vei binecuvanta si-mi vei intinde hotarele, daca mana Ta va fi cu mine si daca ma vei feri de nenorocire, asa incat sa nu fiu in suferinta!…" Si Dumnezeu i-a dat ce ceruse.

11. Chelub, fratele lui Suha, a nascut pe Mechir, care a fost tatal lui Eston.

12. Eston a nascut casa lui Rafa, Paseah si Techina, tatal cetatii lui Nahas. Acestia sunt barbatii de la Reca.

13. Fiii lui Chenaz: Otniel si Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat.

14. Meonotai a nascut pe Ofra. Seraia a nascut pe Ioab, tatal vaii lucratorilor; caci erau lucratori.

15. Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela si Naam, si fiii lui Ela, si Chenaz.

16. Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria si Asareel.

17. Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer si Ialon. Nevasta lui Mered a nascut pe Miriam, pe Samai si pe Isbah, tatal lui Estemoa.

18. Nevasta sa, iudaica, a nascut pe Iered, tatal lui Ghedor, pe Eber, tatal lui Soco, si pe Iecutiel, tatal lui Zanoah. Acestia sunt fiii Bitiei, fata lui faraon, pe care a luat-o Mered de nevasta.

19. Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham; tatal lui Chehila, garmitul, si Estemoa, maacatitul.

20. Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan si Tilon. Fiii lui Isei: Zohet si Ben-Zohet.

21. Fiii lui Sela, fiul lui Iuda: Er, tatal lui Leca, Laeda, tatal lui Maresa, si familiile casei unde se lucreaza panza, din casa lui Asbea,

22. si Iochim, si oamenii lui Cozeba, si Ioas si Saraf, care au stapanit asupra Moabului, si Iasubi-Lehem. Aceste lucruri sunt vechi.

23. Ei erau olari si locuiau in livezi si in lunci; locuiau acolo langa imparat si lucrau pentru el.

24. Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul.

25. Fiul lui Saul: Salum; Mibsam, fiul sau; Misma, fiul sau.

26. Fiii lui Misma: Hamuel, fiul sau. Zacur, fiul sau; Simei, fiul sau.

27. Simei a avut saisprezece fii si sase fiice. Fratii sai n-au avut multi fii. Si toate familiile lor nu s-au inmultit atat cat fiii lui Iuda.

28. Ei locuiau la Beer-Seba, la Molada, la Hatar-Sual,

29. la Bilha, la Etem, la Tolad,

30. la Betuel, la Horma, la Ticlag,

31. la Bet-Marcabot, la Hatar-Susim, la Bet-Birei si la Saaraim. Acestea au fost cetatile lor, pana la domnia lui David,

32. si satele lor. Ei mai aveau si Etam, Ain, Rimon, Tochen si Asan, cinci cetati;

33. si toate satele din imprejurimile acestor cetati, pana la Baal. Iata locuintele lor si spita neamului lor.

34. Mesobab; Iamlec; Iosa, fiul lui Amatia;

35. Ioel, Iehu, fiul lui Iosibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;

36. Elioenai, Iaacoba, Iesohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia;

37. Ziza, fiul lui Sifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Simri, fiul lui Semaia.

38. Acestia, numiti pe nume, erau domni in familiile lor, si casele lor parintesti au crescut mult.

39. Ei s-au dus inspre Ghedor pana la rasaritul vaii, sa caute pasune pentru turmele lor.

40. Au gasit pasuni grase si bune si o tara intinsa, linistita si pasnica, fiindca cei ce o locuiau mai inainte se coborau din Ham.

41. Oamenii acestia, scrisi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, imparatul lui Iuda; au sfaramat corturile lor si pe maoniti, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desavarsire pana in ziua de azi si s-au asezat in locul lor, caci acolo erau pasuni pentru turmele lor.

42. Si dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir, in numar de cinci sute de oameni. Aveau in frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia si Uziel, fiii lui Isei.

43. Au batut ramasita de amaleciti care scapase cu viata si s-au asezat acolo pana in ziua de azi.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***